Utgiven i Forum nr 2014-05

Ljusglimtar i skogsgläntan

av Janne Salonen Forum 2014-05, sida 15, 22.05.2014

Taggar: Teman: skogsindustrin

jusglimtar I skogsgläntan

Skogsindustrin börjar få fast mark under fötterna och färdriktningen blir tydligare, efter åratal av ökenvandring.

JANNE SALONEN TEXT

Xx Alla tre stora finländska skogskoncerner meddelade nyligen att de planerar rätt stora investeringar. Det tyder på optimism.

Metsä Group planlägger en stor massafabrik i Äänekoski, och kan bland annat börja producera diverse biomaterial, där restprodukter tas till vara fullständigt.

Stora Enso ska omlägga produktionen i Varkaus från löv- till barrmassa, och omstrukturera vidareförädlingen från finpapper till kartong.

Marknaden för cellulosa, kartong och förpackningsprodukterär är pigg och ser ut att fortsätta att växa, främst tack vare Asien.

I dessa varor, samt nya bioprodukter (såsom biobränsle) och -materialligger de finländska skogsbolagens tro, hopp och framtid. UPM-Kymmene för sin del satsar på produktion av biodiesel i Villmanstrand. För några år sedan, mitt i branschens mörkaste pessimism, sade skogsbolagsche ferna att det inte lönar sig att producera i Finland, eftersom råvarorna är dyra och växer långsamt, medan avstånden till kunderna ärlånga. Nutyder investeringsbesluten på att man ändå räknar med motsatsen.

Det gynnar Finland: efter snart ett årtionde av våldsam strukturomvandling, stängda fabriker och massiva uppsägningar börjar det äntligen se det ut som om skogsindustrin går mot en lönsammare framtid.

Investeringarna betyder också att exporten åter kan ta fart efter att de nya anläggningarna kommer igång. Det är precis vad Finland behöver för att ta sig ur den sega recessionen, i synnerhet då tillväxtprognoserna skrivs ned ochlandetääri allt värre otakt medresten av EU.

Bedömningarna är att tillräckligt med inhemskt virke, absolut sett, ska kunna uppbringas för alla investeringar.

Det kan behövas skatte- och andra stimulerande politiska beslut för att göra det lönsamt att faktiskt få ut trävolymerna ur skogen.

För skogsägarna är investeringsbesluten naturligtvis glädjande. De kan se fram en god marknadsåtgång för sitt virke.

Det stora sorgebarnet förblir de grafiska pappren, skogsindustrins tidigare paradpro dukt som numera, i den digitala tidsåldern, utgör en förlustbringande Svartepetter.

Såväl Metsä Group som Stora Enso har sålt bort och lagt ner produktionsenheter i rask takt. Också branschjätten UPM har stängt pappersmaskiner. Enligt den senaste delårsrapporten har UPMSs division för tryckpapper i Nordamerika och Europa dock klarat sig förbluffande väl, om än med anpråkslös vinstmarginal.

Utsikterna visar fortsatt dalande efterfrågan på tryckpapper, med effektiviseringar och stängningar av äldre maskiner som följd. I dagsläget börjar nästan alla pappersmaskiner i Finland vara minst 20 år gamla.

Det kan bli läge för större företagsaffärer i branschen. Analytiker har länge spekulerat i att UPM och Stora Enso går samman: det skulle skapa ett företag med resurser att investera i tillväxtmarknaderna.

Frågan är förstås hur ägarna ställer sig: UPM har också alternativet att investera i sin stora och lönsamma energiproduktion.

Därtill lär EU:s konkurrensmyndigheter inte utan vidare svälja födseln av en så pass dominant marknadsaktör. Men, trots allt syns det just nu grönare skott i skogen än på länge.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2014

Utgiven i Forum nr 2014-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."