Utgiven i Forum nr 1983-02

”Malin” kommer från korpo

av Göran Storfors Forum 1983-02, sida 31, 02.02.1983

Taggar: Teman: båtar

klink Lundells specialstol byggd som en träbåt förstås. Också stolen finns med på båtmässan, både av praktiska skäl (att sitta på) och för marknadsföring.

= brivat FOÖR - Det beror lite på hur stora serier det kan bli fråga om. Men upp till 10-15 båtar i året ska vi nog klara av. Vi får väl minska på reparationsarbeten och annat om efterfrågan blir stor. Men det är klart att vi gärna också i fortsättningen försöker ge service i form av reparationer. För såna jobb finns det alltid så länge det finns båtar. Med nybyggen är det mera osäkert, påpekar Krister Lundell.

Stora Malin kommer

Arbetskraften är en begränsande faktor när det gäller kapaciteten. Det är inte så lätt att få tag på kunnig arbetskraft för att bygga träbåtar i dagens läge. Även om seriebyggen är lättare att klara av än udda jobb, ”lappskräddararbeten” som Krister Lundell kallar dem.

Hallen som han har byggt själv utgör åtminstone inte ännu någon begränsning. Tvärtom skulle han gärna satsa på ännu större båtar. Hallens kapacitet medger byggen av båtar på upp till 16 meters längd och 4,5 meters bredd.

  • Förra vintern inredde vi en 12 meters segelbåt här i hallen, berättar Krister Lundell. — Det är synd att jobba med smått då det finns utrymme för stort.

Det finns också planer på stort. På ritning finns Malin 33, en ruffad gaffelriggare som verkar vara en idealisk familjebåt. Måtten är löa 9,9 m och bred 3,65 m.

Linjerna är rena och följer gammalt klassiskt mönster. Men så är inte Malin 33 heller någon båt som har fötts i fantasin. - Det är en realistisk båt, som Krister Lundell uttrycker det.

Skrovets modell är tagen från en gammal remmarbiåt. Han seglar den själv, vet vad den går för och har kunnat förbättra det som inte har varit bra. Resultatet är Malin 33. Som naturligtvis liksom Malin 21 också den kan varieras både invändigt och utvändigt. Ritningen kommer att finnas med på Båtmässan. Det gäller som sagt att pejla stämningarna bland båtfolket.

Lättare att underhålla dagens träbåta - Jag tror att dethär är rätt linje att gå på. Det finns en massa gamla fina båtar i skärgården. Varför inte utveckla dem och fortsätta traditionen. Men det är klart att man inte bara kan bygga vad man själv vill och tycker om. Det gäller att veta vad folk vill ha. Det är kunderna som ska få bestämma. Man ska ju leva också, säger Krister Lundell. Och avslöjar att han har flera idéer som han gärna diskuterar med båtfolk.

Hur är då marknaden för träbåtar i dag - Nog verkar det finnas ett visst behov av träbåtar trots att inte något större uppsving har kommit. Ännu åtminstone. Men möjligheterna att bygga udda båtar och att variera serier tilltalar många.

  • Och så cr ju en modernt byggd träbåt inte vad den var för 30 år sedan då den började sin regress. Nu byggs båtarna inomhus i värme av torrt virke. Impregneringen är av helt annan klass och man kan säga att i dag byggs en träbåt tät medan den förut skulle ligga en vecka i marvatten för att tätna.

  • Det betyder också att underhållsarbetena inte längre är lika besvärliga som förr då man skulle ligga en månad under båten och skrapa. Skillnaden i arbete på en trä- och glasfiberbåt är egentligen väldigt liten. Dvs om man sköte sin glasfiberbåt, framhåller Krister Luncell. Han har dethär med at bygga träbåtar i blodet, infödd korpebo som han dessutom är. Hans far sysslade med att bygga i trä hela sitt liv. Och på samma linje har Krister Lundell gått in.

Effektiv. .Vibrationsfri. öker.

D35.D5 (30 DIN hk) Jämför effekt, modern konstruktion, ekonom och slitstyrka då du väl jer diesel till din segelbåt, halvplanare elle (EN TELV (45 DIN hk fiskarbåt. Gör ett besök hos oss och bekanta dig med de 2- och 3cylindriga BMW-motorernas höga kvalitet.

NA

Mörtnasvagen 18 00210 Helsingfors 21

Tel. 670 36 31

Utgiven i Forum nr 1983-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."