Utgiven i Forum nr 2009-09

Låt nätet ge fart åt din karriär

av Kaj Arnö Forum 2009-09, sida 18, 24.09.2009

Taggar: Teman: webbplatser

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 208 | åt Nätet ge fart at CIN karriär

KAJ ARNÖ Il http://kaj.arno.fi

Fundamentet är uppbyggt. De första trevande stegen ut i webbens sociala nät är undanstökade: Profilerna iLinked In och Facebook är skapade; Twitter och Youtube är bekanta fenomen. Nuinställer sig frågan: Är webbens sociala nät för min del ett randfenomen, där jag enbart är med på ett hörn för att det verkar börja höra till? Eller utgör de sociala nätverken grundläggande verktyg för uppbyggandet av min karriär, i det verkliga livet?

Valet är inte självklart. Och liksom med många val här i livet sker det ofta omedvetet. Syftet med denna nätspalt är att peka på de sociala nätens karriärfrämjande möjligheter och skapa förutsättningarna för ett medvetet beslut.

Webben är nämligen en meritokrati, där det finns alla förutsättningar för den smartaatt bli inflytelserik — utan större uppbackning av pengar och traditionella makt havare, De sociala näten demokratiserar tillgången till de massmediala infrastrukturerna. Det blir möjligt att till nästan ingen kostnad nå ut med vilket budskap som helst, över hela världen. Det här sker i och med att budskapet inte tutas ut till massorna, utan fokuseras och riktas primärt till de personer och påverkare som delar dina särintressen.

Men vad har det här med gemene Forumläsare att skaffa? Massor, Nästan alla Forumläsare är kunskapsarbetare. Kunskapen kan förmedlas av nätet, och du som Forumläsare kan vara den som samlar den, idisslar den, förädlar den, för den vidare. Du är redan nu expert på ditt eget specialgebit, och via nätet kan du göra dig känd.

Hur gör du? Använd Google Alert, Friendfeed och Twitter för att ta reda på det nyaste inom ditt fackområde. Välj ett

I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

halvdussin nyckelord och “prenumerera p dem, så får du nys om nya artiklar och blogg inlagor. Läs de väsentligaste. Gör publikt synliga bokmärken till de intressantaste webbadresserna, via Delicious eller Digg. Koppla bokmärkandet till Twitter, och twittrandet till Facebook, Lägg till insiktsfulla kommentarer, gärna i skilda kanale (webbidentiteter) för skilda språk: engelska svenska, finska etc.

Via detta nätverkande får du nya kontakter. Dessa kan i realvärlden förvandlas till kunder, leverantörer, anställda, arbetsgivare, investerare eller ”bara’ förbli källor till för dig värdefull information. Ditt värdei din arbetsgivares ögon ökar, liksom ditt värde på arbetsmarknaden. Är ditt budskap klokt och fokuserat blir du oavsett ålder, kön, härkomst och boningsort till en efterfrågad auktoritet.

Jag ber att få påpeka att det är fråga om en relativt liten mängd arbete för att nå ovanstående effekter. Egentligen måste du ju ändå följa med vad som händer; varför inte lägga till 20-30 procent strukturerat arbete och låta andra dra nytta av ditt surfande, och därigenom också få egennytta? Då känns det samtidigt mer motiverande att litet putsa upp nätprofilen, som därigenom också besöks av betydligt fler. Så långt som till att börja blogga behöver du inte gå; det är en option för framtiden, men en mycket mer tidskrävande sådan.

Finns det då inga hinder på vägen? Givetvis bör du undvika att publicera förtrolig information. Men det att du kanske inte är behörig att uttala dig i ditt företags namn är inget som helst hinder för dig själv att skapadig ett namn och bli en internationellt erkänd auktoritet inom det specialgebit du själv väljer, “Via detta nätverkande får du nya kontakter. Dessa kan i realvärlden förvandlas till kunder, leverantörer, anställda, arbetsgivare, investerare eller “bara’ förbli källor till för dig värdefull information”

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."