Utgiven i Forum nr 1992-04

Med personlig coach mot ökad effektivitet

av Christian Schönberg Forum 1992-04, sida 16, 26.03.1992

Taggar: Personer: Kai Friskberg

Med personlig coach mot ökad effektivitet

Text: Christian Schönberg

Idrottsmän är inte ensamma om behovet att hårdträna för att nå mätbara resultat. Affärsmän har de facto samma ambitioner, men däremot inte tillgång till de test-, tränings- och uppföljningssystem som den idrottsliga föreningskulturen kan erbjuda.

anagement- och personutvecklingskurser av varierande slag har existerat reda länge på marknaden. Benämningarna, ideologierna och skolningspaketens utseende har däremot växlat i takt med ”marknadens krav” på förnyelse. Därför är det inte längre så lätt att hitta fram till fräscha sanningar som på ett naturligt sätt skulle fånga uppmärksamheten hos företag eller en bredare allmänhet.

Oy Econtact Ab, ett nygrundat självständigt serviceföretag som ägs av organisationer som står Svenska Handelshögskolan och ekonomkåren nära. kör däremot för närvarande fram ett amerikanskt träningsprogram kallat ”Personligt ledarskap” vars ideologi och utförande påminner mycket om de system som allt oftare nyttjas inom elitidrotten. Träningselement från så ST UTSIE väl den mentala som fysiska sektorn finns inrymda i programmet.

Människa i sin helhe — Träningsprogrammet omfattar människan i sin helhet, berättar VD Kai Friskberg om produkten. Såväl arbets- som privatliv berörs av träningen. Dock inte så att vi klampar in på ”helig mark” dvs personens privatliv utan medgivande, Den tränade avgör givetvis själv hur djupt vi skall gå på det området.

Programmet är uppbyggt så att egentligen vem som helst som har en stark vilja att ”bli bättre” kan delta i ett projekt. Den teoretiska delen av träningsrundan omfattande 8 sessioner ä 2 timmar delar upp arbetet i delmål som deltagaren sedan jobbar framåt mot på egen hand. För att up HUFVUDSTADSBLADET Tel. (90) 125 31, Fax (90) 642 269 Annonsavdelningen

Praktisk träning med personlig coach anser Kai Friskberg vara en av svstemets bärande idéer.

M pehålla en lämplig rytm under den programmerade tiden på 4—5 månader sker allt arbete i kompanjonskap med en personlig ”coach” som fungerar både som vägledare och inspiratör.

Såväl dina attityder till omvärlden som din målsättning för framtiden kartläggs i initialskedet och därefter gör du och coachen tillsammans upp en handlingsplan för projektet. Den utgår från din drömlista som först omformats i en kanske mera realistisk prioriteringsordning enligt styrke- och lärthetsgrad.

— Deltagaren — besluter — givetvis själv hur högt han placerar ribban, försäkrar Friskberg. En grundprincip är att man inte bör jämföra sig själv med andra utan enbart satsa på att själv utvecklas och bli bättre. Först sen man lärt sig leda sig själv. kan man leda andra.

Träningen bygger mycket på att lära sig fly ingrodda tankebanor. Attityderna förändras successivt genom att deltagarna får positiva erfarenheter. Genom att handla konkret i den dagliga arbetssituationen och uppleva framgång, påverkur de steg för steg sig själva i positiv riktning.

Utvecklingen sker bäst genom att deltagarna får arbeta med sina verkliga arbetsuppgifter som grund.

Programmet kan också föras direk in i ett företags utvecklingsfas där den personliga Iedarskapsträningen kan kopplas ihop med konsulthjälp exempelvis inom industri- eller handelssektorn. I bästa fall kan kursavgiften förtjänas in redan under arbetets gång.

Hos Paul I Meyer i USA jobbar bl a 200 psykologer på heltid för att kontinuerligt slipa på och förbättra inlärningsmetoderna.

Kai Friskberg är tillsammans med sin medarbetare EM Anders Sundroos för närvarande inne i en kundrekryteringsfas som man tror skall föra fram till ett stabilt underlag som på sikt inte blott kommer att bära sig utan även gå med vinst. L 4/1992 F RUN,

Utgiven i Forum nr 1992-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."