Utgiven i Forum nr 2010-12

Mögel och mygel på bygget

av Henry Clay Ericsson Forum 2010-12, sida 39, 21.12.2010

Taggar: Teman: byggbranschen

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2818

Mögel oc

HENRY CLAY ERICSSON Ett år av intensivt debatte FFÄRG- rande börjar lida mot sitt slut. NÄTVERK I Forums Linked In grupp me imponerande 1 886 medlemmar har 109 rykande heta diskussioner förts. Som avslutning för året ett verkligt konkret ämne för konsumenten som gör sitt livs största investering: Mögel och mygel på bygget. Risiga hus till häftiga priser.

Fuktproblem redan i byggskedet. Fuktproblem finns i alla nya betonghus som byggs i Finland. Tidtabellerna är för strama, betongen borde få torka två månader längre. Skolor byggs på sank mark utan ordentlig dränering. Huspaket levereras med grova vattenskador som uppstått redan på fabriken.

Slarv och fusk på bygget. Huspaket levere ras med fel gavlar. Montörgrupper försenar sig med flera månader, eller dyker inte upp alls. Försäljarna förfalskar beställningar för att undvika ansvar. Dagens ansiktslösa kedjor av underentreprenörer gör att ansvaret och stoltheten över arbetet raderas ut.

Hur undvika mögel? Fukt och vatten kommer förr eller senare in i konstruktionerna. Se därför till att vattnet kan torka bort eller komma ut, och att materialet inte förstörs av fukt. Där vattnet ska vara i permanent kontakt med strukturen, använd vattentäta material: glas, stål, plast, klinker. Bygg direkt av originalmaterial, och se till att du vet varifrån det kommer. Använd målfärg som andas. Naturliga emulsionsfärger som linolja och rödmylla är att föredra.

Renoveringar måste göras av fackfolk och övervakas bättre. Borde föräldrarna bli mer högljudda och kräva mögelfria nya skolor? Borde de strejka och vägra att sända sina barn till sjukliga skolhus? Är vi beredda att höja på kommunalskatten för att ha råd att långsiktigt renovera mögliga skolor?

Välj ett pålitligt team. Kunskapen finns, se till att den används. Anställ fiffiga, kompetenta och självständiga experter till ditt team av byggare.

rernas räd till dem som låt att Inte stressa med tidta

Få dem med i byggets anda och målsättning. När en byggmästare bygger för sig själv med egna pålitliga arbetare, blir resultatet minsann felfritt. Det handlar om etik och vilja.

Priserna hålls konstlat höga. De politiska partierna har i samråd med ‘sina’ byggbolag systematiskt låtit bli att planera tillräckligt med tomtmark. Den konstlade tomtbristen har pressat upp priserna. Färdiga hus är minsann inte billiga, fastän entreprenören bytt ut arkitektens snygga och dyra material till billigare varianter. Mest sparar man där det inte syns. Finns det för få leverantörer av material? Var är konkurrensen? Någon skor sig rejält, misstänker debattörerna. Hur få ner priserna? Ny teknik och nya metoder borde införas snabbare. Brandtillsyn, byggnadskontrollanter och försäkringsbolag är konservativa. Det tog många år att få den nya ‘strumptekniken’ för invändig reparation av rörledningar godkänd av försäkringsbolagen. Det

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.f n mygel på bygge a är att anställa kompetenta och självständig luktar kartell, byråkrati och protektionism, anser våra debattörer.

Gott råd i juletid: Stressa inte med tidtabellen för ditt bygge. Ska du flytta in till jul, börja tidigare - eller sikta på följande jul i stället.

Gott nytt Linked In år. På slutrakan vill jag rikta ett varmt tack till alla skribenter som fyrat av spirituella inlägg för de tolv sammandrag som jag under året haft nöjet att sammanställa. Här är ’the Dirty Dozen’ av färgstarka skribenter som inspirerat mig mest: Uffe Cederqvist, Reinhold Enqvist, Markus Fabricius, Anneli Holmberg, Annette Lindahl, Mats Mickos, Samppa Ruohtu la, Fredrik Rönnlund, Stefan Svanström, Camillo Särs, Jens Wegar och Ulf-Erik Widd. En god jul och glatt nytt Linked In år tillönskas alla läsare.

Forum - det finlandssvenska afförsnätverket: wwwilinkedin.com/groups?gid=1841943. En länk till sidan finns också på www.forum.ft

OLOHAMIOLSI

Utgiven i Forum nr 2010-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."