Utgiven i Forum nr 1981-13

Mot nya utmaningar...

av MP Forum 1981-13, sida 14, 09.09.1981

Taggar: Personer: Thor Forsskåhl

Thor Forsskåhl gör plats för sin efterträdare.

Ö Från och med detta nummer av Forum för ekonomi och teknik har tidningen ny chefredaktör och Förlagsföreningen Forum r f ny VD. Exit Thor Forsskåhl, enter Håkan Nylund.

Efter sin relativt korta tid som chefredaktör vill Thor Forsskåhl inte lämna något ”andligt testamente”. Idéerna går vidare också utan att behöva skrivas ner.

Men han sammanfattar sin tid på Forum i form av ett bokslut – På debetsidan finner vi först och främst att tidningens upplaga har ökat. Den senaste officiella kontrollen av nettoupplagan talar sitt tydliga språk; vi har passerat ett nytt tusental. Från I 1 619 i fjol till 12 194 i år.

– Att upplagan ökar är en trend som egentligen pågått så länge Forum existerat och det finns alla förutsättningar att den skall fortsätta. Vår senaste gallup visade, glädjande nog, att en betydande del av upplageökningen kommer sig av att vi fått fler finska läsare.

14

Mot nya utmaningar. ..

Förändringens vindar blåser på Forum. I och med detta nummer av tidningen byter vi chefredaktör och VD —

Thor Forsskåhl har kallats till VD för reklambyrån Seitsenmainos Oy och Håkan Nylund har kallats till chefredaktör och VD för Forum. Föregångarens testamente är inte ett arv, snarare ett mellanbokslut som ger information o den kommande kursen…

— På debetsidan finner vi också Förlagsföreningen Forum r f:s beslut att investera i en egen kontorslokal. Ekonomin medgav för ett knappt år sedan en flyttning från de hyrda utrymmena på Alexen som vi vuxit ur till en egen 135 m? stor lokal på Kaserngatan 26.

— Svårare att kvantifiera — men som iallafall kräver en notering på debetsidan — är samarbetet med våra utgivare, föreningarna.

— Kontakten med föreningarna har utvecklats positivt, men ännu kan mycket göras. Vi som gör Forum vill ha feedback, men vi är samtidigt medvetna om att det främst ankommer på tidningens eget folk att ta kontakt med föreningarna.

— Däremot skulle det vara önskvärt att enskilda läsare oftare skulle ta kontakt med oss — ge idéer, komma med uppslag, erbjuda sig att medarbeta eller komma med direkt kritik.

— Utan att ha giort en regelrätt innehållsanalys av Forum, har jag den uppfattningen att tidningens artiklar under de senaste åren blivit mångsidigare. Kanske är det frukterna av den medvetna satsningen på att i mån av möjlighet koppla ihop ekonomiska och tekniska aspekter i vår rapportering.

— Vi har strävat till att utveckla Forum till ett serviceorgan för våra läsare och ägarföreningar. Forumgänget sitter inte här för att ”förverkliga sig själv” — vårt mål är att betjäna läsarna genom öppenhet och mångsidighet. Det gäller ständigt att undvika att falla i profillöshetens fälla.

— När man talar om tidningens innehåll, kan ämnesvalet i artiklarna givetvis alltid diskuteras. Och kritiseras.

— Det är lätt att finna argument både för och emot en tidnings innehåll. Det finns alltid någon grupp som missnöjt risar tidningen för att den innehåller för mycket/för lite av det ena eller det andra. Samtidigt finns det andra grupper som rosar i form av uppmuntrande tack för det som stått att läsa i spalterna.

— Här går Forum en ständig balans gång mellan de tekniskt och ekonomiskt utbildades önskemål.

Det nyss sagda kan man fråga sig om det hörde till debet- eller kreditsidan? Sannolikt till båda två, men uppbygglig kritik som sådan hör alltid till debetsidan — På kreditsidan noterar vi däremot att Forum innehåller för lite direkt nyhetsmaterial, framhåller Thor Forsskåhl vidare.

— Forum borde kunna vara mer av en nyhetstidning, vi borde få in mera direkta nyheter — både tekniska och ekonomiska.

— Tidningens långa pressläggningstid medger inte lätt nyheter. Vi stöter också på resursfrågan då vi talar om nyhetsbevakning. Forums redaktion är inte stor nog för att aktivt gå ut och söka nyheterna, vi måste alltför ofta lita oss till att företagen eller beslutsfattarna kommer till oss med nyhetsuppslag och nyheter.

— På kreditsidan kan vi också anteckna bristen på djup i den ekonomiska rapporteringen.

— Vi är själva de första att medge att artiklarna (tex Företagsronden är undantagen, den lever ju sitt eget informativa liv) inte alltid varit tillräckligt kvantifierade och att det råder en skriande brist på illustrationer, tabellmaterial och annat grafiskt material i spalterna.

Förändringens vindar blåser inte bara i form av chefredaktörsbytet. Också marknadsföringsavdelningen får från och med början av september ny chef; DE Ulf Westerholm axlar det jobbet.

— Ett tätt chefredaktörsbyte behöver inte betyda att det är korsdrag i företaget. Bytet medför en förnyelse i ledningen som i sig bör vara positiv, anser Forsskåhl.

— Tidningens mål finns väldefinierade i alla de dokument som gjorts upp då Forum grundades, det underlättar kontinuiteten i utgivningen och i ledningen av tidningsföretaget trots att personerna byts.

Forum och Forumgänget går mot nya utmaningar…

MPO

FORUM 13/81

Utgiven i Forum nr 1981-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."