Marknaden överdriver alltid

av Wilhelm Barner-Ramussen Forum 2008-04, sida 24-27, 24.04.2008

Taggar: Bolag: Estlander & Rönnlund Personer: Martin Estlander Teman: marknaden

PROFILEN

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2088

Marknade överdriver a

MARTIN ESTLANDER, vd för kapitalförvaltningsbolaget Estlander & Rönnlund ser på finansmarknaderna med tillförsikt trots de senaste månadernas turbulens.

WILHELM BARNER-RASMUSSEN TEXT KARL VILHJÄLMSSON FOTO

X Vårsolen skiner in genom stora fönster Och ESTLANDER & RÖNNLUNDS kontor på Norra Esplanaden i Helsingfors ger inte alls intrycket av finansbolag. I stället för traditionella guldramar hänger det modern konst på väggarna.

Bolagets vd MARTIN ESTLANDER bjuder på kaffe i ett rum med verk A2V ALVAR GULLICHSEN, CINDY SHERMAN OCh STEFAN LINDFORS. Möblemanget består av danska designklassiker från 1940-talet, Estlander konverserar sakkunnigt om konst och design. Den för tillfället panikslagna finansmarknaden känns långt borta.

Trots ett starkt personligt intresse för konst och design var en karriär inom den kreativa sektorn aldrig ett alternativ för Martin Estlander. Mannen som med fog kan kalllas för en pionjär inom den finländska finanssektorn har varit fascinerad av penningmarknaden ända sedan han studerade produktionsekonomi På TEKNISKA HÖGSKOLAN, och började handla med aktier redan i ett tidigt skede. Intresset sitter i.

”Jag är fortfarande fascinerad av det olösbara eller oändliga problemet

INTERVJU

Martin Estlander

Född: 1963.

Familj: Hustru och tre barn.

Bor: Grankulla. Utbildning: Diplomingenjör från Tekniska högskolan.

Jobb: vd för Estlander & Rönnlund sedan 1991. Majoritetsägare i bolaget.

På fritiden: Engagerad i ett projekt för utvinnande av alternativ energi. Jobbar för juniortennis och driver styrelsen för uppförande av Tennishall i Grankulla, samlar konst och design. Tennis och seglin tränger ut golfen.

med marknadens beteende. Värderingarna förändras kontinuerligt och hela tiden dyker det upp nya saker som ska beaktas. Jag har vid det här laget sysslat i snart tjugo år med modellering och det är alltid olika. Det är ingen exakt vetenskap och därför är det så intressant”; säger han.

Banbrytare inom derivathandel. Redan innan han var klar med sina ingenjörsstudier satte Martin Estlander upp sitt första samföretag med KAJ RÖNNLUND, barndomskompis och sedermera partner i Estlander & Rönnlund. Det var på 1980-talet och i Finland existerade ännu ingen derivatmarknad. Estlander och Rönnlund resonerade att en sådan skulle uppkomma inom en relativt snar framtid och beslöt sig därför för att öva derivathandeli Sverige.

”Vistartade en derivatbutikiSverige. Det lyckades ganska bra och ett år senare blev det företaget uppköpt. Sedan kom vi tillbaka till Finland och var med och grundade ArRcTtos, som sysslade med förmedling och market making av optioner och terminer?”

I samma veva blev Estlander fär dig från Tekniska högskolan och började syssla med derivathandel på heltid. Då gick den finländska ekonomin redan på högvarv. Estlander och Rönnlund insåg att en överhettning var på väg och drog sina slutsatser.

”Islutet av 80-talet började här bli så pass vilt att vi märkte att det inte var hållbart längre. Folk tog enorma risker med lånade pengar. Samtidigt hade derivatmarknaden öppnat i Tyskland och vi gick in som en av de allra första aktörerna på den tyska derivatbörsen. Det var direkt efter Berlinmurens fall och det var intressant att se den marknaden utveckla sig”, säger Estlander.

Nya möjligheter i Tyskland. Det tidiga inträdet på den tyska marknaden för ett tjugotal år sedan förklarar varför landet fortfarande är Estlander & Rönnlunds viktigaste marknad. Samtidigt var det en lärorik tid för Martin Estlander. DEUTSCHE DERIVATBÖRSE styrdes av de stora tyska bankerna, men Estlander satt med i börsens styrelse som representant för de självständiga aktörerna. ”Man såg hur den elektro- EEE

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 208 ”Marknaden överdriver alltid, åt båda hållen. Därför gäller det att hålla huvudet kallt och köpa när det är rabatt. niska marknaden mycket snabbt slog ut golvhandeln. Golvinstrumenten i London hade ingen chans, Deutsche Derivatbörse slog ut dem helt”

Tiden i Tyskland gav också andra viktiga impulser till företaget Estlander & Rönnlunds fortsatta utvecking. Under tideni Tyskland blev Estander allt mer intresserad av att modellera marknaden och bygga system ring det hela.

”Investerare behöver investeringsmöjligheter i både stigande och fallande marknader. Den insikten i ombination med mitt intresse för modellering och marknader resulterade i vår första hedgefond, som fick inde första kundmedlen 1991. På den tiden var det svårt för en hedgefond att vara registrerad i Europa, så först måste vi vara registrerade i USA. År 1997 kunde vi registrera oss i Irland, och år 2000 blev det möjligt att få en licens för det vi gjorde i Finland.”

Ta seden dit man kommer. Estlander & Rönnlunds internationaliseringsgrad, som i och för sig är ovanigt hög för ett litet finländskt företag inom finanssektorn, är alltså driven av praktiska skäl och de marknadsmöjligheter ägarna i olika skeden sett på olika marknader. En konsekvens av detta är att dagens Estlander & Rönnlund opererar på olika sätt på sina olika marknader. Tyskland har bolaget en närvaro av helt annan kaliber än i Finland, täcker inenstörre del av värdekedjan, och är också proportionellt sett mer känt.

”1 Tyskland är vår strategi att täcka upp hela värdekedjan. Vi sysslar med webbaserad distribution, vi bygger brand, paketerar, opererar och förvaltar pengar. Av dem som följer med finansmarknaden i Tyskland känner 11 procent till oss - hela vår brand-building finns där och vi har en mycket synligare närvaro där än i till exempel Finland”

Estlander tycker inte det är problematiskt för ett litet bolag att när > ESTLANDER & RÖNNLUN ma sig olika marknader på olika sätt, och anser inte heller att koordineringen av helheten skulle vara en utmaning.

”Vår managementfilosofi är att besluten fattas där de kan fattas bäst. Vi enas av en gemensam vision och gemensamma värderingar, lite som en sparvflock där alla flyger åt samma håll och alla vänder samtidigt. Affärskulturen och mentaliteten i Finland och Tyskland är förstås olika, här är vi ett finskt bolag och i Tyskland ett tyskt bolag. Men vi träffas regelbundet och tillbringar tid tillsammans. Tyskarna kommer hit till varje kräftskiva och senaste veckoslut var vi alla och skidade tillsammans. Det är viktigt att hålla ihop”, säger Martin Estlander.

Från partner till majoritetsägare. I februari 2008 steg Estlanders mångårige affärspartner och gode vän Kaj Rönnlund ut ur bolaget de tillsammans startat upp, och sålde sin andel av Estlander & Rönnlunds moderbolag BLUE WHITE INVESTMENTS AB åt Martin Estlander.

Rönnlund fungerar fortfarande som styrelsemedlem i Estlander & Rönnlund men är inte längre involverad i den operativa verksamheten. Martin Estlander betonar att det inte ligger någon dramatik bakom beslutet.

”Kaj och jag har varit kompisar sedan vi var elva, vi har trimmat moppar och raggat brudar tillsammans och jobbat hela vårt vuxna liv tillsammans. Det är klart jag saknar honom. Men han är en god vän fortfarande och det är det viktigaste. Det hela är inte så dramatiskt. Kaj ville prioritera andra saker och jag har full förståelse för det. Han sitter fortfarande medi styrelsen och vi har fortfarande tillgång till hans expertis”

Vilka är då Martin Estlanders framtidsplaner för bolaget som han nu äger den övervägande majoriteten av ”Det blir inte så stora förändringar i och med att Kaj stigit av. Det absolut viktigaste är att fortsätta vidareutveckla våra produkter och göradem allt bättre. För detta behöver vi absolutatoppmänniskor, det är det som är nyckeln till framgång. Vi har alltidsatsat hårt på att rekrytera duktiga personer. Man brukar säga att människor är viktigast, vi tycker att det är de rätta människorna som är viktigast” säger han.

Forskning stöder rekrytering. Estlander & Rönnlund har redan under enlångtid samarbetat nära med högskolesektorn i Finland och har positiva erfarenheter av detta. Flera doktorander har skrivit avhandlingar på data som Estlander & Rönnlund hjälpt dem att få tillgång till. Bolaget har också hjälpt till med finansiering och bestått forskare med arbetsutrymmen. Samarbetet har flera aspekter, förklarar Martin Estlander.

”Vår profil på högskolorna är en sida av det. Sedan finns då själva forskningen, som är av intresse för oss. Men det har också varit intressant för oss att kunna bedöma personerna och få ett rekryteringsunderlag. Vi tycker att varje person som doktorerat är intressant”

Estlander & Rönnlunds samarbete med högskolesektorn har lett till flera rekryteringar, inte bara av finansieringsekonomer utan på senare tid framför allt av matematiker, fysiker och statistiker.

”De är duktiga på att hantera stora datamängder, hitta relationer i dem, och köra simuleringar och statistik”, konstaterar Estlander.

Estlander & Rönnlund breddar också sin portfölj av investeringsstrategier på andra sätt än genom egen produktutveckling. Bolaget har till exempel nyss förvärvat en viktig post i ett irländskt hedgefondbolag som sysslar med en typ av valutahantering som inte ingick i Estlander & Rönnlunds eget utbud.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNI ”Med den medräknad har vi gått från att ha en enda investeringsstrategidå vistartade Estlander & Rönnlund till sammanlagt 16 strategier”, noterar Martin Estlander.

Konsolidering att vänta? Martin Estlander valde att öka sin ägarandel i Estlander & Rönnlund då Kaj Rönnlund lämnade bolaget. Dettaiett läge då de globala finansmarknaderna befinner sig i kraftig turbulens och begreppet hedgefond för den stora allmänheten nästan blivit ett fult ord ännu ett av dessa komplexa finansiella verktyg som utomstående inte förstår sig på och som även experter kan finna svåra att styra och övervaka. Varför vill Estlander fortsätta jobba med dem ”Som sagt är jag fascinerad av hur marknaden och värderingarna förändras. Och om man tittar på hedgefonder har det kommit mycket nytt under de 17 år vi jobbat med dem. Bara två och en halv procent av de hedgefonder som finns i dag har funnits i 15 år eller längre. Vi har klarat många olika marknadslägen; då marknadsläget förändras blir spelsituationen också en annan”

Martin Estlander har en klar och rätt kritisk syn på en stor del av det nuvarande utbudet av hedgefonder.

”Allamarknader som växer snabbt kommer ini en konsolideringsfas och det är vad som nu är på gång med hedgefonder. Konsolideringen sker bland boomfonderna som grundades under de goda åren. Nu när vi kommer in i en annan ekonomisk cykel — då hedgefonder verkligen behövs —- ser man att många av de fonder som marknadsförs som hedgefonder i själva verket är kapitalfonder i en lite mer sofistikerad förpackning. De är implicit aktierelaterade och går ner då aktiemarknaden går ner, fast investeraren tror att han köpt en alternativ placering som komplement till sina aktieplaceringar”, säger Estlander och tillägger att det visst finns

WT f fonder som verkligen erbjuder skydd när det behövs.

Ingen domedagsprofet. I dessa dagar råder det ingen brist på domedagsprofeter på finansmarknaden, men till dem hör inte Martin Estlander. Visserligen tror han att de förluster subprimekrisen föranlett banksektorn nog kommer att sätta sina spår, och att de kommer att ha återverkningar även på försäkringsbolag, fonder och sparkassor.

”Av subprimelånen är det bara en del som kommit i dagen, lejonparten är ännu oidentifierad. Vi har ännu inte heller sett alla konsekvenser av den så kallade credit crunchen, där bankerna dragit ned på sin kreditgivning. Men de här sakernaäri stort sett isolerade till finanssektorn, och finanssektorn ska ju alltid gå från den ena ytterligheten till den andra. Men i övrigt ser det solitt ut. Jag är ingen domedagsprofe Å andra sidan påpekar Estlander att marknadsläget kommer att fortsätta vara instabilt så länge bostadspriserna i USA inte har stabilise SAMLARE.

Martin Estlanders intresse för konst och design präglar kontorsmiljö på Estlander & Rönnlund.

rat sig. Och eskalerar krisen kan den sprida sig väldigt snabbt, säger han.

”Till exempel de kinesiska bankerna har aldrig sett en finanskris förut. Å andra sidan är det intressant att sehurstatliga pengar redan nu har pumpats in på marknaden. Till exempelden krisdrabbade investment banken BEAR & STEARNS har fått stöd av den amerikanska centralbanken FED, som nog kommer att plocka fram fler ess ur ärmen om den måste”

Marknaden drivs av människor. När Martin Estlander blir ombedd att sammanfatta sin samlade visdom från snart 20 års observation av finansmarknaderna skrattar han gott och funderar sedan en stund. Till sist säger han ”MWMarknaden överdriver alltid, åt båda hållen. Därför gäller det att hålla huvudet kallt och köpa när det är rabatt. Marknaderna drivs av människor, av den mänskliga psykologin och människans flockbeteende. Det är”fear, greed and hoarding” som driver - och det går alltid till ytterligheter”, säger han.

Utgiven i Forum nr 2008-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."