Utgiven i Forum nr 1979-03

Mångsidig handelsman bas för inhemskt arbete

av Rolf Ekman Forum 1979-03, sida 11, 21.02.1979

Taggar: Teman: handel

Mångsidig handelsma bas för inhemskt arbete

Rauno Bister, född i Viborg 1931. Hans karriär är snabbt relaterad. När han i höstas utnämndes till VD för Förbundet för inhemskt arbete var det hans tredje utnämning. Han har alltså varit sina arbetsgivare otroligt trogen.

Som nybliven ekonom år 1953 kom han till Handels- och Industriministeriet, till avdelningen för bilaterala handelskontakter. Vid sidan av arbetet avlade han ekonomiemagisterexamen. År 1960 blev han sedan VD för Suneva Oy, ett företag som ägs av våra största handelskedjor, och med huvuduppgift att sköta östhandeln.

ye” Till tiden på Handels- och industriministeriet hör en historia, som kanske kommer att gå till historien. Finland öppnade handelskontakterna med Kina 1952. Man eftersträvade en snabb export, men för våra små marknader var det svårt att finna tillräckligt med ersättande import. Alltså blev det Rauno Bisters uppgift att för Handels- och industriministeriets räkning köpa bla te, olika växtoljeprodukter och tenn för att sedan sälja dem vidare på den internationella marknaden, bland annat i Rotterdam, Hamburg och London. Bara för att få igång den finländska exporten till Kina.

Var det svårt? Det låter något ovant att tänka sig Handels- och industriministeriet som ett handelshus — Nej, egentligen inte, tanken är mera vanlig utanför Finland. Många länder gör så.

På en fråga om det inte är svår att efter nästan 20 år inom importbranschen börja basa för ett förbund vars främsta syfte är att ersätta import, svarar Rauno Bister bestämt ”nej”.

— I princip är det ju bara fråga om att jag vrider den mutter som sitter bredvid den som jag har vridit hittills, säger han. — Hela östhandeln bygger ju på principen att ju mer man vill exportera, dess mer måste man kunna importera. Några större problem blev det alltså inte.

Rauno Bister är expert bla på gränshandel. Den stora frågan är hur vi ligger till för gränshandeln med miljonregionen kring Leningrad.

— Gränshandeln med Leningrad kan och får inte länkas samman med en eventuell gränshandel för områdena i sydost och längs vår långa östgräns, säger Bister. — Med hänsyn till Leningrad-områdets storlek kan gränshandel bedrivas från hela Finland. Det finns fortfarande outnyttjade möjligheter. Det gäller bara att jobba hårt.

— För Lenfintorgs del är det alltså sak samma om ett företag finns i Villmanstrand eller Lappfjärd, påpekar Bister. — Moderna kommunikationsmedel gör avstånden till oväsentligheter.

Förbundets arbet — Förbundet för inhemskt arbete kommer att fortsätta sin verksamhet som hittills. Det innebär ett ideellt arbete som går ut på upplysning. Spe ciellt kan man poängtera vikten av forskningsarbetet då de framtida tyngpunkterna skall kartläggas. Detta arbete sköts inom förbundet av en vetenskaplig forskningsgrupp, vars ordförande är professor Osmo Forssell.

— Vi kommer att ta en aktiv ståndpunkt, säger Rauno Bister, och fortsätter: — Vi kommer att ta kontakt med vederbörande, där vår undersökningsgrupp anser att det finns ersättbar import. Vi har ju inga möjligheter att bestämma, men jag tror att man kan tala folk tillrätta, om det behövs.

— I övrigt kommer vi såsom hittills att arbeta genom upplysningskampanjer, genom att med annonsserier i dags- och fackpress försöka upplysa folk om att det lönar sig för alla i längden att köpa inhemskt. Var vi annonserar kommer naturligtvis att bero på vilka vi vill nå med vårt budskap, säger han.

Förbundet för inhemskt arbete grundades i fjol, då statsmakten och företagen slog samman sina resurser för att befrämja den inhemska produktionen och minska på importbehovet. Vardera parten står för hälften av kostnaderna. Budgeten för i år är 2,2 miljoner mark.

Dubbelarbete?

Om man vill slå ett slag för finländskt arbete, ligger exporten nära till hands. Blir det dubbelarbete med Utrikeshandelsförbundet, som även det är finansierat med statsmedel till 50 procent — Nej, naturligtvis inte, säger VD Rauno Bister. — Vi försöker arbeta för samma sak på olika områden. Marginellt kan det naturligtvis bli dubbelarbete. Vi arbetar mera på den ideella sidan, och Utrikeshandelsförbundet på den praktiska exportfrämjande sidan. Har man en bra idé att arbeta för skadar det inte med en aning dubbelarbete. En av våra stora uppgifter är att fästa uppmärksamhet vid onödig import, bla i kommunernas och kommunförbundens inköp, som ofta sker ”av gammal vana”, menar Bister.

Rolf Ekman C£3 1"

Utgiven i Forum nr 1979-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."