Utgiven i Forum nr 1993-07

Masa-triumf: Ny tillverkningsteknik grund för jätteorder

av Bjarne Nyman Forum 1993-07, sida 18-19, 13.05.1993

Masa-triumt:

Ny tillverkningsteknik grund för jätteorder

Bjarne Nyman

Farhågorna om att det finländska teknologiska kunnandet bara går bakåt fick sig en allvarlig törn just före studenternas och arbetarnas stora dag, när

Kva&rner Masa-Yards i industriella order Åbo tog hem den största enom tiderna till vårt lilla land.

LNG-tankers för cirka 5,5 miljarder mark. Och bakom det hela står en svetsteknik som så gott som helt utvecklat i kulturvaggan.

FO KORPIVAARA OY

NÄR DU UPPSKATTAR DIN

OMGIVNING, BLIR DU OCKSÅ UPPSKATTAD AV DIN OMGIVNING.

NYA CARINA WAGON.

Först i Finland med MagerMix-motor! Carina E Wagon är en familje- och företagsbil, som uppskattas av föregångare — inte minst tack vare den nya MagerMix-motorn med mager bränsleblandning.

Motorn minskar utsläppen av kolmonoxid och kväveoxider betydligt.

Carina E 1.6 GLi Wagon 145 900 mk. Leasing 3 825 mk.

Bränsleförbrukningen är so lägst endast 5,6 1/100 km!

En trygg vän på vägen. Effekten är en viktig säkerhetsfaktor. 107 hk garanterar tillräcklig acceleration vid omkörning även med fulllast.

Alla dörrar är försedda med stål artygstransport av naturgas vätskeform (LNG) har ofta kriti serats, eftersom det är fråga om att forsla stora, explosiva energimängder under tryck. Kraven på LNG-tankers är därför stora — jämfört med t.ex. oljetankers. För att minimera den största risken med detta sätt att förflytta energibärare är det då viktigt att kunna tillverka gaskloten på tankrarna på ett sätt som garanterar säkerheten.

Åbo Nya Skeppsvarv har nu efter cirka fyra års arbete — och med bistånd från det norska moderbolaget — lyckats med att prestera en tillverkningsteknik, som både uppges fylla säkerhetskraven och dessutom ger ekonomi i tillverkningen.

Enligt Matti Heinäkari, som ansvarar för utvecklingen av svetsningstekniken vid Åbovarvet, var det klart redan från första början att de tillverkningsmetoder som traditionellt utnyttjats var alltför tidsödande och dyra för finländska förhållanden.

Det gällde alltså att ta fram ny teknik.

Efter försök, först med miniatyrer och sedan i full skala, blev konceptet klart: Stora, ihopsvetsade, plana aluminiumpaneler som sedan precisionskärs och böjs i värmeformar för att f balkar, som ger ett effektivt — skydd vid sidokollisioner. Om Du vill kan Du också få ABS-bromsar och Airbag.

Finesser för många ändamål. De många användningsmöjlighetema

Kantbearbetning av aluminiumplåtar

Delskärning av plattor (bågplasma en exakt sfärisk yta. Den teknik som krävs för detta är Kv&erner MasaYards ensamma om tillsvidare. ”Begränsad” konkurrens från de japanska skeppsvarvens sida uppges därmed vara över för denna gång. ”Gör så här”! Ta några aluminiumplåtar och gör dem klar för ändsvetsning med precisa metoder. Sedan skär du ut segmentdelar med ett numeriskt styrt vattenplasma. Därefter kan du i vacuum svetsa ihop plåtarna automatiskt med MIG-maskiner. Då är de ännu plana. Sedan precisionskärs de igen med en ännu större vattenskärare och vissa kanter görs klara för slutlig svetsning. Men före detta skall elementen böjas till exakt sfärisk ytform.

ökas av att det bakre ryggstödet kan fällas ner i förhållandet 60/40. Aven sätet kan svängas upp och då blir längden på det plana utrymmet 1,75 m. Utrustningsnivån är hög. Alla modeller har bl.a. servostyrning, centrallås och skyddspresenning för paketutrymmet. GLi-modellerna har bl.a. eldrivna fönsterhissar och speglar

Högenergi MIG-svetsning av ändstycken

Precisionsskärning av svetsade segment (vattenplasmaj

Det låter för enkelt. Men det är inte så enkelt; för denna teknik finns det cirka femton internationella patent som väntar på godkännande. På Kverner Masa-Yards är man dessutom övertygad om att de nu erhållna beställningarna från Abu Dhabi skall föra tekniken ytterligare framåt.

Svetsning och böjning är huvudingredienser när det gäller modern teknik för LNG-tankers. Aluminiumplåtarna som används i gaskloten till de gastankers som Kve&rner levererar under de närmaste åren är 57 mm tjocka. Teknikgenombrottet beror delvis på att aluminium i tjockleksklassen 30—70 mm inte har haft så många tilllämpningar, främst på grund av vissa länders tidigare ”ensamrätt” på LNGtanktillverkning.

temperaturformning a svetsade sagment för att uppnå exakt sförisk form

Bilderna visar principen för den nya svetstekniken som är Kvzrner Masa-Yards trumf,

Just på grund av den begränsade konkurrensen har det inte funnits orsak till teknikutveckling. Kv&erner väntar sig nu att det äntligen skall finnas utrymme kvalitetsteknik även beträffande LNG-tankers för 90-talet och för nästföljande decennier.

Produktiviteten är det främsta syftet och den kan enbart fås till stånd med goda material och god teknik. Precisionen hos de delar som svetsas ihop måste vara hög, eftersom utgångsdelarna alltid ligger till grund för senare produktionsskeden. Hos Kverner Masa-Yards har snäva toleranser med den nya tekniken därför kunnat uppnås utan att avkall ges på produktiviteten. samt takskenor.

Inredningsmaterialet är till 10096 recirkulerbart.

Ju mera du värderar Ditt eget välmående och Din omgivning, desto naturligare är det för Dig att välja Carina E Wagon.

Ytterligare uppgifter från Toyota Info 9800-3663.

GPTOYOTA

STÖDER VÄRLDSNATURFONDENS ARBET 1.6i/107 hk MagerMix: acc. 0-100 km/h 11,4 s, toppfart 185 km/h, förbrukning 90 km/h. 5,6 och vid stadskörning 8,3 1/100 km. 2.0:/133 hk: ace. 0-100 km/h 9,0 s, toppfart 200 km/h, förbrukning 90 km/h 6,5 1/ 100 km.

Wagon från 136 500 mk. Leasing från 3605 mk.

Rekommenderas av nöjda bilister

BSB Finnad

Utgiven i Forum nr 1993-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."