Utgiven i Forum nr 1985-08

Mariella på provtur

av Christer Ekebom Forum 1985-08, sida 33, 09.05.1985

Taggar: Teman: teknik

KYMMENE-GRUPPEN HAR EN STABIL STÄLLNING PÅ DEN EUROPEISKA MARKNADEN.

Kymmenes huvudbransch är pappersindustrin. Dessutom tillverkar Kymmene kartong, kemisk massa, sågade varor och blekningskemikalier. Gruppen bedriver också grafisk industri. Jämte dotter- och intressebolag är KymmeneStrömberg Europas största finpappersproducent.

STRÖMBERGS STYRKA: ETT UTVECKLAT TEKNISKT KUNNANDE.

Strömberg levererar el- och värmetekniska produkter till både industrin och el- och kraftverken. I dag är bolaget ett av de ledande inom sin bransch i Norden och på många produktområden det ledande i hela världen.

KAUPPAMAINOS

NU LÖNAR DET SIG ATT GÖRA VÅRENS PLACERING 1. GRATISAKTIER FÖR ÖVER 92 MILJONER MARK

I den förmånliga fondemissionen kan man med fyra gamla aktier teckna en ny gratis. Fondemissionen innebär en avgiftsfri ökning av aktieportföljen med 25940 för nuvarande aktieägare.

  1. FÖRMÅNLIGA PRISER I NYEMISSIONEN I nyemissionen kan nuvarande aktieägare mot fyra gamla aktier teckna en ny aktie till ett pris av 60 mark. I nyemissionen erbjuds sammanlagt 1.850.949 nya aktier till teckning till ett nominellt värde av 50 mark per aktie. Aktiernas genomsnittliga värde på börsen under januari-mars 1985 var 122 mark för bundna aktier och 148 mark för fria aktier.

  2. DIVIDEND REDAN FÖR DETTA ÅR

På aktier tecknade i fondemissionen betalas full dividend för år 1985. I nyemissionen tecknade aktier berättigar till halv dividend redan för år 1985.

  1. EN KREDITERING PÅ 1524 FÖR SNABBA BETALARE I nyemissionen tecknade aktier betalas i en rat senast 30.9.1985. För betalning som sker senast 30.8.1985 ges en gottgörelse enligt en årsränta på 15940 från betalningsdagen till förfallodagen.

  2. FÖRMÖGENHETSINKOMSTAVDRAGET

I BESKATTNINGEN NU 3 000 MARK Förmögenhetsinkomstavdraget i beskattningen är nu 3000 mark per familjemedlem. Om exempelvis varje medlem i en familj på fyra personer enligt sitt innehav får 3000 mark i dividendinkomster per år, får denna familj 12000 mark i dividendinkomster skattefritt.

  1. TECKNINGSTID OCH -PLATS Aktieemissionen börjar 26.4.1985 i Föreningsbankens samtliga kontor och upphör 20.6.1985.

  2. NYA AKTIEBREV OCH UTBYTE AV GAMLA

De nya aktiebreven överlåts på kontoret, vid en tidpunkt som meddelas senare, mot vederbörligen kvitterat och i fråga om nyemissionen till fullo betalt interimsbevis. De nya aktiebreven utges i valörer om 1, 5, 10, 50, 100 och 1000 aktier.

I samband med dividendutbetalningen och aktieemissionen byts bolagets samtliga aktiebrev ut mot nya. Utbytet gäller både aktiebrev försedda med namnet Kymmene-Strömberg Ab och aktiebrev försedda med bolagets tidigare namn. De gaml . ven iämte k ör | Föreninasbanken, De nya aktiebreven distribueras unde hösten.

TECKNING I ALLA FÖRENINGSBANKENS KONTOR, SOM OCKSÅ TILLHANDAHÅLLER EN DETALJERAD EMISSIONSBROSCHYR.

KYMMENE-STRÖMBERG

Utgiven i Forum nr 1985-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."