Momsen - om den kommer - måste kompenseras

av C-O. Tallgren Forum 1970-20, sida 20, 16.12.1970

Taggar: Teman: beskattning

PORTRAÄTTET

Finansminister C-O. Tallgren:

Momsen — om den kommer måste kompensera un »Jag är för sn att vara finansminister. Jag har för svårt att säga nej, då man kommer hit och framställer än det ena, än det andra behjärtansvärda ändamålet vartill behövs statens pengar».

FORUM: — Hur ser Ni på Ert ministerjobb efter några månader på stolen?

TALLGREN: — Ja tack, det är intressant och givande, trots slitet. Jag ser i hög grad min uppgift som riksförlikningsmannens, det gäller att jämka mellan agrarer och socialister i olika frågor. Det finns naturligtvis sidor i dethär arbetet som inte borde höra hit. Ministern borde sköta de stora linjerna, inte sitta och skriva på kvitton. Anta att en docent vid Uleåborgs universitet vill resa på kongress till Stockholm. Universitetet hittar inga pengar för resan. Då skall ansökningar via olika vägar slutligen hitta till mitt bord för att jag skall godkänna resan! En litet längre gående delegering av vissa uppgifter skulle jag personligen inte säga nej till. Till arbetet hör ocks 2 att hålla tal och representera men det är å andra sidan sådant som vilken politiker som helst får hålla på med.

FORUM: — Känner Ni Er »svag» i något avseende?

TALLGREN: — Jo, jag är för snäll för att vara finansminister. En sådan bör framförallt kunna säga nej. Jag har svårt för att säga nej då man kommer hit och framställer än det ena, än det andra behjärtansvärda ändamålet vartill behövs statens pengar. Man får lov att övervinna sig själv.

FORUM: — Vad anser Ni Er ha åstadkommit som finansminister?

TALLGREN: — En hygglig budget.

FORUM: — Och vad tror Ni Er hinna med i fortsättningen?

TALLGREN: — Mina ambitioner går just nu ut på att förnya beskattningen för fysiska personer. Vi har några betänkanden i saken, gemensamt har de det bla, att de tar sikte på en förenkling av beskattningen. Den skatt som tas ut vid källan bör vara slutskatt. I familjebeskattningen går emellertid åsikterna kraftigt isär. Vi har dels Ikkala-kommitténs betänkande om familjebeskattningen och så har vi det betänkande som tagit sikte på kvinnans ställning och principiellt går på en helt annan linje än Ikkala.

FORUM: — Känner Ni Er som »sydd» för posten som finansminister?

TALLGREN: — Det skulle jag inte säga. Men en viss insyn i den allmänna politiken och finanserna har jag väl. Jag satt ju i åtta års tid i statsutskottet och det är i viss mån liknande uppgifter man sysslade med där. Kontakten med alla de nio delegationerna gjorde att man automatiskt fick en utmärkt insyn på de flesta fält jag även idag har att göra med.

FORUM: — När får vi moms, alltså mervärdesskatt?

TALLGREN: — Avsikten är att momsen skall undersökas i samband med förnyandet av beskattningen för fysiska personer. Som jag ser på momsen så måste, om den införs, vissa lättnader ske för låginkomsttagare, kalla det kompensation och då är det naturligt att båda frågorna behandlas samtidigt.

FORUM: — Vad talar för momsen?

TALLGREN: — Vi behöver stimulans för exporten. Nu belastas vår export av indirekta skatter på mellan 3—4 procent, ett handikapp som är svårt i dagens skärpta konkurrensläge. I och med att momsen stimulerar exporten så stimulerar den näringslivet i övrigt, den åstadkommer en kedjereaktion som fortsätter i injektion via näringslivet till sysselsättning och in komst. Forts. på sid. 22

Forum 20/70

Utgiven i Forum nr 1970-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."