Utgiven i Forum nr 2010-02

Landskampen i beskattning – Sverige har inte en chans

av Johan Hult­krantz Forum 2010-02, sida 08, 25.02.2010

Taggar: Teman: beskattning

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2018

DEBATT

Kommentera debattartikeln genom att skicka mejl till adressen feedbackÖforum.f.

Landskampen || beskattning — Sverige har inte en chans

X Som bäst pågår OS. Favorit nummer ett kanske är ishockeyn mellan Finland och Sverige, där tyvärr Sverige brukar dra det längsta strået. Många verkar tro att allt är bättrei Sverige än i Finland, men när det gäller skatter ligger vi i Finland på en lägre (läs bättre) nivå. Jag anser inte att detta har uppmärksammats speciellt mycket i Finland, i synnerhet inte efter Björn Wahlroos senaste utspeli förra numret av Forum.

Finlands officiella skattetryck år 2008 låg 10 procent lägre än Sveriges.

Jag har varit i kontakt medledande politiker som sitter i riksdagens ekonomiutskott och även de blev mycket förvånade när jag tog upp dennalista. Det finns ytterst få skatter som är lägre i Sverige än i Finland — blir du förvånad nu? Jag kommer här nedan att ta upp 15 olika vanliga skatter. Låt oss se hur ”skattematchen” mellan Finland och Sverige slutar.

» Allmänna momssatsen: Finland 22 procent (stiger dock till 23 procent från och med 1.7.2010), Sverige 25 procent. 1-0 till Finland.

» Kapitalskatten: Finland 28 procent, Sverige 30 procent. 2-0 till Finland.

» Förmögenhetsskatten: 0 procent i båda länderna. Fortfarande 2-0 till Finland.

» Dividendskatten från börsbolag: 19,6 procent i Finland, 30 procent i Sverige. 3-0 till Finland.

» Företagsbeskattningen: I Finland 26 procent, i Sverige 26,3 procent. 4-0 till Finland.

» Kapitalskatten om du har hål lit värdepappret i över tio år: I Finland får man göra ett avdrag på 40 procent, i Sverige betalar man alltid 30 procent på värdestegringen

Debattartikeln har skrivits av Johan Hultkrantz som är placeringsmäklare även om du har varit en långsiktig ägare. Finland har nu tagit ledningen med 5-0 » Möjligheten att kvitta förluster: I Finland om en förlust har uppstått så har du som privatperson innevarande år plus tre år till att hitta vinster, i Sverige måste eventuella vinster kvittas samma år vilket kan vara svårt efter till exempel en IT-bubbla eller vid en finanskris. I Finland kan man vänta på nästa konjunkturuppgång. Finland-Sverige 6-0.

» Inkomstskatt på en årsinkomst på 30 000 euro/300 000 kronor: Denna person är med i kyrkan, bor i Helsingfors/Stockholms län och har inga avdrag för räntor eller frivilliga pensioner. Helsingforsaren betalar 24,9 procent i skatt (inklusive arbetspensionsförsäkringspremie på 4,5 procent och arbetslöshetsförsäkringspremie 0,4 procent) och stockholmaren 24,55 procent i skatt. I princip samma inkomstskatt. Finland- Sverige står fortfarande 6-0. » Arvsskatt: Även om Sverige har slopat arvsskatten så finns det fort farande en indirekt skatt (som väldigt få känner till i Finland!) Låt oss säga att din pappa dör och har en miljon pengar som du får ärva. Du måste betala vinst på värdestegringen i Sverige, i Finland betala du en fast arvsskatt på 7-13 procent beroende på summa. Vid stora värdestegringar är det mer förmånligt i Finland, annars är Sverige mer förmånligt, det går inte att generalisera vad som är förmånligast. Denna “period? slutar 0—0 så ställningen är fortfarande 6-0 till Finland.

» Arv av pensionsförsäkring: I Finland betalar man sedan 1.1.2010 en fast arvsskatt på 7-13 procent beroende på summan (tidigare kunde make/maka/barn och barnbar få upp till 35 000 euro skattefritt per person). I Sverige betalar du inkomstskatt vilket gör att skatten är mellan 20-56 procent! Finland leder nu med 7-0.

» Arv av spar-och placeringsförsäkringar: I Finland får nära anhöriga ärva upp till 35 000 euro helt skattefritt. Om summan Överstiger 35 000 euro så är det arvsskatt på mellan 713 procent som gäller. I Sverige finns det ingen arvsskatt alls på dessa försäkringar, men å andra sidan så betalar du en löpande ”avkastningsskatt” varje år (27 procent skatt på en räntesats som ungefär ligger på cirka 3 procent = 1 procent per år löpande). Tumregeln är att om avkastningen överstiger 3-4 procent per år är det svenska systemet bättre, men det beror också på om summan är större eller mindre än 35 000 euro. Omöjligt att säga vilket land som har bäst fördel. Ställningen är alltjämt 7-0 till Finland.

» Försäljning av egen bostad: Om du har ägt och bott i två år så får du skattefritt sälja din bostad i Finland, i Sverige betalar du 22 procent skatt på vinsten (man har möjlighet att skjuta upp denna skatt men då måste du betala ränta till staten). Om priserna stiger i medeltal med 5 procent per år och en bostad i medeltal kostar 300 000 euro så kan var och en räkna ut att det handlar om grova pengar. Å andra sidan kanske det ta håller bostadsmarknaden lite lugnare, det blir ju mindre pengar efter skatt att köpa ny bostad för i Sverige. Finland -Sverige 8-0.

» Avdrag för bostadsräntekostnader: I Finland (om du inte har några ränteinkomster får du en så kalllad ”underskottgottgörelse”) kan du ha räntekostnader på 5 000 euro. I Sverige är denna summa den dubb

Utgiven i Forum nr 2010-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."