Utgiven i Forum nr 2008-06

Lantbrukets vägval

av Patrik Lindfors Forum 2008-06, sida 07, 16.06.2008

Taggar: Teman: lantbruk

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2088

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Det inhemska jordbruket har industrialiserats i snabb takt. Att styra livsmedelsproduktionen i en mer ekologisk riktning kräver en helomvändning - både av jordbrukarna och konsumenterna.

Lantbrukets vägval

Ett bra tips är att ta det lilla lugna i kurvorna på sandvägarna under som marens utfärder och stugresor. En personbil står sig rätt platt mot en tiotons traktor som kan dyka upp bakom kröken.

De finländska jordbruken är, precis som traktorerna, i dag avsevärt större än för tjugo år sedan. På samma sätt som många små verkstäder och fabriker konkurrerats ut från marknaden har en stor del av de små gårdarna ersatts av stora lantbruk, där jordbrukarna följer med världsmarknadspriserna på spannmål i hopp om att lyckas sälja skörden då priserna är på topp.

Jordbruket följer i dag allt mer samma principer som övriga företag, med den viktiga skillnaden att produktionen subventioneras med offentliga medel. Trenden är ändå den att stöden kommer att minska på sikt. Det inhemska jordbrukets framtid avgörs därför av två faktorer: konsumenternas vilja att betala ett marknadspris för inhemska livsmedel och det finländska jordbrukets förmåga att effektivisera produktionen för att hålla kostnaderna nere.

En ljuspunkt för lantbruket är de kraftiga prisökningarna på livsmedel under det senaste året. Samtidigt är de stigande råvarupriserna det bästa argumentet för att skära ned stöden till jordbruket. Under fjolåret steg världsmarknadspriset på till exempel raps med cirka 60 procent.

Bakom prisstegringarna ligger de alltmer västerländska konsumtionsvanorna med en större andel kött i länder som Kina och Indien, Den andra prishöjande faktorn är att en växande del av spannmålsproduktionen används som bränsle.

De finländska jordbrukarna har nu att välja mellan en fortsatt industrialisering där stordriftsfördelarna ska garantera lönsamheten, eller en mer småskalig verk samhet där de ekologiska argumenten väger tungt.

I framtiden är traktorn som kommer emot på byvägen kanske betydligt mindre än idag, och gårdarna producerar livsmedel enligt ekologiska metoder utan att använda till exempel oljebaserad konstgödsel. Men det förutsätter en helomvändning inom en bransch som gått från småskalig produktion till stordrift. Jordbruksföretagarna har investerat mycket kapital i att bygga upp en industrialiserad produktion. Dessutom är den inhemska livsmedelsindustrin beroende av den nuvarande råvaruförsörjningen.

Den växande globala efterfrågan och de stigande priserna på livsmedel gör att det industrialiserade jordbruket ser ut att dominera i framtiden. Resultatet är en mer energikrävande livsmedelsproduktion, längre transporter och en större påfrestning på miljön.

I sista hand är det konsumenterna som avgör det inhemska jordbrukets framtid. Den största skillnaden mellan stordrift och ekologisk produktion är prislappen. m

Temai detta mammer: Efter jobbe » Det går att göra radikala förändringar i livet. Efter att ha lett H&M:s etablering i Finland driver Sissi Silvån i dag en konsultbyrå med sig själv som enda anställd (s. 28-31).

» Problemlösningsprodukter är någonting som går hem hos finländarna. Många tycker att det är roligare att vrida på en Bolaris-boll än att spela datorspel. Nästa stora hit i samma kategori som Rubiks kub kan mycket väl komma från Finland (s. 36-39).

» Den som går på högvarv både på jobbet och på fritiden kan göra klokt i att reflektera över den egna energianvändningen; att kombinera ett tufft jobb med familj, en tidskrävande hobby och ett husbygge blir helt enkelt för mycke (s.42-45).

www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511

Postgiro: 800013-390532

Bank: Norde (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 55555, heidi.backasforum.A Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Richard Brander (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 11 007 exemplar (januari-december 2007)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 84 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2008

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 = === Medlemi Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2008-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."