Utgiven i Forum nr 2010-12

Mysteriet jultomten löst?

av Mikael Wahlforss Forum 2010-12, sida 36-37, 21.12.2010

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2018

VETENSKAP

MAGISK KRISTALL.

Teorin om flytande kristaller kan förklara hur julgubben hinner dela ut alla julklappar.

ANIPPPEREB! | (MNBARLEUANA ’ /tSJUDGEE! | BBB tvritn ARR mEE menagtnuu

Mysteriet jultomten löst”

MIKAEL WAHLFORSS TEXT

Finländska forskare har tagit fram en helt ny förklaring till mysteriet kring hur jultomten lyckas distribuera julklappar till miljoner och åter miljoner hem världen över. Utgångspunkten i teorin är att jultomten mångfaldigas under julen. Är det möjligt?

Teorin utgår från att tiden i kvantmekaniken är relativ och står i förhållande till massan. Tiden kan styras framåt, i enlighet med termodynamikens andra grundlag som säger att entropin växer med ökad insats av energi. Den nya och på många sätt sensationella teorin säger att om en synnerligen stark energiurladdning styrs in i en för ändamålet utformad kristall kan objekt - även biologiska organismer —- kopieras. Processen sker under bråkdelen av en sekund.

CHRISTER HARJULIN, numera pensionerad forskare och bosatt i Barcelona, har specialiserat sig på flytande kristaller.

”Vi har redan kunnat skapa och kopiera mycket enkla molekylkombinationer såsom bakterier och amöbor”) säger Harjulin.

” Än så länge handlar det endast om en teori. För att kunna kopiera mer komplicerade organismer behövs ofantligt stora energimängder och dit är det ännu lång väg, kanske 20 till 30 år. Men nu vet vi hur processen går till.”

Harjulin påpekar att det inte handlar om genmanipulation eller klonande utan om genuina kopior av biologiska organismer, så kallade samtidiga identiteter. Med hjälp av nanoteknologi fabriceras nya molekyler i plasmaform, som sedan kombineras och styrs med hjälp av ett dataprogram.

Kvantpartiklar. JOHANNES HELANDER är forskningschef på MicROsSoFTS laboratorium i Aachen.

”Vi forskar i någonting som vi kallar entangled (‘ihoptrasslade”) kvantpartiklar, med sikte på att utveckla programvara där vi simulerar och optimerar styrningen av modeller av komplexa fenomen, av vilka det här är ett exempel?”

Programvaran använder sig av stora mängder data, så kallade datamoln, med vilkas hjälp forskningsgruppen gör upp modeller av verkligheten. Mjukvaran är nödvändig för att bygga upp nya material, som med hjälp av datorn formas till önskade tredimensionella objekt. Dessa kan sedan ‘skrivas ut” till tredimensionella fysiska föremål.

Christer Harjulin förklarar med hjälp av en bild på en kristall (se ovan).

”Här ser vien simulation av så kallad svart stjärnenergi. Ljusets funktioner har beskrivits väl genom Maxwells ekvationer. När en stark ljusstråle från en partikelaccelerator via laser går in i kristallen skapas neutroner och därmed också fotoner, en förutsättning för en fyrdimensionell kopiering av organismer. Kristallen koncentrerar energin. Den fjärde dimensionen utgörs i den här processen naturligtvis av tiden. Fenomenet är så överraskande att vi döpt processen till teorin om den magiska kristallen”

Kopieringsprocessen låter som tagen ur en

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2018

Säj

Christer Harjulin är specialiserad på flytande kristaller och har utvecklat en metod för att kopiera enkla molekylkombinationer, såsom bakterier och amöbor.

science fiction film. Har man nått resultat i det verkliga livet ”Ja, visserligen under en mycket kort tidsrymd - N upphöjt till 20 000 —- alltså under en nanosekund. Och endast vid temperaturer som närmar sig den absoluta nollpunkten.”

Laserfotografering. Och vad har den här processen att göra med jultomten? Harjulin ritar uppen skiss av en figur X som befinner sig vid en kristall. En ljusstråle går in i kristallen och i en explosion mångfaldigas figuren.

”Vi så att säga laserfotograferar figuren, som befinner sig invid kristallen, med hjälp av fotonernas våg-partikeldualitet och deras elektromagnetiska interaktion. Vihariexperiment visat att samtidiga identiteter under en begränsad tidsrymd är möjliga. Det som krävs är en tillräckligt effektiv kristall, uppbyggd på ett visst sätt, och en oerhört stark partikelaccelerator ”Den riktade strålen kunde också komma från en supernova, till exempel från de “I framtiden förväntar vi oss att liknande cell-till-cell-kommunikationssyste kan tillämpas i den mänskliga kroppen för att upptäcka förändringar i hälsotill- M stånd och bidra till att bekämpa sjukdomar” Kentaro Furukawa har fått genmodifterade jästceller att kommunicera med varandra, Göteborgs universitet 9.12.2010.

Johannes Helander är forskningschef på Microsofts laboratorium i Aachen och forskar i kvantpartiklar för att utveckla programvara för styrning av komplexa fenomen.

fotonkälla som vi brukar kalla julstjärnan. Dessutom behöver vi ett utvecklat datorstyrprogram med vars hjälp vi förmår behärska den här processen - här samarbetar vi med forskningsgruppen i Aachen”?

Kunde det här vara svaret på hur jultomten kan mångfaldigas på julaftonen? Harjulin nickar.

”Själv är jag inte kosmolog. Men eftersom kristallteorin redan visat sig fungera under laboratorieförhållanden, är nog så gott som alla ledande forskare inom området i dag beredda att acceptera teorin ”Som iall forskning finns det, och bör finnas, olika åsikter. Ett aktuellt exempel är naturligtvis diskussionen kring klimatförändringar. Men alla tillgängliga fakta tyder på att teorin om den magiska kristallen är riktig.”

Det verkar alltså troligt att teorin utgör det slutgiltiga svaret på hur jultomten kan besöka så många hem samtidigt vid julen. De finländska forskarna har sannolikt löst mysteriet jultomten.

I KORTHE > FÖR FULLA SOLSEGEL: METEOROLOGISKA INSTITUTET har av EU valts att leda ESAIL ett internationellt projekt för att ta fram den största och snabbaste rymdfarkosten hittills. Framdrivningslösningen är ett elektriskt solvindssegelsom ‘drivs’ av solvinden; inget bränsle behövs. Forskare PEKKA JANHUNEN vid Meteorologiska institutet står bakom uppfinningen som väckt stort internationellt intresse. Tekniken ställer i sikte snabbare och billigare rymdsondsflygningar inom solsystemet, i förlängningen exploatering av resurser på asteroiderna. Ett solvindssegel på 100 kg ger en kontinuerlig drivkraft på en newton, hundratals gånger mer än kemiska raketer och jonmotorer.

SPRÄNGTÅLIGT FÖNSTERGLAS: Forskare vid UNIVERSITY OF MISSOURI OCh UNIVERSITY OF SYDNEY har utvecklat okrossbart fönsterglas som bara är 6 mm tjockt, mot över 30 mm tjocka nuvarande ‘pansarglas’ av polymer som i USA används i utsatta byggnader. Det nya glaset är helt genomskinligt och består av glasfiberväv mellan två glasskikt. Provsprängningar har gett uppmuntrande resultat och man fokuserar nu på en teknik att framställa rutor i standardstorleken på fönster tamerikanska administrationsbyggnader. Vid sprängattacker riktade mot byggnade är glassplitter en central orsak till dödsoffer.

Utvecklingsprojektet finansieras av DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY.

FRÖN FÖR FÖRSÖRJNING: GLOBAL CROP DIVERSITY TRUST koordinerar ett projekt för global insamling och katalogisering av odlingsväxters vilda släktingar från vilka alla odlade växtarter förädlats. Målet är att rädda denna ursprungliga genbank för att i framtiden kunna utveckla mångsidiga och härdade livsmedelsväxter som har potential att ge goda skördar i exempelvis ett förändrat klimat. Merparten av detta växtmaterial kommer att förvaras i fröbanker, men en del kommer också att användas i odlingsexperiment inriktade på att kartlägga om de vilda arternas genetiska utrustning kan utnyttjas exempelvis I kampen mot de växtsjukdomar somi dag hotar livsmedelsproduktionen.

Utgiven i Forum nr 2010-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."