Utgiven i Forum nr 2010-06

Någon vill ha farmors lägenhet

av Nicholas Andersson Forum 2010-06, sida 13, 22.06.2010

Taggar: Teman: banker

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2018

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Någon vill ha farmors lägenhet

Bröder och systrar i riksdagen — vill ni verkligen lura farmor och mormor med ett simpelt trick? Banker och försäkringsbolag är bevisligen enormt duktiga på att göra pengar. Vi har sett hur oligopolen som i Finland gäller för de största institutionerna leder tillintransparent prissättning och frånvaro av konkurrens,

För tjugo år sedan benådades bankerna från avrättning med hjälp av ett generöst regeringsstöd ur skattebetalarnas fickor. Antalet banker decimerades och de stora bankerna blev ännu större, Deras sociala samvetsbörda (deras skuld till skattebetalarna) har i praktiken suddats ut, om den någonsin ens noterades. Försäkringsbolagen å sin sida drog i egenskap av storägare i bankerna också fördel av att bankerna räddades.

Bankerna och försäkringsbolagen fortsätter att upprätthålla nära och kära relationer med regeringarna som kommer och går, och nu kan vi se att deras lobbare Finlands Näringsliv EK har lyckats förankra ett nytt lagförslag i riksdagen som ska tillåta försäkringsbolagen att erbjuda farmor och mormor möjlighet att byta sitt hem mot en livränta. Med andra ord: försäkringsbolaget köper deras hus eller lägenhet till ett pris som säkrar den åldrande invånaren en fast och regelbunden livränta för sina återstående år.

Jag har inte sett lagtexten, men betvivlar inte ett ögonblick att försäkringsmånglare en masse kommer att rycka ut på bred front och erbjuda farmor och mormor en absolut lysande affär — lysande för för säkringsbolagen, men ruskigt Vi vill inte at dålig för henne själv.

Låt mig bena ut det här. vi Skurkar ska få lur antar att farmor eller mor att hon inte kommer att debiteras hyra, men att de inte kommer att låta henne bo där gratis. De kommer att räkna ut den hyra de hypotetiskt skulle få in varje månad under 20 år, alltså under den förväntade återstående livslängden. Om marknadshyran för lägenheten är 1400 euro, kan våra vänner på försäkringsbolaget subtrahera denna (nedsatta) hyreskostnad för tjugo år från lägenhetens marknadspris.

Återstoden av kapitalet öronmärks att generera livräntan. En snabb kalkyl med papper och penna visar att nuvärdet på den sammanlagda hyran blir runt 230 000 euro, vilket lämnar 170 000 euro för att ackumulera livräntan, Om man använder den nuvarande avkastningen på långfristiga obligationer som jämförelsetal och räknar med 1 procent i administrativa kostnader, kan farmor eller mormor skatta sig osannolikt tursam om hon ens får 800 euro i månaden.

Det ska bli verkligt intressant att se hur stor summa som kommer att användas för livräntan och den utlovade avkastningen för livräntan. Jag tror inte att våra vänner på försäkringsbolagen kommer att vara villiga att ge ut uppgifter om hyran, diskonteringsränta, administrationskostnader och avkastning.

Här har vi således en ny intransparent och komplicerad investeringsprodukt som aldrig borde få grönt ljus. Vad än resultatet blir, kommer farmor eller mormor troligen att få betala sju för tu för att säkra sig en livränta med detta koncept. Om riksdagen vill stifta en ny lag om denna typ av transaktioner måste hela proceduren bli strikt reglerad och transparent med avseende på kostnadsstrukturen.

Vi vill inte att skurkar ska få lur mor är 65 år och bor i en 80 kvadratmeter stor lägenhet i Helsingfors centrum, Hennes make har precis gått hädan, och hon står ensam. Marknadsvärdet på hennes lägenhet är 400 000 euro. Försäkringsbolaget kan säg gamla damer, så varför skulle vi institutionalisera lurendrejeri med regeringens välsignelse gamla damer, så varför skulle vi institutionalisera lurendrejeri med regeringens välsignelse? Har vi verkligen inte lärt oss något av den amerikanska fastighetskrisen där vanligt folk metodiskt fördes bakom ljuset av banker och mäklare med komplexa och intransparenta avtal, m

Utgiven i Forum nr 2010-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."