Fler amerikaner väljer solpanel

av Leif Bergström Forum 2009-09, sida 30, 24.09.2009

Taggar: Teman: solpaneler

EI foRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2083

VARLDEN:

US -ler amerikaner väljer solpanel

LEIF BERGSTRÖM HH NEW YOR a eat hariustin ticut har just in stallerat nya solpaneler på sitt hus. Hoppet är att elkostnaden ska falla - med litet tur kan möjligen en riktigt solig månad resultera i en check från kraftbolaget, en välkommen överraskning istället för den traditionella månadsräkningen.

De är långt ifrån unika i USA, där priserna på solpaneler fallit med 40 procent det senaste året. I denna nya, gröna ekonomi är skälet det traditionella: en dramatisk förskjutning i balansen mellan tillgång och efterfrågan.

Mycket har amerikanerna Europa - och framför allt Spanien — att tacka för detta. Spanien storsatsade på solenergi och svarade förra året för 40 procent av den globala installationen av solpaneler. Men den ekonomiska krisen medförde drastiska nedskärningar i de statliga subventionerna, och med det avstannade hela verksamheten. Också andra europeiska länder har skurit ned.

USA ökar subventionerna. Länge rådde brist på en avgörande råvara för solpaneler — polysilikon. Nu har produktionen ökat, särskilt från Kina, och därmed kan hela solpanelproduktionen rampas upp. Tvärtemot Spanien har USA ökat de offentliga subventionerna för installation av solenergi. Egnahemsägare som utrustar sina hus kan dra av 30 procent av kostnaden ibeskattningen. Det gångna nyåret försvann ett tak på 2 000 dollar för avdraget.

Mesta aktiviteten står soliga Kalifornien för. Där uppges beställningen av paneler för egnahem ha stigit 50 procent i år. Men för en del tillverkare och installatörer betyder fallande priser också krympta marginaler. Företaget EVERGREEN SOLAR rapporterade andra kvartalet att dess förlust fördubblats.

Tillverkarnas aktier har åkt berg-och-dalbana på Wall Street. Från spekulationerna om att de skulle bli de kommande årens teknikraketer, har prispressen nu drabbat också flera av aktierna. Ändå ser branschexperter breddningen av marknaden som positiv för framtiden.

Kan byggas ut. Husägarna har möjlighet att betala av initialkostnaden under längre tid, och använda be elkostnaden ska falla med litet tur kan möjligen en riktigt solig månad resultera i en check från kraftbolaget sparingen i elräkningen till att göra det.

Tekniska innovationer gör det möjligt att billigare omvandla solcellens likström till elnätets växelström, så att en husägare kan starta med ett par paneler och gradvis bygga ut sin anläggning.

Företaget FIRST SOLAR satsar nu på större projekt. Två stora anläggningar i Kalifornien är på gång. Och iseptember skrevs en avsiktsförklaring med Kina om en jätteanläggning i Inre Mongoliet i norra Kina. Den ska bli världens hittills största solenergikraftverk.

Anläggningen ska byggas i flera steg, men enligt planerna ska de 2019 resultera i en anläggning på 2000 megawatt. Enligt företaget är det tillräckligt för att förse tre miljoner kinesiska hem med el. m

OLOHAdHIOLSI

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."