Utgiven i Forum nr 2007-03

Matchen om frirörlighet fortsätter

av Johan Svenlin Forum 2007-03, sida 07, 29.03.2007

Taggar: Teman: EU

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2087

LEDAREN

Johan Svenlin ä redaktionssekreterare och reporter på Forum för ekonomi och teknik.

Fotboll är en av de få branscher där Lissabonstrategins huvudmål redan är uppnått, mer tack vare avreglering än reglering.

Matchen om fri rörlighet fortsätter

EU-höjdarna passade på att mm sola sig i arenabelysninge i mitten på mars när Manchester United spelade en jubileumsmatch mot en handplockad elva, bestående av några av de många världsstjärnor som till vardags spelar i Europa.

Kommissionens ordförande, portugisen José Manuel Barroso, var uppe i Manchester för att påminna de EU-skeptiska engelsmännen om Romfördragets 50 -årsjubileum och att de har EU att tacka för den högklassiga underhållning de bjuds på varje vecka.

Sedan Bosmandomen föll 1995 har de stora nationella ligorna i Europa fyllts med spelare som flyttat kors och tvärs genom hela Europa, från Afrika och Sydamerika. Spelarnalockas av att spela med och mot de bästa. De får därtill en lön som få icke-europeiska ligor kan matcha och det kan inte bli annat än världsklass. Både sportsligt och ekonomiskt. Fotboll är en mångmiljardbusiness och idrott bidrar med 3-4 procent av EU:s BNP och har en genomsnittlig tillväxt på 4 procent.

Proffsfotbollen kvalar kanske inte in i Lissabonstrategins vision om Europa som en kunskapsregion, men delar av den kan fungera som förebild för hur man skapar en attraktiv arbetsmarknad för unga forskartalanger från Asien, Afrika och Östeuropa, Den fria rörligheten gör att många östeuropéer hellre söker sig till Västeuropa än till USA för att forska, men trots att Finland är långt framme inom IT är vårt land inte det självklara målet för forskare i Östeuropa.

De länder som valde att ta ibruk övergångsregler för arbetstagare från de nya EUländerna 2004 har lidit av de senaste årens arbetskraftsbrist i högre grad än de mer öppna länderna Storbritannien och Irland. Jämförelsen med fotboll är inte överförbar på ar betsmarknaden generellt, eftersom alla de hundratusentals balter och polacker som rest till England, Irland och Spanien för att arbeta saknar en egen agent som mjölkar ett miljonkontrakt av arbetsgivaren,

Men alla som har ett arbete i EU är garanterade en minimilön och grundläggande arbetsvillkor. De flesta EU-länder har lagstadgade minimilöner och i de övriga, däribland Finland, gäller resultat av förhandlingar mellan arbetsmarknadsparter.

En harmonisering på det här området kan bli nödvändig, beroende på hur EG-domstolens utslag faller i Waxholmsfallet. Konflikten mellan svenska byggnadsarbetarförbundet och det lettiska personaluthyrningsföretaget Laval har väckt stort intresse i alla EUländer, Mot varandra står utstationeringsdirektivet från 1996 och fackens rätt att vidta stridsåtgärder mot utländska företag som regleras av hemlandets kollektivavtal.

Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv står för rättegångskostnaderna för att få fallet prövat. Generaladvokatens yttrande som är riktgivande väntas i maj och den slutliga domen mot slutet av året.

Det svenska kollektivet har genom att hålla ihop ett disciplinerat försvar många gånger besegrat motståndare med överlägsen teknik och snabbhet. Men i Luxemburg saknas landslagsledaren Lars Lagerbäck. m

Idetta summe | enintervju berättar stamcellsforskaren Outi Hovatta om vilka hinder som ännu finns på vägen innan patienter kan botas med cellterapi.

» Uppsägningar hanteras fortfarande amatörmässigt, och de som åläggs att ge beskedet saknar ofta erfarenhet och utbildning för situationen. » Våren innebär många irriterade ögon och kliande näsor. En tablett som botar pollenallergi har haft en lång väg från labbet till medicinskåpet. www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 13607

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00, Fax: (09) 549 555 77 Prenumeration: (09) 549 555 11.

Postgiro: 800013-390532. Bank: Nordea (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik .lindforseaforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 555 55, heidi.backasQforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA),

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle), janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Esko Antola (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sambjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 Nettoupplaga: 11 409 exemplar (januari-december 2006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 82 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2007

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf

Utgiven i Forum nr 2007-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."