Utgiven i Forum nr 2013-07-08

Majoriteten av placerarna har satsat fel

av Johan Hultkrantz Forum 2013-07-08, sida 18-19, 29.08.2013

Taggar: Teman: investering

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2013

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedback&forumf. Vi välkomnar även kortare texter.

Majoriteten av placerarna har

Finländska hushåll, bankdepositioner, miljarder euro

X Världens mest kända investeraTe WARREN BUFFET har sagt: ”Var girig när placerarna är rädda men var rädd när de är giriga” Många har varit rädda de senaste åren, vilket är helt naturligtiturbulenta tider. Samtidigt är det viktigt att våga gå emot strömmen och ta risker när majoriteten beter sig försiktigt, eftersom priset på aktier då vanligtvis är måttligt.

I somras kom det intressanta uppgifter att svenskarna som normalt sett tar betydligt större risker än vi finländare har rekordmycket pengar på sina bankkonton. De senaste sex åren, från sommaren 2007 fram till sista juni 2013 har svenskarnas banksparande stigit från 700 miljarder kronor till över 1 250 miljarder. Under hösten 2013 väntar man att gränsen på 1400 miljarder passeras eftersom det strömmar in mellan 30 och 40 nya miljarder varje månad. Det är långt över en miljard kronor per dag. Detta kan innebära en fördubbling från 700 till I 400 miljarder på bara dryga sex år.

Hur ser läget ut här i Finland? Under de senaste sex åren har vi ökat vårt banksparande från 59 miljarder euro till 83 miljarder euro (se den övre illustrationen). Det innebär en stegring på cirka 40 procent, vilket är hälften så litet som den ”bankkontoresa” som svenskarna har genomfört sedan finanskrisen bröt ut år 2007. Intressant nog är summan som varje person har på bankkonton ungefär den sammai Sverige och Finland, cirka 15 000 euro i medeltal (dock inte medianvärdet eftersom 10-20 procent av befolkning har väldigt mycket pengar på sina konton). Tack vare svenskarnas ”bankrush” har de nått samma nivå som här i Finland. Detta är ett helt nytt fenomen.

Den tilltagande viljan att placera

Johan Hultkrantz är placeringsmäklare i Helsingfors.

“Tittar vi på hur finländarna (privata hushåll) har placerat pengar i fonder under tiden januari-juni 2013, jämfört med samma period ett år tidigare, så har summan ökat rentav åttafaldigt (ja, du läste helt rätt) 85.

4 2008 201 2012 — KÄLLA HANDELSBANKEN/MACROBOND

MSCI world index » inklusive vinstutdelning, källskatten bortdrage 18 16 14 12 100.

9.3.2009 9.3.2010 93.20 pengar ”tryggt” på banken sammanhänger med den globala finanskrisen, och förstärks av mediebevakningen som betonar risker inom finanssektorn, Den generella motviljan att ta risker genom att placera i aktier blir påfallande, då man beaktar att mel 932012 932013

KÄLLA: WWWMSCICO lan 90 och 95 procent av människorna i arbetsför ålder fortfarande har ett jobb, samtidigt som det globala värdet på aktiemarknaden (mätt i euro) har stigit med över 100 procent sedan den nådde bottnen mars 2009 (nedre illustrationen).

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 201 satsat fel

Mot denna bakgrund är det högst förvånade att folk är så tända på banksparande. De allra flesta saknar inte arbete, börsen har gått bra, bostadspriserna har sex år i följd stigit med två till tre procent per år, samtidigt som den reella räntan på bankkonton ligger på minus en eller två procent (efter källskatt och inflation).

Min uppfattning är att folk vill spara för sämre tider på ett så tryggt sätt som möjligt, även genom att de facto betala ett pris på ett par procent per år. Jag anser också att media, genom att fokusera på negativa ekonomiska händelser, har bidragit till en allmän uppfattning att det vore ”farligt och instabilt” att placera på börsen.

Tittar vi på hur finländarna (privata hushåll) har placerat pengar i fonder under tiden januari-juni 2013, jämfört med samma period ett år tidigare, så har summan ökat rentav åttafaldigt (ja, du läste helt rätt). Fondplaceringarna har stigit från knappt 100 miljoner euro under första halvåret 2012 till 800 miljoner euro under det första halvåret 2013. Detta tyder på att finländare är bekväma med att talite större risker.

Tyvärr är det högst antagligen den stora börsuppgången som har sporrat folk till att börja köpa fonder igen. De har som vanligt glömt att lyssna på Warren Buffet, ochi stället sprungit tillsammans med den eniga flocken.

Den stora frågan för en privatplacerare är: vad göra nu? Räntenivån på bankkontot är fortfarande negativ, aktiemarknaden har repat sig, och vissa börjar säga att det inte längre är billigt att handla aktier. Svaret är som vanligt; sprid ut riskerna, gör både och…! m

Anlström sluter cirkeln

Senaste års mode inom företag är att ruska om strukturerna, avknoppa och fokusera verksamheten. Familjen Ahlström rider på konsolideringstrenden.

TORSTEN FAGERHOLM TEXT X Ahlströms samlar resurserna i sina onoterade familjebolag, och bildar dels ett renodlat ägarbolag, dels ett investeringsbolag. Större storlek betyder bredare investeringsmöjligheter.

”Vi ordnar om och förenklar strukturerna hos icke-listande innehav, gör dem mer effektiva och logiska. Hittills har vi av historiska skäl haft många bolag som delvis gör samma saker. Nu får vi starkare enheter; säger THOMAS AHLSTRÖM, vd för Perilliset.

Det familjeägda holdingbolaget Antti Ahlström Perilliset delas upp senast vid årsskiftet, så att de börslistade innehaven går till placeringsförvaltaren Ahlström Capital. Där ingår andelar i Vacon som tillverkar frekvensomriktare. Redan idag är Ahlström Capital, med en portfölj på över en miljard euro, en av Finlands största private equity-investerare.

I samma veva slår familjen ihop Ahlström Capital med A. Ahlström Osakeyhtiö (som förvaltar familjens kronjuveler, fastigheter, gårdar och skogar). Då uppstår ett bolag som handhar fastighetsinvesteringar, industrioch skogsinnehav.

”Sannolikt fortsätter vi med långsiktig investeringsverksamhetirörelsedrivande företag, och kan tänka oss inköp av listade bolag, samt utveckling av fastighetssidan;” säger Thomas Ahlström.

Sista skriket inom finansvärlden är att spjälka upp företag i logiska bitar, för att skapa tydliga, fokuserade och effektiva helheter. För att vara lönsam på sitt område gäller det att ha en ledande position.

Ifjol slog Ahlstrom och svenska Munksjö ihop sina specialpappersverksamheter i det nya Helsingforslistade bolaget Munksjö, där Ahlstromkoncernen och familjen Ahlström tog över som huvudägare. Bolaget är en av

Europas största köpare av pappersmassa, och får därmed råvaror till billigare pris.

Tidigare meddelade verkstadskoncernen Metso att den delas upp i två bolag. Massa, papper och kraft fortsätter under namnet Metso, medan gruvdrift bygg och automation bildar en egen koncern. Det innebär samtidigt att Valmet Corporation återuppstår. Nuvarande Metso Corporation bildades 1999, då Valmet och Rauma slogs samman.

Byggkoncernen YIT klyvs. Den första delen består av husbyggande, den andra av fast ighetsskötsel. Caverion, som är ett blivande namn på nuvarande Building Systems-delen, och Construction Services. Bolaget säger att tillväxtstrategierna för de två verksamheterna skiljer sig åt, och att en skilsmässa är aktuell eftersom det saknas uppenbara synergier. Samtidigt är delarna stora nog att fungera på egen hand.

Krantillverkaren Cargotec knoppar av och gör affärsområdet Marine, det vill säga Macgregor, till ett eget börsnoterat bolag i Singapore. Där växer efterfrågan på lasthanteringsutrustning, fartygsmonterade kranar, ramper, lastluckor med mera. Bolaget vill få in kapital och locka investerare som kan den asiatiska marknaden.

Nokia går mot strömmen. Marknaden har länge spekulerat ifall mobilnätsbolaget NSN vore på väg att säljas. Den haltande telefonjätten överraskade genom att göra tvärtom, och köper istället ut partnern Siemens.

För några år sedan spjälkades Kemira, Outokumpu och Fortum. Tiden får utvisa vem som vinner, och vem som försvinner. m

Utgiven i Forum nr 2013-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."