Utgiven i Forum nr 2007-05

Maten är en stor investering

av Nicholas Anderson Forum 2007-05, sida 14, 24.05.2007

Taggar: Teman: privat ekonomi

EHN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2087

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Maten är en stor investering

Vid sidan av boende och pensi on är maten en av de största investeringarna vi gör under våra liv. Jag har gjort en egen utredning om inflation och konsumtionsbeteende där jag uppskattar att unga människor använder 50 procent av sina utgifter, efte att boendet räknats bort, på mat. De som är i medelåldern eller pensionärer spenderar 30 respektive 20 procent på mat.

Vi vill alla njuta av våra liv medan vi arbetar. De flesta av oss vill fortsätta att vara aktiva efter att vi pensionerat oss, ha tillräckligt med pengar och undvika allvarligare sjukdomar. Hälsosam mat kan förbättra välmåendet och förlänga livet. Det är enkelt att köpa och tillreda delikata rätter från färska råvaror till rimliga priser. Det är också lätt att vräkai sig dyr snabbmat och skölja ner det med smaksatt sockervatten,

Var och en har fullständig frihet att välja, och jag ska inte uttala mig om vad som är rätt eller fel — fastän vissa påstår att jag har en ovana att ta till sådana omdömen, Men om du väljer att varje dag konsumera överdrivna mängder fett, socker, alkohol och salt ska du inte heller klaga om dina mat- och dryckesvanor förkortar din beräknade livslängd och din livskvalitet. Vi löper också annars en tillräckligt stor risk att insjukna utan att vi medvetet försämrar oddsen. Vi är i dag medvetna om att en dylik överkonsumtion kan förorsaka diabetes, hjärtsjukdomar, cancer och övriga otrevliga biverkningar.

Klaga inte heller på den tid och pengar som går förlorad till läkarbesök och de smärtor och besvär som dessa sjukdomar medför varje sängbunden patient. Det finns ingenting trevligt i att vara sjuk och jag kan lova dig att pensionstiden kommer att bli kortare, mer utmanande och mycket mindre aktiv.

Att berätta för människor vilken typ av mat som är bra för dem kan göra dig impopulär, Tidigare statsministern Harri Holkeri märkte detta då han uppmanade folk att äta mer sill. Du skulle säkert skrat Själv tycker jag att kål och lever smakar jättegott, om de tillrätts rätt är billigare än många andra typer av mat. Problemet är närmast att de här matvarorna ofta väcker negativa associationer,

Det är enkelt men samtidigt dumt att snobba när det gäller mat. Jag blev verkligt arg när jag läste om Berlusconis och Chiracs kommentarer om finsk mat. De har sannerligen ingen aning om hur god maten är här ilandet. Jag bodde många år i Frankrike och har rest mycket i Italien. Båda länderna har intressant mat, men jag anser att vårt färska och varierande utbud av fisk, frukt, grönsaker, bröd, mejeriprodukter och kött hör till det bästa som finns att få. Vi har fantastiska traditionella maträtter som bland annat innehåller färska svampar och bär.

Jag tänker inte säga vad du ska äta. Var och en av oss måste ta ansvar för sådana beslut. Det finns emellertid många metoder för att skära ned på kostnaderna och äta en mer njutbar och hälsosam mat — allt på samma gång. Att äta är en stor investering som det är värt att satsa på, m

Bolånen blir dyrare

Bostadspriserna har börjat sjunka drastiskt i USA och Spanien. Hos oss kan framför allt unga personer drabbas om priserna också börjar sjunka här. Många knyter upp en allt större del av sina inkomster under allt längre perioder till sina bostadslån. Skillnaden är mycket stor jämfört med tidigare generationer. Inflationen ger heller ingen hjälp i dag.

Inga klagomål hörs från banker och fastighetsförmedlare, som tvärtom fortsätter att pumpa ut positiva köprekommendationer. Bankerna kommer att klara en fallande marknad utan problem eftersom de är väl skyddade ifall att deras kunder får problem med att hantera betalningarna. Fastighetsförmedlarna har i det skedet redan fått sin procentbaserade provision,

Den absoluta storleken på de månatliga lånekostnaderna har ökat med nästan 25 procent jämfört med situa ta om jag hävdade att kål och och ar billigare an tionen för tre år sedan. Unga männislever är stora delikatesser. Själv m. ån ga andr a typ er kor spenderar nu upp till 57 procent tycker jag att de smakar jätte- av sina månatliga utgifter på lån jämgott om de tillrätts rätt, och de AV mat. fört med 48 procent tre år tidigare. m

Utgiven i Forum nr 2007-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."