Minnesmästare på Forums seminarium

av Partik Lindfors Forum 2013-02, sida 25, 21.02.2013

Taggar: Personer: Mattias Ribbing

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 201 rium i Helsingfors. Vi har ställt några frågor till Mattias inför besöket.

På vad baserar sig din metod för att förbättra minnet ”Med fina ord kan man säga att det är en tvärvetenskaplig metod som uppstått i mötet mellan den senaste hjärnforskningen, modern pedagogik och traditionell minneskonst. Det kanske låter komplicerat men i praktiken är det väldigt enkelt när man vet hur man ska träna. Det fungerar för alla, inklusive skolungdomar och äldre?”

Människan har en förmåga att komma ihåg bilder, På vilket sätt kan denna förmåga utnyttjas effektivare ”Konsten att tänka i bilder - visualisera har länge varit ett ganska luddigt begrepp. I stället behöver man lära sig exakt hur det går till, steg för steg, för att kunna se allt tydligare bilder. Minnesförmågan förbättras när man vänjer hjärnan vid att skapa den sortens bilder som hjärnforskningen visar att vi kommer ihåg bäst, vilket är bilder med tydliga konturer? Ärdet möjligt att memorera till exempel böcker och rapporter på detaljnivå ”Absolut! Däremot lär man aldrig in texter ordagrant. Det skulle ta alldeles för lång tid och det behöver vi sällan. I stället lär vi oss en metod att direkt välja ut och memorera andemening och viktiga detaljer. Genom bilder kan hjärnan lagra dessa snabbt i en stor mängd. Utifrån de mentala bilderna kan vi sedan återberätta hela innehållet med våra egna ord, utan att missa något viktigt. På så sätt går vi rakt på förståelsen och gör den till vår egen med våra egna formuleringar” Vilken nytta har man av minnesträning i arbetslivet ”Vi använder vårt minne hela tiden i allt vi gör. Att snabbt kunna ta in stora mängder ny information är alltid en fördel. Att minnas namn och ansikten på affärskontak ter och dessutom vad de sagt vid olika tillfällen, är ett exempel. Att kunna hålla presentationer utan papper framför sig gör ett väldigt stort intryck på folk. Dessutom ger minnesträningen bättre koncentrationsförmåga och man håller sig snabb och klar itanken”

Vilka övriga teman tar du upp I dina uppträdanden förutom minnesträning ”Jag visar också att minnet inte bara har med inlärning att göra. Minnet styr hela vår tankeförmåga och är grunden för vår per vinnesmästare på -Orums seminariu attias Ribbing är trefaldig svensk minnesmästare och författare till boken “Vägen till mästarminne” I april medverkar han på Forums semina b MATTIAS RIBBIN föreläser på ett seminarium som Forum ordnar i Helsingfors den 25 april 2013.

Närmare detaljer om plats och klockslag meddelar vi senare.

Priset för att delta är 45 euro. I priset ingår servering.

Antalet platser är begränsat. Vill du vara säker på att få plats kan du redan nu skicka en förhandsanmälning tilladressen: anmalningar Qforum.f > Läs mer om Mattias Ribbing på webbplatsen www.mattiasribbing.s sonlighet. Minneskopplingar i hjärnan utgör också grunden för vår interaktion med andra människor och vad vi tycker och känner för dem? Ärdet något speciellt tema som du tänker lyfta fram under din föreläsning i Helsingfors i april ”Jag tänker fokusera på praktiska resultat, hur man snabbt kan få minnesträningen att göra en verklig skillnad i vardagen och karriären”

PATRIK LINDFORS

Utgiven i Forum nr 2013-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."