Utgiven i Forum nr 2007-10

Miljökrav och ägande ödesfrågor för svensk bilindustri

av Henric Borgström Forum 2007-10, sida 30-32, 25.10.2007

Taggar: Bolag: Volvo Teman: Bilindustrin

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2007

VARLDEN: NORDEN

Miljökrav och ägande ödesfrågor för svensk bilindustri

Spekulationerna kring de svenska biltillverkarna går heta. Volvos personbilstillverkning kan få kinesiska ägare och Scania är ett attraktivt uppköpsobjekt.

HENRIC BORGSTRÖM IH ÖRESUND

Xx Den framtida miljöbilen är bilindustrins stora möjlighet. Men i Sverige överskuggas den diskussionen av frågan om det framtida ägandet av de två ledande lastbilstillverkarna SCANIA Och VOLVO samt personbilarna SAAB och voLvo.

Börsnoterade Volvo med lastvagnar och tunga entreprenadmaskiner har franska RENALLT som huvudägare, och Volvo äger samtidigt Renaults lastvagnar.

Däremot är personbilstillverkaren Volvo ett helägt dotterbolag till amerikanska ForD, som till följd av stora förluster i den amerikanska verksamheten överväger försäljning av Volvo personvagnar. Det kan då bli börsnoterat igen med Renault eller någon annan biltillverkare som huvudägare. Ett mindre troligt alternativ är att ett riskkapitalbolag blir ny huvudägare.

Scania har som huvudägare tyska VOLKSWAGEN och dess allierade lastvagnstillverkare MAN. Men den svenska WALLENBERG-familjens investmentbolag INVESTOR äger cirka 30 procent av Scania och har hittills ut gjort en spärr motlångdragna tyska uppköpsansträngningar.

Personbilstillverkaren Saab styrs sedan nästan 20 år av amerikanska GENERAL MOTORS, nästan tio år som ett helägt dotterbolag. Saa ”Hälften av Scanias forskningsbudget på cirka 270 miljoner euro årligen går till att minska utsläppen från motorerna. har under denna tid förorsakat GM förluster på ett par miljarder euro. Men CM behöver en prestigebil och har uthålligt tagit smällarna. En betydande samordning har inletts med tyska opEL inom samma koncern.

Vad som helst kan hända med ägandet framöver. Fusionsplaner, dock spruckna sådana, har det varit många av. Volvo skul le gå ihop med Saab-Scania redan i slutet på 1970-talet, mendetstupadepåScaniatjänstemännens motstånd. På 1990-talet stoppades först ett totalt samgående mellan Renault och Volvo. Efter det lämnade den dåvarande koncernchefen PEHR G GYLLENHAMMAR Göteborg för en finanskarriär i London. Fusionsförsöken mellan Volvo och Scania återkom men det blev alltmer uppenbart att ett plus ett inte skulle bli mer än två, snarare mindre. Därefter har den ena försöksballongen efter den andra dykt upp men alla initiativ har stupat på ägandeförhållandena.

Det är lönlöst att spekulera i om någon av dem landar i verkligheten. Volvo personvagnars chef FREDRIK ARP har uttryckt att samordningen av inköp och utveckling inom Fordkoncernen ger fördelar. Däremot finns det inte särskilt stora möjligheter till kostnadsbesparingar genom samgående inom försäljning och distribution.

Skalfördelar i all ära, men att dessa inte är allena avgörande visas av att två av världens tre största biltillverkare, GM och Ford,

PÅ HEMMAPLAN.

Svenska Scania hör tillde mindre lastbilstillverkarna, men har klarat sig ikonkurrensen. Scani är därför ett intressant uppköpsobjektför övriga tillverkare.

går med stora förluster sedan flera år. Det kan jämföras med PORSCHE som är mindre än SAAB, men ändå extremt lönsamt.

Många pekas ut som eventuella köpare av Volvos personvagnsbolag. Mest spektakulärt är ett kinesiskt bilföretag. Sedanisomras tillverkas Volvos S 40-modelli Kina i en fabrik gemensam för Ford och CHANGQING CHANGAN. Det finns även andra tänkbara uppköpskandidater i Kina.

ROVER, som konkurrerar i samma segment som Volvo, köptes av kinesiska NANJING AUTOMOTIVE ur ett konkursbo. Det skedde efter att BMw misslyckats med att driva det traditionstyngda brittiska bilmärket. Efter en konkurs iett finansbolags regi flyttades tillverkningen till Kina och bytte namn från Rover 75 till Roewe 750. Den kinesiska bilens exteriör på minner om ursprunget. Den kinesiska varianten kan inom de närmsta åren bli en prismässigt svår konkurrent på den europeiska marknaden för Volvo, Saab, aup!, Fordägda JAGUAR, LEXUS (TOYOTA) och övriga i ett högre segment med lite dyrare bilar.

En lite annorlunda statistik: 37 procent av bilköparna i USA under årets första åtta månader var kvinnor. Volvo S 40 toppade med 53 procent före Jaguars E-type med 51 procent.

Antalet dieselbilar ökar snabbt. Volvo fick för ett år sedan utstå mycket kritik för att bolaget plötsligt upphörde med tillverkningen av hybridbilar drivna med biogas. Detta samtidigt som nätet av tankställen för biogas snabbt byggs ut och bränslet blivit populärt i politikernas retorik.

Ledningen för Volvo skyllde på ägaren Ford, som funnit det mer realistiskt att satsa på andra alternativa miljövänliga drivmedel. Ford är mer intresserat av etanoldrift. Det dröjde dock inte många månader förrän Ford gav Volvo huvudansvaret inom koncernen för utveckling av hybridbilar.

I Sverige liksom i andra länder har försäljningen av dessa tagit fart. De allra mest miljövänliga småbilarna med utsläpp på högst 120 gram koldioxid per kilometer ökade under september månad försäljningen med 67 pro cent, dock från en låg nivå. Av alla sålda personbilar under årets första nio månader utgjorde de som släppte ut högst 140 gram 12 procent av den totala bilförsäljningen, en ökning från 7,5 procent samma period förra Året.

Den svenska marknaden för personbilar har sent tagit till sig dieseldriften som ger cirka 20 procent lägre utsläpp jämfört med bensindrift. Men det senaste året har dieselbilarna snabbt vunnit terräng i Sverige och utgjorde under de första nio månaderna 31 procent av alla sålda bilar (18 procent samma period förra året). Ute i Europa drivs dock varannan personbil av en dieselmotor.

Intresset är mycket stort för miljöbilar —- lägre skatt, billigare bränsle, fri parkering i många städer, i Stockholm undantag från trängselskatten - men dyrare i inköp. Det har gjort att många tillverkare nu har svårt att hålla rimliga leveranstider. Dessutom råder i många länder osäkerhet om hur länge skattefördelarna kan bibehållas.

Sveriges miljöminister ANDREAS CARLGREN

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 200 ”Den svenska regeringen ska senare i höst komma med en definition på vad som ska räknas som miljöbil eftersom begreppsförvirringen är stor. (centerpartiet) arbetar för att skatten på de miljövänliga fordonen ska minskas medan skatten höjs på drivmedlen. Vid årsskiftet sänks den årliga skatten på dieselbilar med cirka 32 euro medan skatten på dieselbränslet höjs med cirka 6 cent. Samtidigt höjs bensinskatten med drygt 3 cent. I januari 2009 fortsätter dessa skatteförskjutningar.

Den svenska regeringen ska dessutom senare i höst komma med en definition på vad som ska räknas som miljöbil eftersom begreppsförvirringen är stor. Den hoppas också kunna ta bort tullen på importerad etanol, vilket gästande Brasiliens president LULA DA SILVA nyligen uttryckte stor uppskattning för iStockholm. Hur det ska samordnas inom EU återstår att se.

Tuffare miljöregler år 2009. Lastbilstillverkarna har minst samma hårda press på sig att göra något åt utsläppen. Under hösten ha både Scania och Volvo presenterat nya motorer för att uppfylla de allt hårdare kraven från EU.

Annons

Verita 8 &

Scania har tagit fram en sexcylindrig motoriprototyp som går helt på etanol med hela 48 procent i verkningsgrad, låg bränsleförbrukning och näst intill noll i utsläpp av partiklar och kväveutsläpp. Dessutom har man utvecklat ett högtryckssystem för insprutning i dieselmotorer som ska klara de betydligt tuffare EU-reglerna från 2009.

Hälften av Scanias forskningsbudget på cirka 270 miljoner euro årligen går till att minska utsläppen från motorerna.

Men det återstår säkert något årtionde innan vi kan skönja det drivmedel som blir slutsegrare i den intensiva forskningsverksamhet som bilindustrin nu bedriver. Trycket är hårt från konsumenter, regeringar och internationella organisationer. Huvudspåret på längre sikt är elen och här lär det komma att handla om två outtömliga källor: solenergi och bränsleceller där vätgasen omvandlas till el.

Utgiven i Forum nr 2007-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."