Utgiven i Forum nr 1995-01

Maffiametoder får aldrig tolereras

av Christian Schönberg Forum 1995-01, sida 16, 26.01.1995

Taggar: Teman: brottslighet

MAFFIAMETODE får aldrig tolereras

Investeringar i fara om inte brottsligheten minskar

Christian Schönber strömmar i jämnt takt in i Balti kum. Pengarna utgör en livsviktig garanti för att utvecklingeniregionen inte skall avstanna. Insatserna kan på sikt bli lönsamma för investerarna, men det finns givetvis också risker för att satsningarna kan slå fel.

| ömmar på investeringspengar

Farliga affärer

Bland annat är det uppenbarligen inte helt ofarligt för utlänningar att bedriva affärer i de baltiska staterna. De senaste ”attentaten” och bombhoten har varit riktade mot utländska oljebolag som i snabb takt bygger ut sina stationsnät längs Via Baltica. En sprängladdning detonerade vid

Neste är det första utländska företag som öppet vågat tala ut om brottsproblemen i Litauen, Bolaget har dock bra flankstöd av de övriga företagen inom den internationella associakionen för utländska investerare i landet.

Svenska Statoils nybyggda station utanför Riga för en tid sedan och ungefär vid samma tidpunkt misshandlades Nestes platschef i hamnstaden Klaipeda.

Neste reagerade kraftigt på incidenten, kallade till officiellt möte med press och lokala myndigheter och hotade stoppa alla sina investeringar i Litauen om inte regeringen kan garantera säkerheten för bolagets cirka 200 anställda i landet.

Aktionen hade avsedd effekt, händelsen och Nestes hot om investeringsstopp penetrerades i såväl inhemsk som utländsk press och sedan dess har kontakterna med polis och det litauiska inrikesministeriet fungerat till belåtenhet.

Enligt uppgift har Statoil sett sig nödgade att beväpna sin personal på stationerna, något som Neste inte velat göra. Om man skall behöva vapen för att kunna sälja bensin är det enlig 16

Att få den Orpaniserade brottsligheten under kontroll är en utmaning för inves teringshungriga baltländer.

bolagets VD i Litauen, Jorma Turpeinen, inget land man vill fortsätta verksamheten i.

Försäkringsformerna varierar

Av allt att döma kommer det ännu att ta sin rundliga tid innan vissa kvarlevor från forna tiders försäkringskultur läggs på hyllan.

På tal om den illa beryktade maffian som försöker pressa utländska företagare att betala ”skyddspengar” för att inte bli utsatta för trakasserier. konstaterade en balt nyligen aningen sarkastiskt att man ju också i Norden mer eller mindre godvilligt betalar sina företagsförsäkringar för att gardera sig mot oförutsedda händelser. Det är ett naturligtvis ett förkastligt sätt att resonera eftersom en sådan inställning givetvis försvårar alla seriösa försök att komma tillrätta med problematiken.

Mediahändelser?

Men enligt baltikumkännare skjuter nog den utländska pressen ofta över målet i beskrivningen av den utbredda brottsligheten i Baltikum. Det torde inte vara farligare att röra sig på gatorna i de baltiska huvudstäderna än exempelvis i centrum av Helsingfors. Myterna är seglivade när de engång fastnat i folks medvetande. Skumma element rör sig däremot nog nattetid i alla större städer, så nog kan man råka illa ut litet varstans om man låter dumdristigheten råda. Exempelvis beter sig ungdomar enligt hörsägen mycket sämre i Helsingfors än någonsin i Tallinn eller Riga. 9

Utgiven i Forum nr 1995-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."