Många slåss om en plats i molnet

av Carl-Gustav Lindén Forum 2011-07-08, sida 24-27, 25.08.2011

Taggar: Personer: Mårten Mickos

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2011

PROFIL

Många slåss o en Dlats LMmMolnet

Entreprenören MÅRTEN MICKOS började i fjol ett nytt liv som chef för ett gäng avancerade vetenskapsmän inom data- och informationsteknik. De håller på att skapa en helt ny marknad inom molntjänster, och allt fler vill vara med i IT världens hetaste trend.

CARL-GUSTAV LINDÉN HLOS ALTOS

X Vi träffas i familjens ståtliga hus i Los Altos, en välmående idyllungefär som Grankulla fast belägen i Kiseldalen, det område söder om San Francisco där så många av världens teknikföretag har fötts. Dagen har börjat lugnt. Mårten plockar undan simbyxorna som legat på tork efter morgonens simtur.

Men skenet bedrar. Det var i fjol som han tog jobbet som vd för EUCALYPTUS SySTEMS med säte i Santa Barbara ett stycke norr om Los Angeles. Dagarna har varit bråda.

Då Mickos tillträdde fanns varken marknadsföring eller administration, bara en grupp forskare som tagit fram arkitekturen för ett “privat datamoln; det vill säga system för att skapa virtuella datamiljöer inom företagens egna datorcentraler.

”På ett halvt år anställde jag fem personer till ledningsgruppen?”

Det finns en avgörande skillnad mellan det företag han tidigare ledde och det nuvarande: Databasföretaget MYSQL var omstörtande, bröt sig in på en gammal marknad. När Eucalyptus startades 2007 på universitetsområdet i Santa Barbara föddes en pionjär.

”Det är en ny marknad som skapas nu - teknologi som tidigare inte alls fanns till”.

INTERUJJU

Mårten Mickos Född: 1962 i Esbo. Familj: Fru, tre barn. Bor: Los Altos, Kalifornien.

Jobb: VD för Eucalyptus Systems. Utbildning: Diplomingenjör från Tekniska högskolan.

Karriär: Se bild på nästauppslag.

Fritid; Böcker, cykling, fotografering oc resor.

Akademisk värld. Professor RIcH WOLSKI och fem doktorander byggde en molnplattform baserad på öppen källkod. Universitetet gick med som delägare. Förutom forskarna anställdes flera IT-ingenjörer på doktorsnivå.

”TJag har aldrig rört mig i en så vetenskaplig värld förut. De behövde definitivt en sådan som jag”, säger Mickos som själv tog tolv år på sig att få sin diplomingenjörsexamen från Otnäs. ”Och jag behövde ett gäng som dem ”MySQL bestod till stor del av ”dropouts’ utan någon lång akademisk utbildning. Här på Eucalyptus behövs doktorerna för att lösa svåra matematiska problem”

De tidigare erfarenheterna är värdefulla eftersom utmaningarna med att bygga upp nya företag ofta är desamma oberoende av teknologi.

”Jag vet vad som väntar bakom hörnet och inget gör mig riktigt nervös”

När Mickos kom till MySQL fanns där 12 anställda, Eucalyptus hade 15 och personalen var ett år senare uppe i 55 personer. Finanserna är också bättre. MySQL hade fyra miljoner dollar varav två miljoner gick till rättsprocessen mot NUSPHERE i USA.

”Nu har vi tagit in 25 miljoner dollar och vi får mer om vi vill”, säger Mickos och betecknar det som ”idioti” att tänka på exit. Alla krafter ska fokuseras på att utveckla företaget.

Svårt definiera. Vi ägnar den första halvtimmen åt att diskutera definitionen av “cloud computing) den för tillfället mest använda metaforen för att beskriva miljöer - ”moln av sammankopplade datorer? - där tjänsterna distribueras över internet.

Att söka på Google är till exempel enmolntjänst. Vartefter privatpersoner eller företag har många olika apparater som använder samma program och innehåll ökar behovet av ständig åtkomlighet via flera kanaler.

”Teknikbranschen är en modebransch, när ett ord går ur mode vill ingen använda det längre, precis som service oriented architecture gick ur mode?”

Får vara flummigt. Att en exakt definition saknas stör inte Mårten Mickos.

”Jag har lärt mig med åren att det är viktigt att begrepp är lite flummiga. Om de är för exakta kan folk skjuta ner dem. Folk kan projicera sina egna ambitioner och drömmar”

Många andra IT-begrepp har också en dunkel betydelse, vilket inte hindrar att de används. Internet kallas för webb, vilket får oss att tänka på spindelnät. Samtidigt är det lätt att ett modebegrepp tas över av marknadsförarna, något som alla som sett reklamen på flygplatserna kan intyga. Mickos noterar att folk gärna kommer fram på mässorna och hävdar att de är i samma bransch fast de inte alls är det.

På samma sätt som molntjänster har öppen källkod blivit en del av IT-vardagen, vilket det inte var när Mickos tog över som vd för det finsksvenska databasföretaget MySQL 2001. Då var han heller inte känd som en av Finlands mest framgångsrika entreprenörer utan snarare stämplad som misslyckad efter att MATCH ON

SPORTS gått omkull bara veckorna efter att han lämnade chefsskapet.

Efter att ha förhandlat fram en försäljning av MySQL till SUN MICROsysTEMS för en miljard dollar våren 2008 fick Mickos i stället status som affärsgeni.

Under sina föredrag visar han ofta en kurva över sin karriär där axlarna är utfall/ambition (se nästa sida). Ambitionsnivån växte och med Match On var den väldigt hög, men framgången uteblev ändå. Hans slutsats är att alla misstag är viktiga därför att de gör en starkare.

Många är med. Det är alltså många som vill vara med och dela på den snabbt växande kakan för molntjänster, inte minst de stora med MiCROSOFT och GOoGLE i spetsen.

FLUMMIGA BEGREPP.

”Jag har lärt mig med åren att det är viktigt att begrepp är lite flummiga. Om de är för exakta kan folk skjuta ner dem”, säger Mårten Mickos.

Mickos är säker på att de inte kommer långt.

”De stora lyckas aldrig med det här. När du har en ny sak kommer nya alternativ”

Jämförelser kan göras med läget i början av 1980-talet då ism:s datorer utgjorde industristandarden. Då kom Microsoft med klientservern, datasystem byggda på samverkan mellan persondatorer.

”De stora kommer att vara med, men det är inte så säkert att Google fattar det bättre än någon annan. Här i Kiseldalen tycker man att Google redan är ganska gammalt. Och det vore ju hemskt om de gamla alltid skulle vinna”

Det mesta av den offentliga diskussionen kring molntjänster ha handlat om hur man kan hantera EB

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2011

EB data på ett säkert sätt om informa tionen inte ärlagradi egna nationella databaser utan i någon serverhall ute istora världen.

Mickos håller med om att säkerhetsaspekten är viktig men framstår som det svåraste problemet med molntjänster bara för lekmän.

”Den stora säkerhetsrisken är din egen personal som missbrukar sin auktoritet. Samtidigt är Eucalyptus enlösning på just det här problemet, för vi gör det möjligt för företag att driva sina egna privata moln, tryggt skyddade innanför brandväggen”

Utmaningen är skalbarheten, vilket de senaste årens problem visat. När tjänsteutbudet skalas upp globalt fortplantas felen. Områden borde isoleras och portar byggas helt fysiskt. AMAZON, SONY PLAYSTATION, Googles e-post, SALESFORCE.COM: de avskräckande exemplen verkar många. Å andra sidan har problemen snart fixats.

Sibirien nästa. Via Mårten Mickos uppdateringar på Twitter och Facebook kan alla följa molntjänstens popularitet.

”När folk installerar Eucalyptus får vi ofta deras IP-adresser, cirka 100 per dag?

En av de senaste finns i Kurgan Oblast i Sibirien. Vem som skapat detta privata datamoln går inte att utläsa.

”Den kan vara en fjortonårig kille och det kan vara ett forskningslabb”

Hittills har 25 000 privata moln startats upp vilket gör Eucalyptus programvara till den mest spridda i sin kategori. Det ger status men ändå inte några intäkter.

”Man kan köra det utan att betala. USA:s jordbruksministerium servar bönderna med väderrapporter och bevattningsdata. De har aldrig betalt och kommer troligen aldrig att göra det”

Eucalyptus förebilder har namn SOM VERITAS SOFTWARE (numera SYMANTEC), RED HAT (Linuxföretag som är ny samarbetspartner), VMWARE (virtualisering av datacentraler) so > MOLN jan kommer

RESULTAT

Polyco alla levererade programvara i början av en ny våg, hade bra ledningsgrupper och nådde miljardomsättning.

De har alla växt till den nivån, det ska vi göra också”.

I dag har Eucalyptus ungefär 100 betalande kunder, bland dem den federala regeringen och olika myndigheter, olika webbföretag, det Berlinbaserade spelföretaget PLINGA, skoföretaget PUMA - ”som länge haft en stor webbsajt och som därför har massor med webbsystem”

Bland kunderna finns också storföretag med många datorer som måste få kontakt med varandra.

”Folk vet ofta inte det, men i dagens datorcentraler jobbar nästan varje server för sig själv med en enda uppgift - personalsystemet, bokföringen, rapporteringen, webbplatsen och så vidare. Det är ett stort slöseri med resurser”, säger Mickos.

Dela på bördan. Med den lösning

MySQL

Solid Information 0 Technology Di ViSolutions ”” Intellitel Communication i

MatchOn Sports AMBITIO som Eucalyptus saluför kan de bindas ihop till ett enhetligt moln där datorerna delar på arbetsbördan och hjälper varandra.

”Då får man större kapacitet och bättre effektuttag. Litet som ett talko eller knytkalas för datorer” säger han.

Det uppdrag som är lättast att utföra är att bygga upp helt nya system medan integrationen med gamla produkter tar längre tid. En typisk första affär kan vara värd 20 000 dollar. När kunden kommer tillbaka kan nästa affär uppgå till 200 000 dollar, därefter till två miljoner.

Merparten av personalen arbetar på huvudkontoret.

”I Kiseldalen med Google, Facebook och Twitter har vi galopperande löner och hård konkurrens på arbetsmarknaden om experter. I Santa Barbara är det mer stabilt. Vi hittar utmärkta experter på universitetet och tack vare den höga livskvaliteten

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 201 i området stannar de gärna länge”

Mickos påpekar att MySQL följde samma recept ”Virekryterade de bästa teknikerna runt omi världen, ochi Kiseldalen hade vi bara marknadsinriktad personal och ledningsgruppen?”

Distansarbete. En tredjedelav dean- “Då får man ställda finns på annan ort och jobbar . på distans. Fördelen med att syssel- störr sätta folk annorstädes är många, sä- kapacitet ger Mickos som upptäckte detta un- och bättre der tiden på MySQL.

”Du anställer folk som vägrar effektuttag. att flytta. De utgör en grupp som är Litet som ett självständig och självgående. Den är talko eller mer produktiv?”

Folk prioriterar livskvalitet och knytkalas fritid framom hög lön och blandar för datorer gärna ihop privatliv och arbete.

”Organisationen blir heller inte så inåtvärmande. Folk lär sig också kommunicera elektroniskt”

Två gånger per år möts alla anställda i Santa Barbara, som är något av USA:s Rivieran.

Själv åker Mickos ständigt runt och träffar kunder, besöker mässor, håller föredrag och träffar de andra i ett nätverk av företag där bland andra Red Hat ingår.

”Som vanligt med nya vågor av teknologi uppstår det först en hel mängd nya startups, och genom åren slås många sedan ihop ”Jag kan nämna tolv konkurrenter till oss. Och det kommer ständigt nya. Alla nämner cloud i sina strategier för att verka trovärdiga”.

Mycket kod kvar. Alla i nätverket har sitt område. Det gäller att integrera produkterna i existerande system och via partnerskap och allianser se till att de fungerar ihop.

”Vi har en fungerande och robust produkt, men egenskaperna måste bli fler och lättare att använda. Vi har byggt en racerbil för entusiasterna. Vår nya version är mer som en seriebyggd bil för de stora massorna”

Teamet har redan jobbat fyra år med produkten, de flesta konkurrenter bara ett-två år, noterar Mickos vars egen erfarenhet är att det tar sju-tio år att bygga en färdig produkt inom området för infrastrukturmjukvara.

”Mycket kod ska skrivas ännu”

TEKNOLOGI

Många vill lyssna på Mickos rä Åtta år har gått sedan de fem medlemmarna i familjen Mickos flyttade till Kalifornien när MysQL:s huvudkontor bytte kontinent.

Besöken i Finland infaller fortfarande tätt. Det är många som vill höra hans åsikter om livet i den digitala ekonomin, inte minst politiker och tjänstemän. Själv är han kritiskt inställd till det offentliga finländska innovationssystemet och spårar en negativ korrelation mellan de företag som Tekes sätter in pengar i och affärsmässig framgång.

“Jag har försökt utmana Tekes att visa sin bästa framgångshistoria”, säger han. Utan resultat.

Däremot är han mycket imponerad av företagarandan bland studenterna vid Aalto-universitetet.

“Jag tycker att den inställning man började se på 80-go-talet har blivit realitet. På Aalto Entrepreneurship Society (Aaltostudenternas organisation) talas det engelska, och allting byggs för en global marknad. I Teekkariyrittäjät på 8o-talet talade vi bara finska”.

Han upplever också ett missnöje med välfärdssamhället, trots att folk borde vara tillfreds. Och framförallt märker han en mycket mer kritisk inställning till Nokia, men den kommer för sent.

“När man kritiserade Nokia för nio år sedan blev man skjuten. Nu när man borde stöda dem så klagar alla på Nokia”.

Investerare, Många entreprenörer vill ha ett möte för att få goda råd och de uppskattar att han går rakt på sak. “Jag tar gärna möten med nya entreprenörer, men eftersom jag har ett heltidsjobb hinner jag inte med alla” Som investerare har han slagits av bristen på bra företagsledare. “Det finns för få duktiga vd:ar och jag hjälper dem jag tror kan bli bra”. Den viktigaste egenskapen är att lära sig snabbt och att vara beredd att ompröva sin inställning. Unga människor utan arbetserfarenhet måst kompensera den bristen för att lyckas.

”Zuckerberg lärde sig snabbt och jag ser det med entreprenörer när jag ger feedback på deras planer”.

De anpassningsbara kommer tillbaka med en bättre plan när de får kritik.

”Du ska aldrig förklara, bara ta emot råd och bestämma sig för om du ska följa dem eller inte”

Som investerare har han två regler » 1.göringainvesteringar alls, » 2. om du hittar en vd som är jätteduktig, bryt mot regel.

En handfull företag har imponerat så mycket att han är beredd att riskera sitt eget kapital, däribland FACTUAL (samlar offentliga data), CATCH. com (mobila molnapplikationer), cLoupera (avancerad datahantering), omNiAR (lokaliseringstjänster), estniska ErPLy (ERP-kassa och lagerhanteringssystem för små bolag) och LOCAL MOTORS i Phoenix som bygger bilar enligt open source-principen.

”Rally Fighter har fått enorm publicitet och kostar 50 000 dollar per bil”.

Mickos har också hjälpt danska TRADESHIFT att komma igång.

Står på egna ben. MySQL lämnade han året efter att Sun tagit över, men har fortfarande koll på vad där händer. Sun köptes 2009 av ORACLE.

“Produkten är bättre än den någonsin varit. Oracle följde den plan vi gjorde, de investerar, utvecklar men engagerar sig inte lika mycket i open source”

MySQL är fortfarande en egen grupp och av de 500 personer som fick ny arbetsgivare är några hundra fortfarande kvar. Affärsverksamheten står påegnaben.

”Många trivs där, det är ingen åderlåtning”.

Under hela MySQL:s tid fördes kampen mot databasjätten Oracle, men Mårten Mickos tror det också fanns en annan sida av rivaliteten.

”Jag hade på känn att de i smyg var kära i oss”.

Utgiven i Forum nr 2011-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."