På resande fot

av Kaj Arnö Forum 2010-12, sida 18, 21.12.2010

Taggar: Teman: resa

HEI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2018

KAJ ARNÖ i http://kaj.arno.fi Måste du resa mycket i arbetet? Samtidig : så som du inte måste, utan får, resa på fritiden? Resande är en sällsam kombination av rutin och äventyr.

Jag minns med saknad hur jag i tiden såg fram emot mina första riktiga” affärsresor. Det var spännande att få fara på kurs till Stockholm, på konferens till Rom eller ända till USA. Det var svårt att förstå äldre kolleger som blaserat talade om att ‘igen” behöva resa, till Frankfurt, London eller Paris. Kunde det bli enahanda att fara dit?

Resande kan innebära ofrihet. Klockslag att passa. Obekväma tidpunkter att stiga upp. Komma hem sent. Tidszoner som rubbar dygnsrytmen. Okunskap om var man hittar vettig mat. Avstånd från dem man egentligen vill vara med. Köande och väntan. Och förmaningar: Stäng av datorn! Telefonen såviså. För att inte tala om den självgoda maktutövningen småpåvarna i säkerhetskontrollen utsätter oss för, under förespegling att det vore för vårt eget bästa. Den mest extrema känsla av ofrihet upplevde jag då Eyjafjallas utbrott höll mig strandad på fel sida Atlanten under fem dagar i våras.

Mer uthärdligt blir det enahanda resandet om man anpassar sig. Stiger uppitid. Tar egen mat med. Lagom liten och lätt lit teratur, bekväm att ta fram i varje kö. Minimal packning. Mentala rutiner och minneslistor så småsaker såsom laddare inte glöms. Skype och SMS till stödtrupperna, vid rätt tillfälle. Tacka nej till att oreflekterat äta flygmaten. Vägra distraheras av köperbjudanden och löpsedlar. Värna om makten över den egna tanken och humöret.

Guldkant kan resorna få om man lyckas ta vara på de tillfällen man erbjuds att göra något annorlunda, socialt, unikt. Rätt förberedd kan man förvandla oförutsedd väntetid till en angenäm träff, en löptur eller ett besök på en ort man själv verkligen gillar, i stället för att hemfalla åt självömkan eller låta sig vilseledas av ovidkommande

Arbete och fritid konkurrerar om vår begränsade tid. Med den här spalten vill Kaj Arnö skapa en diskussion mellan Forums läsare, om ett tema som berör oss alla. Och vi är alla experter.

reklam. Men det kräver att man tänkt efter före, lagt upp små minneslistor och förvaltat sin adressbok så väl att man enkelt får en överblick över vilka personer man kunde träffa, privat eller i yrket, på orten man besöker. Google Maps, Wikipedia, Wikitravel, Trip Advisor och andra nätresurser hjälper också, om man surfat i tid.

Att kombinera affärsresor med privata intressen är inte lätt, men inte heller omöjligt. Närvaro av för arbetet utomstående personer blir lätt distraherande och rentav påfrestande. En sak i taget! Ett fuktigt besök på Oktoberfest kan mycket väl vara helt koncentrerat på lösande av svåra affärsproblem, varvid närvaro av aldrig så stämningshöjande bättre hälfter vore fel. Rätt kan däremot vara att förlänga resan och då bjuda med privat sällskap, så länge allas förväntningar satts riktigt.

Uppbyggande av personliga rutiner kring resandet kan göra affärsresande inte bara uthärdligt utan mödolöst och produktivt. När och vad man packar (i tid, litet). Var man förvarar resväskan och necessären (alltid resklara och på samma plats). Vilka papper och vilken litteratur man tar med (små högar som man gjort redo i tid). Var man håller dem under resan (enkelt tillhanda). När och hur man förvaltar kvitton (sorterar och slänger under resan, redovisar genast efteråt). När man mejlar under resan (under väntetider, dock minst två gånger dagligen). Hur man packar upp då man kommer hem (genast allt på rätt ställe, även om man är trött).

Själv nyttjar jag tröttheten under resor till att utvärdera tidigare planer och nedteckna nya idéer med penna och papper. Överföringen till datorn får vänta tills det blir bekvämt.

Rikligt resande har för egen dellett till att jag bättre uppskattar de miljöer och förutsättningar jag har framför köksdörren, både i Mänchen och i Nagu. Och de affärsresor jag nuförtiden mest ser fram emot går till Åland. ”Uppbyggande av personliga rutiner kring resandet kan göra affärsresande inte bara uthärdligt utan mödolöst och produktivt”

Utgiven i Forum nr 2010-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."