Utgiven i Forum nr 2015-10

Mikroföretagarens vän

av Bo Ingves Forum 2015-10, sida 24, 26.11.2015

Jasmin Åbacka och John Hills.

TBLNBI N at 1 - ir NLINE: =.

TILL ER TJÄNST. En del av det unga och energiska marknadsföringsteamet på Zervant ställde lydigt upp för fotografering på Slush. Från vänster Tanja Lindner,

Mikrotföretagarens vän

Alla företag på Slush är inte längre startups I ordets egentliga bemärkelse. Zervant har redan fem år på nacken och erbjuder online fakturering och bokföring åt 70000 registrerade kunder.

BO INGVES TEXT OCH BILD

X Zervant grundades 2010 av Mattias Hansson, Tuukka Koskinen och Samuli Suomalainen som tröttnade på det krångliga pappersarbete som hör ihop med att starta och driva små företag. De slog sig ihop om att utveckla en tjänst på webben som skulle göra de här uppgifterna så smärtfria som möjligt.

—- Dagliga uppgifter som att fakturera, hålla koll på arbetstimmar och kördagbok samt sköta bokföringen, för att inte tala om momsredovisning, tar för många småföretagare allt för mycket tid och energi. Allt det här kan nu skötas av vem som helst via vår tjänst, säger företagets vd Mattias Hansson.

På Slush stötte Forum på några av bolagets ungamarknadsförare, Jasmin Åbacka (ansvarar för Norden, John Hills (Storbritannien) och Tanja Lindner (tyskspråkiga Europa).

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 10 2015

Företaget hade inget eget stand utan de var på plats närmast för att snusa på trender, ragga upp presumtiva kunder och få inspiration för företagets bloggar.

John Hills, som håller på och lanserar Zervant i Storbritannien berättar att antalet anställda på ett år fördubblats till ett tjugotal och att nya rekryteras regelbundet.

  • Det som skiljer oss från åtminstone de flesta andra molnbaserade faktureringsoch bokföringstjänster är att vi uttryckligen satsar på att skapa en internationell tjänst. De flesta av våra konkurrenter är nationella.

E-fakturor. Jasmin Åbacka betonar att Slush är en bra miljö för Zervant som vill göra det lätt för vem som helst att starta ett eget företag.

  • Pappersarbetet ska inte hindra någon att bli företagare. På det här sättet är det lättare för idékläckare att bli entreprenörer. Boka kvittona i tjänsten och skicka fakturor så görs bokföring inklusive moms-redovisning automatiskt, säger hon.

Tjänsten fungerar endast online i molnet. Det går att med snart sagt vilken dator smarttelefon eller pekdator som helst sköta fakturering och lägga in material till bokföringen.

Åbacka berättar att vem som helst kan testa tjänsten gratis i 30 dagar.

  • Vill man sedan fortsätta kostar det 10 euro per månad för ett obegränsat antal fakturor samt enkel bokföring enligt kassaprincipen. I Finland erbjuder vi också e-fakturering. Den tjänsten håller vi nu på att rulla ut även till andra länder.

Tillväxt inget problem. Tanja Lindner från Österrike började jobba på Zervant då hon flyttade till Finland 2013.

  • I Tyskland och Österrike har kundbasen stadigt ökat sedan vilanserade den tyskspråkiga versionen. Zervant är uttryckligen, åtminstone ännu, fokuserat på mikroföretagare som det finns massor av i Europa. De flesta kunderna är tjänsteföretag med färre än nio anställda, säger hon.

John Hills berättar att bolagets server numera finns i Amazons molntjänst.

  • Alla våra lösningar är skalbara. Det innebär att när kundantalet ökar kan vi vrida på mera effekt.
Utgiven i Forum nr 2015-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."