Sveriges handel med Kina ökar snabbt

av Henric Borgström Forum 2008-06, sida 22-23, 16.06.2008

Taggar: Orter: Sverige & Kina Teman: handel

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 6 2008

VARLDEN: NORDEN

Sveriges hande med Kina ökar snabbt

Svenska företag satsar i första hand på miljöteknik i sin handel med Kina. Marknaden väntas bli enorm på grund av de allvarlig miljöproblemen i Kina.

HENRIC BORGSTRÖM IH ÖRESUND

X Ostindiefararen GÖTHEBORG som under juni angör Helsingfors, Tallinn och Åbo drar mängder med intresserade varthelst hon styr kosan. Turnén till Kina 2005-07 är med all sannolikhet det svenska jippo i utlandet som väckt mest uppmärksamhet genom tiderna räknat i antal tv-reportage och tidningsartiklar.

Nu pågår diskussioner om att sända kopian av det gamla 1700-talsfartyg - som sjönk år 1745 utanför Göteborg fullastat med kinesiskt te, porslin och siden - till världsutställningen i Shanghai 2010 där hon skulle kunna slå det mesta av vad uppemot 200 länder har att visa upp. Entusiasmen i näringslivet är stor. Men som vanligt när det kommer till svenska statens medverkan finns bara vaga uttalanden om stöd för en ny seglats.

Större är problemen med den svenska paviljongen. Vid världsutställningarnai Sevilla, Lissabon och Hannover överflyglades Sverige klart av både Finland och Danmark, vid något tillfälle också av Island, när det gällde paviljongens attraktionskraft.

Svenska regeringen har utlovat drygt sju miljoner euro för paviljongen och förväntar då att näringslivet ska ställa upp med minst lika mycket. Men problemet är att regering en vid upphandlingen av arkitekttjänster begärt att vinnande arkitektbyrå ska få en stor del av arvodet i form av deltagande i utställningen i stället för i pengar.

Det har medfört att arkitekternasintresseorganisation gått till hårt angrepp och uppmanat medlemmarna till bojkott av anbudstävlingen.

”Svenska företag har i hög grad inriktat sig på miljötekniki sim bearbetning av den kinesiska marknaden.”

Kinesiska motgångar i Sverige. I motsatt riktning - Kina i Sverige - har det också gnisslat på några håll. En kinesisk affärsman som på stods vara miljardär fick Kalmar kommun att ställa upp helhjärtat på ett handelscentrum där kinesiska företag skulle ställa ut sina produkter. Därmed skulle intresserade europeiska importörer slippa åka den långa vägen till Kina för att ta del av ett brett utbud billiga kinesiska produkter.

Kalmar kommun erbjöd ett lager för en nedlagd chokladfabrik, som byggdes om till utställningslokal. Men lagom till invigningen hösten 2007 syntes inga kinesiska exportörer till, ombyggnaden var inte klar och det kinesiska företaget fick hålla invigningen i snabbt inhyrda andra lokaler. Hyresräkningen tickar på och det kinesiska företagets skuld till kommunen ökar. Det som lät som en lysande idé har förvandlats till ett fiasko. Men Kalmars kommunpolitiker hoppas fort farande. Problemet är att staden saknar flygförbindelse också till Köpenhamn med dess internationella flygplats.

På gränsen mellan Uppland och Gästrikland har den lilla kommunen Älvkarleby backat upp en kinesisk affärsman som gjort en förmögenhet på myggmedel. Affärsmannen byggde om ett stort hotell invid E4 till helt igenom i kinesisk stil där affärsmän från Kina ska få sin första introduktion i europeisk kultur. Vidare satsas på ett kampsportcentrum. I stället för tidigare planerat handelscentrum har det nu blivit två restauranger och ett tempel. Det är i hög grad osäkert om det kommer att bli ett svenskt -kinesiskt handelscentrum.

I både Kalmar och Älvkarleby har de ki OFFICIELLT BESÖK.

Det svenska miljöteknikföretaget Läckeby Water fick iapriluppbackning av statsminister Fredrik Reinfeldt för sina investeringar.

nesiska investerarna haft stora problem med statliga arbetsmiljöverket och byggnadsarbetarnas fackförbund. Tvisterna gäller bland annat arbetsvillkor och regelverk, något som skylls på kulturskillnader.

Handeln ökar. Dessa uppmärksammade problem ska inte undanskymma det faktum att handeln mellan Kina och Sverige utvecklas fantastiskt. Visserligen var Sveriges export till USA förra året fyra gånger så stor som till Kina, drygt 8 miljarder euro mot drygt 2 miljarder. Men medan exporten till USA minskade med 7 procent ökade den till Kina med 14 procent. Ser vi fem år tillbaka har dock exportentill båda länderna ökat ungefär lika mycket i pengar räknat, 0,4 miljarder euro.

Samtidigt ökade importen från Kina till 4 miljarder euro jämfört med totalt 3 miljarder från USA. Men siffrorna bör nyanseras dollarns fall påverkar naturligtvis. Men fram för allt går varor allt oftare via andra länder innan det når slutanvändaren och registreras alltså på annat håll än hos köparen. Denna förändring gäller handelsmönstret över hela världen.

Några svenska storföretag vittnade om att de fortfarande säljer lika mycket till ameri kanska företag som tidigare. Men värt att notera är att varorna allt oftare skickas till amerikanska nyuppsatta fabriker i Kina.

Enligt en nyligen offentliggjord sammanställning ökade antalet anställda i svenskägda bolagiKinamed8 700 under 2006 till 32 600. De kan förmodas vara långt över 40 000 i dag och har kanske kommit ikapp Finland där svenska företag har närmare 50 000 anställda. Det beräknas nu finnas närmare 500 svenska företag i Kina med 800 etableringar, de flesta i Shanghaiområdet.

Svenska företag har i hög grad försökt inrikta sig på miljöteknik i sin bearbetning av den kinesiska marknaden. Ett exempel är LÄCKEBY WATER/PURAC i Lund som levererat närmare 80 anläggningar för vattenrening i Kina. Det började med projekt finansierade av det statliga svenska biståndsorganet sipa men numera betalas anläggningarna helt av kinesiska kommuner.

Enligt vissa källor renas endast en fjärdedel av det kinesiska avloppsvattnet. Här finns alltså en gigantisk marknad.

En avgörande fråga för hela världen är hur snabbt och hur mycket kineserna vill avsätta resurser till miljöteknik. Ett besök på SANDVIKS fabrik för tillverkning av stenkros sar i Shanghai kan belysa problemet. Endast en av 25 ingenjörer/tekniker hade egen bil på parkeringen. Det är bara att föreställa sig hur övertrafikerat Shanghai kommer att se ut när hälften av dem och lika många på alla andra fabriker runt omkring har råd med egen bil.

Det svenska skogsbolaget scA bygger nu upp försäljning av hygienartiklar, toa- och hushållspapper, blöjor och dambindor i ett tjugotal större städer med 5-6 miljoner invånare vardera.

Många av produkterna är av västerländskt snitt som kineserna ännu inte kommit i kontakt med. Det blir därmed spännande att sei vilken utsträckning de tar till sig produkterna. Men blir det försäljningssuccé så kan bolaget räkna med att kinesiska företag snabbt går in på samma produkter. Rädslan för plagiering är stor hos svenska företag som etablerar sig i Kina.

Men eftersom behoven inom miljöteknik är så enorma —- och teknikområdet ligger ilinje med vad svenska staten vill prioritera —- är det också detta som får mest stöd från svenska politiker på besök i Kina. Därmed kan man gissa att den svenska montern på världsutställningen i Shanghai 2010 helt kommer att domineras av miljöföretag.

SSAH LYYNNI7]

Utgiven i Forum nr 2008-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."