Utgiven i Forum nr 2013-02

Lönerea – vem ställer upp?

av Henry Clay Ericsson Forum 2013-02, sida 27, 21.02.2013

Taggar: Teman: löner

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

LÖnerea - vem ställer upp”

HENRY CLAY ERICSSON

President Sauli Niinistös nyårstal fick ett positivt mottagande i Forums affärsnätverk på Linked In. “Äntligen ett realistiskt presidenttal, efter 12 flummiga år”, tyckte vissa. Att Niinistö gav en tydlig signal mot girighet i form av överhöga löner och mot slapphet i form av ett “vistelsesamhälle” var vår grupp enig om. Men vad menade han egentligen med att sänka sin egenlön? Var det verkligen en uppmaning til ”Sale-ale”, det vill säga “Saulis lönerea? Där skar sig åsikterna i vår debatt.

Sänka några eller alla löner? Att presidenten sänker sin egen lön är kanske inte så märkvärdigt. Han avstod ju bara från en utlovad löneförhöjning. Kanske inte någon större uppoffring för en som redan åtnjuter en skattefri grundlön, en imponerande bostadsförmån och en högklassig tjänstebil. Att sänkningen drabbar en avdankad socialistisk föregångares pension var ju bara pricken över i:et för en högerman.

Talman Eero Heinäluoma flaggade genast upp för sänkta löner för våra folkvalda riksdagsmän. Inte en dag för tidigt, tyckte säkert många väljare som förundrats över Arkadiaborgens invånares metod att rösta fram högre löner åt sig själva. Men var det bara ett populistiskt trick? Kommer höjdare inom industrin och statsapparaten att följa exemplet?

Farligt att sänka löner? “Om vi med konstla de medel tvingar ner den allmänna kompensationsnivån, löper vi risken att förlora de förmågor som vi skulle behöva allra mest” ansåg professor Tom Berglund vid Hanken. Att chefsbyten på topposter skulle ha medfört oersättligt avbräck hade ingen av våra debattörer märkt. Ingen av dem hotade medatt flytta utomlands om deras löner skulle kapas en aning. “Stick, din rika skitstövel” lyder uppmaningen redan åt franska skatteflyktingar. Kanske vi klarar oss utan liknande löpsedlar hos oss?

Höj skatterna, kapa bonusarna. Docent JanPeter Paul påpekade i tidningspressen att en allmän lönesänkning skulle ha omfattande följ NR 2 201 > der för finansiering och utbetalning av framtida pensioner. Samtidigt skulle köpkraften minska. Om elektrikern sparar genom att inte klip pa håret, så kommer barberaren inte att ha råd med en elektriker, poängterade en av våra debattörer.

Bättre då för samhället att skärpa beskattningen av höginkomsttagare. Ett tak på extrema bonusar, optioner och gyllene fallskärmar kunde även vara motiverat. Allmänheten har svårt att acceptera överhöga kompensationer till chefer vars banker de facto kraschat men räddats av samhället. Om personalen samtidigt tvingas sänka sina löner, permitteras eller sägs upp, uppstår en mur av oförståelse.

Andra metoder att skära i kostnaderna? En nallinje i lönefrågan vore ett smärtfritt sätt att genomföra en intern devalvering. Då en viss inflation ändå tickar på, skulle reallönerna sjunka en aning för varje år. Vår lönenivå är inte speciellt hög i europeiskt perspektiv. Det är våra lönebikostnader som är mördande, ansåg våra debattörer.

Att våra arbetsdagar hör till Europas kortas Skicka dina kommentarer tilladressen: feedbackOforum.f Är det skäl att sänka lönerna för att trygga jobben? Frågan diskusteras i Forums grupp på LinkedIn. Foto: Colourbo te var debattörerna rätt eniga om. Cirka 20 minuter per dag kunde väl läggas till, för att få upp produktiviteten. Speciellt gäller detta den offentliga sektorn, som arbetar cirka 5 procent färre timmar än den privata sektorn. Det vore högtid att skrota Pekkanendagarnat en anakronistisk förmån som borde ha beviljats endast på “nådig tid”. Samma gäller semesterpremien, i dagsläget är det ju redan en förmån att överhuvud taget ha ett jobb att återvända till efter semestern.

Niinistös nyårstal föll uppenbart i god jord.

Vi får inte låta rättskänslan vissna. För att skapa sammanhållning bör vi kunna avstå från några av våra förmåner. Drastiskt uttryckt: Skeppet Finland är på väg att sjunka, men största delen av besättningen vägrar komma till pumparna, för det ingår inte i kontraktet. Förhandla då fram ett nytt kontrakt, på eget initiativ! a

Affärsnätverket Forum på Linkedin. En länk till gruppen finns på Forums webbplats www forummag.fi

Utgiven i Forum nr 2013-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."