Utgiven i Forum nr 2009-09

Finland bekymmersamt undantag

av Janne Salonen Forum 2009-09, sida 13, 24.09.2009

Taggar: Teman: finanskris

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2089

JANNE SALONEN

Den15 september hade ett mm år passerat sedan amerikan ska investeringsbanken LEHMAN BROTHERS tilläts gå i konkurs av de amerikanska myndigheterna, sedan dåvarande finansministern HANK PAULSON hade gjort det klart att han inte var beredd att rädda banken med skattepengar.

Lehmans konkurs utlöste finanskrisens akuta, katastrofala skede, då den globala interbankmarknaden för några månader helt frös fast. Rigorösa åtgärder av centralbankerna, både av USAÅ:S FEDERAL RESERVE och europeiska ECB, förmådde dock småningom tina upp finansmarknaden. I dag har den till största delen börjat fungera normalt igen, även om kreditgivningen till företag och enskilda fortfarande i många länder är rätt frusen, speciellt i USA.

Meni finanskrisens spår följde en brant ekonomisk nedgång. Man kan nästan tala om en störtdykning, då industriproduktionen och exporten i många industriländer under första halvåret 2009 har fallit med tiotals procentenheter jämfört med samma tid ifjol.

Nu har nedgången i de flesta länder börjat plana ut, och månadssiffrorna över produktionen och exporten börjar visa upp blygsamma plussiffror, jämfört med föregående månad, även om man fortfarande ligger långt under fjolårssiffrorna. Så är det i bland annat Tyskland, Frankrike och många övriga europeiska länder.

Finland beky “Om inte annat kan Fortums aktie utgöra en intressant möjlighet för de enskilde elkonsumenten att skydda sig mot högre elpriser” Reporter Gösta Carlberg, Affärsvärlden 4.9.2009.

I Kina, och i mindre grad i Indien, är den ekonomiska tillväxten fortsatt stark, och dessa länders andel av världsekonomin kommer att växa betydligt under detta och nästa år.

Allmänt förutspås dock återhämtningen bli svag och långsam i industriländerna. Detta kan mycket väl inträffa. Chocken från finanskrisen och den branta ekonomiska nedgången har ännu inte helt lagt sig, och arbetslösheten ser ut att fortsätta att öka, i synnerhet i Europa, även om ökningstakten småningom förhoppningsvis börjar avmattas.

Prognoserna för 2010 lyder för en rätt blygsam tillväxt.

Finland håller faktiskt på att bli ett bekymmersamt undantag till denna trots allt ljusnan nmersamt undanta de bild. I Finland visar näringslivsförbundet EK:s barometersiffror hittills inga tecken på att fallet i exporten och industriproduktionen skulle ha upphört, även om detta produktions- och exportfall förmodligen börjar plana ut under hösten. Men i Finland finns ännu inte ett spår av den svaga tillväxt i produktionen som har börjat skönjas i till exempel Tyskland och USA.

Finansministeriets tillväxtprognos förutspår en svag tillväxt under resten av året och en tydligare tillväxt under nästa år. Denna prognos, som fungerar som underlag för nästa års statsbudget, kan visa sig vara alltför optimistisk. Finlands ekonomiska läge kan komma att visa sig vara sämre än vad det är inästan något annat västeuropeiskt land. De baltiska ländernas sits är givetvis mycket svårare.

Annons

Veritas

T ig [=] fm 3 ej Zz od 5 [=]

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."