Utgiven i Forum nr 1969-18

Mellanölet har ökat 247 procent

Forum 1969-18, sida 28, 12.11.1969

Taggar: Teman: alkohol

Mellanölet har ökat 247 procent

I hur hög grad har mellanölet förändrat dryckesvanorna i Finland? MYCKET! Mellanölskonsumtionen per capita har från 1968 till 1969 fördubblats. Men det märkvärdiga är att dryckeskonsumtionen över lag — A-öl, mjölk, kaffe, läskrycker och alkohol — samtidigt uppvisar ökade försäljningssiffror. FORUM publicerar har försäljningsutveck lingen för perioden januari — augusti 1969.

öl

Under perioden jan — aug. 1969 såldes totalt c. 140,2 milj. liter öl, varav mellanöl 114 milj. liter. A-ölets andel var c. 18 procent, 1968 var A-ölets andel 44 procent av den totala ölförsäljningen. Allt tyder på att ölförsäljningen för 1969 uppgår till c, 210 miljoner liter, vilket innebär att konsumtionen per capita uppgår till 45 liter per år. Ökningen innebär alltså en fördubbling av konsumtione per capita.

Mellanölet .. +247 procent A-ölet + 3 > Porter .. — 17 » Totalt +141 ölsförsäljningen kommer att öka med över 200 milj. mk år 1969.

Mjölk Valios mjölkförsäljning under januari — augusti 1968/ 1969 (Valio och deras andels mejerier står för ungefär 80— 85 9/0 av den totala mjölk c. 1 9/0 och surmjölken med hela 10 9/0.

Kaffe

Under perioden januari—augusti 1968 såldes 26,6 milj. kg kaffe och under motsvarande period 1969 27,3 milj. kg, alltså en ökning på närmare 3 procent.

Läskerycker

Allmänt räknade man med att — läskedrycksförsäljningen skulle sjunka när mellanölet blev fritt. Den varma sommaren och högkonjunkturen påverkade resultatet så att vi i stället fick en ökning på 22 procent för perioden jan. — aug. jämfört med 1968.

Alkoholdrycker

De starka — spritdryckerna uppvisar en ökning på 7,8 procent, vinerna ökade 0,5 procent och longdrinkarna hela 16,0 procent under perioden jan. — aug. 1969 jämfört med 1968. Mellanölet har inte påverkat stark försäljningen) har ökat med = dryckernas försäljning. Dryckesförsäljningen jan. — aug. 196 sö 8 =-5 :B EE BE or : Fo = Po FE oXxS rr ET rr

SS 2 = ee = 8 = 2288 2 sen SP su FR ku 52 1 15038 +443 17209 -+254 400468 +1,2 7783 +30,9 2 11304 +270 13597 +154 37516 —1,5 7673 + 1,5 3 12311 —+248 15104 +141 41363 —+37 106842 +17,6 4 13923 4255 17050 +146 39507 +1,6 12085 +15,5 5 13265 +228 16365 +130 38945 +2,0 12628 +11,7 6 15632 +209 19643 +121 33948 +27 18815 +20,5 7 17068 +216 21457 +123 35752 +47 16995 +23,7 8 15468 +203 19847 +115 36674 —LO 17412 +48,0 114009 +247 140272 +141 303751 +1,6 104126 —+18, ”) Valio med andelsmejerier, c. 80 procent av försäljninge 28 Forum 18/69

Utgiven i Forum nr 1969-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."