Utgiven i Forum nr 2014-05

Madame Robot

av Carl-Gustav Lindén Forum 2014-05, sida 10-11, 22.05.2014

Taggar: Teman: robotar

Madame Robot

Finland borde bättre koordinera satsningarna på robotar, alltså nya kombinationer av artificiell intelligens och elektromekanik.

CARL-GUSTAV LINDÉN TEXT X Det anser Robotics Finlands chef Cristina Andersson ochrobotprofessor Ville Kyrki vid Aaltouniversitetet.

Så gör alla andra industriländer med Japan och Sydkorea i spetsen och risken är stor att Finland halkar efter iutvecklingen utan ett nationellt program.

”Det borde göras en vägkarta: vad skall Finland satsa på, vilka är de nationellt sett bästa alternativen?” säger Ville Kyrki.

Nederländerna satsar till exempel på smarta maskiner inom jordbruk, Danmark på välfärdsteknologi. Det finns flera duktiga finländska företag i snabbt utvecklande branscher, men ingen koordinering.

Bolagen kanske är underleverantörer av tekniska lösningar och integration, till exempel inom logistik, men ser inte sig själva som en del av robotindustrin.

Finland ligger långt ner på robotlistan, främst för att vår tunga processindustri inte använder robotar i större utsträckning: de manuella arbetsmomenten är så få.

Ville Kyrki tycker ändå att Finland kunde vara föregångare inom äldreomsorgen.

”Vi har ju hemhjälpen och där är det lättare att börja testa robotar än i Sydeuropa där det är släkten som tar hand om de äldre?

Det har talats länge om hur automatisering ersätter jobben. I sin färska bok The Second Machine Age presenterar forskarna Erik Brynjolfsson och Andrew McAfee vid MIT en värld där kapitalstarka ägare tar i bruk nya teknologier, däribland robotar, för att utföra rutinjobb. Många människor blir överflödiga.

I en annan studie bedömer Carl Benedikt Frey och Michael Osborne vid Oxford att 47 procent av alla jobb i USA försvinner inom tjugo år. Vid Etla har modellen applicerats på Finland och slutsaten är att en tredjedel av jobben är hotade.

Rena tsunamin, När konsulten och mångsysslaren (däribland professionell sångerska)

Kö] forumför KoNOMI OCH TEKNIK NR 5201 göra sm Finland

Cristina Andersson 2011 började arbeta på boken Boho Business tillsammans med framtidsforskaren Jari Kaivo-oja såg hon plötsligt en megatrend.

”Det var rena tsunamin, vi började kalla den för robotisering”.

I Finland är Valmet Automotives bilfabrik i Nystad ett exempel på hur viktig automatiseringen är för konkurrenskraften. Där har 200 nya robotar installerats för att producera Mercedes-Benz A-klass. Automationsgradenär 90 procent och till exempel svetsningen sköts helt av robotar.

Fabriken stod stilla fram tills i höstas efter att tillverkningen av hybridbilen Fisker lagts ner, men sysselsätter snart 1 000 personer.

Som bäst rekryteras 300 personer inför övergången till tvåskiftsarbete på försommaren. ”De skulle aldrig ha fått beställningen från Daimler utan robotar. Vi måste få fram budskapet att med robotisering blir det mer arbete, mer försäljning och överhuvud taget mer ekonomisk aktivitet”, säger Andersson.

Kopiera Robotdalen. Cristina Andersson lyckades nyligen övertyga arbets- och näringsministeriet samt Helsingfors stad att Finland bör kopiera det svenska utvecklingskonceptet Robotdalen, en utlöpare från robottillverkaren ABB:s anläggning i Västerås.

Det är ett samarbetsprojekt med stöd av EU och Sveriges regering som möjliggö ommersiella framgångar inom robotik och automation och har gett 250 nyajobb. Andersson gör en förstudie som ska vara klar i juni.

Robotisering skapar också nya affärsmöjigheter. De är kanske även det enda lönsamma sättet att flytta hem industriell verksamhet från låglöneländer som Kina.

”Fler och fler säger att robottekniken är enda sättet för industrin att överleva i västvärlden, för alternativet är att flytta ut till åglöneländer”, säger Ingemar Reyier som är projektdirektör vid Robotdalen. Han är kinetikspecialist vid ABB och har de senaste tio åren varit utlånad till Robotdalen där staten matchar varje krona som näringslivet sätter in. De senaste åren har Robotdalen varit med och bidragit till att mer än två dussin affärsidéer blivit förverkligade.

”Facket är med på det här för alternativet vore att sänka lönerna för att ha kvar jobben?”

Tack vare ABB ligger Sverige långt framme i utvecklingen. Stefan Drakensjö, direktör för robotik vid ABB, säger ändå att svensk tillverkningsindustri och verkstäder fortfarande har ”det mesta ogjort” när det gäller automatisering. Och inom hälso- och sjukvård finns stor potential för att låta robotar hanteratunga arbetsmoment, som att flytta sängar.

”Det frigör tid för personalen att göra andra saker”.

Robotarna blir allt mindre, billigare och samtidigt lättare att installera och programmera om vilket gör att produktionsserierna kan vara kortare och ändå lönsamma. Den senaste robotarmen från danska Universal Robots väger till exempel bara 10 kilogram. Amerikanska Baxter är ett annat exempel på nya människovänliga och mobila robotar. Ta dess hand, visa vad Baxter skall göra och vips är programmeringen avklarad.

Tre stora genombrott. Inom artificiell intelligens har tre stora genombrott skett under de senaste decennierna, säger forskaren Petter Ögren på KTH i Stockholm.

På 1990-talet visade Deep Blue att en dator kan vinna över världsmästaren i schack.

På 2000-talet kom bilarna som kör själv utan förare. Det var efter att den amerikanska försvarsforskningsbyrån Darpa bytte me tod från att ha gett pengar direkt tilluniversitet för att lösa problem till att ordna tävlingar, Darpa Grand Challenge. År 2004 åkte den bästa bilen sju miles, och året efter åkte den bästa bilen tusen miles. Två år senare, 2007, klarade den av stadstrafik också.

År 2011 lyckades datorn Watson svara rätt på allt i frågesporten Jeopardy, trots att frå ROBOTIKCHEF. Stefan Drakensjö tror att det mesta i industrin går att automatisera ytterligare.

geställningarna var otydliga. Förklaringen var enkel: Watson hade tankat 200 miljoner Wikipediasidor.

Men när det gäller känslighet och flexibilitet har robotarna fortfarande en lång väg kvar till människans nivå.

”Det har inte kommit någon våg av andra lösningar och jag skulle vilja påstå att det är lite symptomatiskt för artificiell intelligens att den generella mänskliga intelligensen, som man kanske är ute efter, fortfarande ligger väldigt långt borta. Vad robotar kan göra är lösa enskilda problem förbluffande väl” säger Petter Ögren.

Interaktion svårt. Petter Ögren visar ett försök att få två franska NAO-robotar att kommunicera med varandra. Den ena pekar på ett föremål som den andra skall plocka upp. De harutrustats med Microsofts spelkontroll för Xbox, Kinect, som kom 2010 och snabbt har blivit en viktig del av laboratoriernas utrustning eftersom den ger forskarna tillgång till billig och hållbar 3D-mjukvara med kamera och avståndssensorer för att styra robotar med rörelser och röstkommandon.

”Interaktion med föremål är fortfarande svårt, att greppa och manipulera saker likaså. Robotbutlern som städar och lagar mat är fortfarande ganska avlägsen även om det finns små nischade produkter som robot gräsklippare och dammsugare?”

För de nordiska välfärdsamhällena är robotisering en mångtydig trend. Om människor ersätts av robotar med ökad arbetslöshet som följd innebär det minskade skatteintäkter och högre sociala kostnader.

”Men om vi inte gör det här, vad händer då?” frågar Stefan Drakensjö och anser att robotar är enda sättet för industrin att fortsätta vara konkurrenskraftig.

NOKIA VAR ME = Modellen IRB 6 från ASEA (nuvarande ABB) var världens första mikrodatorstyrda och helt elektriska robot då den lanserades 1974. Roboten var orange för att varna folk, men ABB:s senaste industrirobot är målad i grafitvitt för att avdramatisera riskerna.

is Finland har också en historia inom robotar. Från 1970-talet tillverkade Nokia 1500 Pumar-robotar på licens och utvecklade även robotar för Sovjetunionens industrier på 1980-talet, men licensproblemen gjorde att de bara kunde säljas i Sovjet och Finland.

sm Nokias egna robot NS-16 (1986-88) tillverkades i färre än tio exemplar. En av robotarna finns utställd på Tekniska museet i Helsingfors.

sm På Youtube can man se när Markku Itävuo från Robot Power Finland Oy demonstrerar undret (på finska). Nokia sålde robotverksamheten i början av 1990-talet.

ROBOTENS Å = Ledande innovationsföretag som Google, Amazon och Apple satsar miljarder på att utveckla artificiell intelligens och robotar i fabriksarbete och logistik.

sm Samtidigt tågar robotarna ut från fabrikerna och in på andra arbetsplatser. Kirurger arbetar sedan länge med fjärrstyrda operationer. Fjärrstyrda drönare dödar talibaner i Afghanistan och Pakistan.

= | Japan underhåller robotsälar invånarna på äldreboendet. I svenska Lidköping öppnas i sommar Europas första restaurang där betjäningen sköts av robotar.

= Om några år kommer autonoma fordon att synas i trafiken som taxibilar, budbilar, lastbilar. Rolls Royce i norska Ålesund presenterade häromveckan ett koncept för lastfartyg utan besättning.

sm | höstas dök den humanoida roboten Jonson robot upp som programledare i SVT:s vetenskapsprogram för unga, Hjärnkontoret. = Bilindustrin är fortfarande största kundgruppen för robottillverkarna, men nu sker förändring även inom annan tillverkning. Redan för tre år sedan meddelade taiwanesiska Foxconnatt elektroniktillverkningen i Kina skall automatiseras med hjälp av en miljonrobotar.

= Apple har aviserat planer på att flytta tillverkningen av apparater från Kina till USA där robotarna skall ta över. Amazon hyser planer på att automatisera logistiken helt och hållet med Kiva Systems lagerhantering och drönare som flyger hem varan.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2014

Utgiven i Forum nr 2014-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."