Utgiven i Forum nr 1970-20

Statsbolagen - informationsbehovet

Forum 1970-20, sida 05, 16.12.1970

Taggar: Teman: statliga företag

FORUM

Forum 20/7 16. 12. 1970

LEDAREN

Statsbolagen — informationsbehovet

Kritiken mot de statliga företagen har ofta varit mycket stark. Orsaken finner man närmast i dålig information. Vi har för några veckor sedan fått ett typexempel på hur dåligt ett statsbolag sköter sin externa PR. Det kan inte försvaras med att förvältningsrådet ger direktiv som förbjuder information.

Årsboken. »Valtion yhtiöt 1969» som nu utkomrnit ger en bättre bild av sfatsbolagen än den man får genom att enbart studera de olika bolagens handlanden. Det är inte i detta sammanhang nödvändigt ått gå djupare in på själva analysen av årsboken. Här några intressanta siffror. : >

Statsbolagens omsättning (Mmk 1965 1966 1967 1968 1969 2800 3050 3400 4300 4950

Statsbolagens andel av industrin totala produktio 1965 1966 1967 1968 1969 14,4 14,4 14,8 16,4 16, Ökning av aktiekapitalet (Mmk 1965 1966 1967 1968 1969 66,3 50,0 83,8 1691 127,1

Siffrörna talar sitt tydliga språk. Andelen har vuxit och allt tyder väl på att denna utveckling fortsätter.

1—2 procent av statsbudgeten går till ökning av aktiekapitalet.

Finansieringen av omsättningstillgångarna har till 51,5 procent varit självfinansiering. 14,1 procent har skett med aktiekapital och resten med andra medel. Dessa siffror säger enligt överinspektör Veikko Vuorikari att staten rent affärsmässigt sköter sig lika bra som den privata industrin.

Nåja, säkert kan man diskutera denna slutsats. Det gäller ju i alla fall ett medeltal för alla bolag. Börjar man granska de enskilda företagen finner man säkert några frågor som denna utredning inte säger något om.

Det är skäl att till slut dra fram några av de brister som trots allt finns i all statlig affärsverksamhet.

Den statliga verksamheten bör samordnas bättre än nu tex enligt modell IRI i Italien. Man bör konkretisera målsättningen. Planera investeringarna bättre än hittills. Definiera ansvar och befogenheter, Kartlägga beslutsprocessen. Effektivitetskontrollen är idag otillräcklig och bör utökas. Hela informationssystemet bör ses om. Om dessa krav uppfylls fyller statsbolagen sin uppgift som en form av företagsamhet. I varje fall bör det vara statens främsta uppgift att stöda den enskilda industrin, större och mindre, och endast i undantagsfall gå in för nya uppgifter. O

Utgiven i Forum nr 1970-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."