Utgiven i Forum nr 2008-06

Levande ’cellbandage’ reparerar skadade organ

av Ragnhild Artimo Forum 2008-06, sida 41, 16.06.2008

Taggar: Personer: Brett Zani Teman: biologi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2008

Levande ‘cellbandage" reparerar skadade organ

RAGNHILD ARTIMO TEXT

Forskare vid MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) har utvecklat en metod att rehabilitera skador på inre organ. Vävnadsingenjörer under ledning av doktor BRETT ZANI har lyckats rehabilitera skador i luftstrupen hos kaniner genom att applicera friska celler på det skadade området. Teamet använde två typer av celler inbakade i en tredimensionell matrix av kollagen, och detta organiska ‘bandage’ anbringat på den skadade vävnaden tog över den skadade vävnadens funktioner.

I KORTHE > BILAVGAS BLIR EL: En termoelektri

UTRAUNHOFER- all bränslekonsumtion > TRÖSTKAKOR: Ta ner till döde töser ett digare u “Försäljare som listade sina hus för 494 500 dollar i motsats till 500 00 dollar kom genomgående närmare det begärda priset. Köparna förhandla de alltså mer sällan ner priset om det begärda priset var exakt” Scientific American Mind om psykologin kring byteshandel, nr 2-2008.

Luftstrupen och luftrören - liksom också blodkärlen - består av tre skikt. Insidan, epitelet, reagerar på vad som strömmar genom röret, iluftrörens fallluft och gaser. Mellanskiktet utgörs av muskler som sköter ‘framdrivningen’ av mediet, och yttersta skiktet innehåller mikroblodkärl och små nerver.

Vanligen strävar man vid vävnadsregeneration efter att i detalj kopiera komplexa flerskiktsstrukturer. MIT-teamet upptäckte att man inte behöver bygga upp alla olika skikt för att rehabilitera en skada, det viktigaste är att rehabilitera de skadade cellerna. Då cellerna är intakta och har återfått sin biologiska funktion, räcker det att applicera dem nära vävnadsskadan, för

VETENSKAPLIGA FAKT att de ska utlösa en rehabiliteringsprocess. Forskarna använde två typer av celler för detta organiska förband! epitelceller från luftstrupens insida, och blodkärlsceller. Denna cellkombination återupprättar den biokemiska kapacitet som satts ur spel av cellskadan. Metodens nyckel är användandet av två typer av celler, samt den tredimensionella matrix som får dem att växelverka och som triggar rehabilitering hos cellerna i det skadade området. Metoden ställer i sikte effektivare vård av luftvägsskador uppkomna genom exponering för rökgaser eller långvarig intubation, men oc så tillämpningar för andra organ, exempelvis i matsmältningssystemet.

“Sval färg” ger bensinsnålare bilar

Luftkonditioneringen svarar för upp till 5,5 procent av en bils bränsleförbrukning.

“Sval färg” och speciella “svala fönster” är ett sätt att spara bränsle och minsk utsläppen av växthusgaser.

Det mesta av solljuset blir värme

Osynlig, närainfraröd energi (strålningsvärme)

Nya svala fönste 13 absorberas

Vindrutai genom- = I entest visade s skärning

Normalt färgade föns

Uv Synligt 59 ljus : 43946 854 av energin 5220 reflektera 200 av energin kommer in i bilen

MÄRK: Siffrorna gäller s.k. näralnfraröd energ bilar med “sval färg och “svala fönster” efter en eftermiddag solen vara 9,5 ”C svalare än standardbilar 44 av energin reflektera 50 61” av energin absorberas var- — kommer in efter den frigörs, i bilen

Svala fönster har ett tun lager av silver och andra metaller mellan lager av glas

Ny färg ser svart ut, men håller sig svalare

I solljus: — 804 | 2070 52 954 7590 | 2570 reflekteras | absorberas reflekteras absorberas reflekteras | absorberas FÄRG PRIMER Vanlig vit färg med vit Vv led svart Sval svart färg med vit primer (grundfärg) black primer absorberar mest ljus; primer är näst intill helt trans reflekterar solljus bra

Performance Coatings, Califomia Air Resources Boar kol används ofta till att förmörka rött, blått och andra färger Källa: PPG Industries, Guardian Automotive, National Renewable Energy Laboratory (U.S.), Lawrence Berkeley National Laboratory, Dow

Graphic: Nathaniel Levine and Jim Downing, Sacramento Be parent för närainfraröd energi; primern reflekterar lju & 2007 MCT/Bulls

Utgiven i Forum nr 2008-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."