Utgiven i Forum nr 1978-16

Marknadsombudsmannen ger företagen råd och ledning

av Christer Herlin Forum 1978-16, sida 14, 25.10.1978

Marknadsombudsmannen ger företagen råd och ledning

Konsumentskyddslagen trädde i kraft från början av september och förbättrar kännbart konsumenternas ställning och rättsskydd. I motsats till Sverige har Finland tillsvidare ingen lag som effektivt bevakar företagens intressen. Konsumentskyddslagen ställer delvis nya krav på dem som producerar eller marknadsför tjänster eller varor. För att företagen inte skall gå vilse i paragrafdjungeln har Centralhandelskammaren tillsatt en marknadsrättstig ombudsman — näringslivets svar på den lagstadgade konsumentombuds mannen.

= Nu ska också näringslivet hållas å jour med vad som händer inom ramen för den nya konsumentskyddslagen. Centralhandelskammaren har från den första september anställt en marknadsrättslig ombudsman, vars främsta uppgift är att informera företagen om konsumentombudsmannens åtgärder och marknadsdomstolens beslut

Centralhandelskammarens marknadsombud är Virpi Tiili, jur lic och före detta verksam som assistent vid Helsingfors universitets juridiska fakultet. Till hennes arbetsuppgifter kommer även att höra konsultering och utdelande av råd i allt som gäller konsumentskyddslagen samt arrangerandet av seminarier för näringslivet.

Lagen diffus, praktiken avgö — Mitt arbetsfält är generellt sett allt som kan förknippas med konsumentskyddslagen, säger Virpi Tiili. — Särskilt de delar av lagen som berör marknadsföring är så allmänt formulerade att deras innehåll definieras först efter det de omsatts i praktiken. Osäkert är i detta skede vad som är tillåtet och vad som direkt förbjuds. Främst gäller detta paragrafen om tilläggserbjudanden och prisannonsering.

Virpi Tiili är en av få jurister i vårt land som satt sig in i problemställningarna kring marknadsföring och konsumentskydd. Hennes avhandling bär arbetsnamnet ”Vilseledande reklam” (Harhaanjohtava mainonta) och behandlar just dessa frågor. Detta var vicehäradshövding Timo Kivi-Koskinen medveten om då han erbjöd Virpi Tiili tjänsten som marknadsrättslig ombudsman.

— En utmaning jag gärna antog, konstaterar Tiili.

Risken för att hon ska få ont o 1 uppgifter på sin nya post är minimal. Efter en månad i tjänst har hon mottagit omkring 70 telefonförfrågningar gällande konsumentskyddslagen. — Främst har = förfrågningarna gällt tilläggserbjudanden, specialerbjudanden och prisjämförelser.

Få domstolsärenden

Nu har ännu ingen fråga kommit så långt som upp i marknadsdomstolen. De första meningsskiljaktigheterna utreds för närvarande av konsumentombudsmannen.

— För all del, om vi jämför med Sverige, är det få saker som kommer ända upp i rätten. Det mesta löses i förhandlingsrummet, konstaterar Virpi Tiili.

Men arbetsuppgifter kan hon vänta sig. Det visar en jämförelse med motsvarande instans i Sverige. Där fungerar Konsultbyrån för marknadsrätt med 4—5 anställda jurister.

— Deras arbetsuppgifter har inte visat sig minska med åren, snarare tvärtom, berättar Virpi Tiili.

Hon väntar för övrigt besök av två av Konsultbyråns jurister. Trots att vår konsumentskyddslag till sina huvudprinciper är uppbyggd enligt den svenska, skiljer den sig på många punkter.

Företagen skyddslösa — Dessutom är de svenska juristerna mycket intresserade av principfrågan att endast konsumenten åtnjuter skydd här hos oss. I Sverige skyddas även företagen på motsvarande sätt, men så långt har vi alltså ännu inte kommit.

— Det enda vi har är en föråldrad lag om illojal konkurrens. Denna kommer troligen att ersättas av en lag om otillbörligt förfarande inom näringslivet, men när är oklart. Lagen föreligger dock redan som regeringsproposition, säger Virpi Tiili.

Trots att den nya marknadsrättsliga ombudsmannen med tiden kommer att bli en för näringslivet oumbärlig expert på konsumentskyddet, ska hon inte ställa upp och hjälpa företagen i processerna vid marknadsdomstolen. Hon ska informera och ge råd i alla frågor, antingen per telefon eller i skriftlig form. Tillsvidare helt gratis.

— I fortsättningen kan det gå så att enbart medlemmar av Centralhandelskammaren ska få utnyttja den här formen av service gratis. Det får framtiden utvisa, konstaterar Virpi Tiili.

Christer Herlin OJ

Utgiven i Forum nr 1978-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."