Utgiven i Forum nr 2010-06

Nya Karolinska blir Sveriges största husbyggnadsprojekt

av Henric Borgström Forum 2010-06, sida 18-19, 22.06.2010

Taggar: Orter: Sverige Organisationer: Karolinska

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 6 201 ya Karolinska lir Sveriges största usbyggnadsprojekt

I Sverige. Det nya Karolinska Universitetssjukhuset ska bli ett av världens ledande sjukhus. Det gigantiska byggprojektet genomförs gemensamt av privata byggbolag och Stockholms läns landsting. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 5,5 miljarder euro.

HENRIC BORGSTRÖM BH ÖRESUND

X Ett av Sveriges största byggprojekt någonsin, Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vid norra infarten till Stockholm såg ut att bli en av de viktigaste stridsfrågorna vid huvudstadens kommunval samtidigt med riksdagsvalet 19 september. Detta sedan den borgerliga majoriteten skrivit ett omdiskuterat avtal med landets största byggföretag Skanska om OPS (Offentlig Privat Samverkan).

Meni sista stund gjorde de borgerliga upp med den socialdemokratiska oppositionen, en kompromiss som innebär att finansieringen bara delvis läggs ut på de privata intressenterna. Landstinget i Stockholms län som sköter sjukvården kan nämligen låna till klart lägre räntor än privata företag. Därmed beräknas skattebetalarna kunna spara uppemot en miljard euro.

Ambitionen är att det nya sjukhuset ska tillhöra de världsledande, det kallas ett internationellt prestigeprojekt. Byggkostnaden beräknas till cirka 1,5 miljarder euro. Men avtalet innebär också drift och fastighetsservic > OFFENTLIG PRIVAT SAMVERKAN (OPS =: På (PPP).

er ka Private Public Partn sm Privata före

Lit de finlän skolf iuppdr lle ch unde mpelen

Modellen infrastru framtill år 2040. Den totala kostnaden blir nu cirka 5,5 miljarder euro i fast pris.

Uppenbarligen blev den borgerliga majoriteten rädd för att det nästan helt oprövade OPS-systemet skulle bli misskrediterat. Detta eftersom socialdemokraterna hävdade att det hemligstämplade första avtalet innebar en kostnad på totalt cirka 6,5 miljarder euro inklusive räntor. Den ledande landstingspolitikern ILIJA BATLJAN (s) ansåg att skattebetalarna i Stockholms läns landsting skulle ”bli blåsta” på mellan en halv och en miljard euro.

De styrande borgerliga framhöll dock att i den högre summan ingår en garanti att byggtiden på fem år hålls.

Omöjligt att dra sig ur. Alla politiska partier är ense om att sjukhuset ska byggas. Ritningar och projektering är redan klara för byggstart i sommar. Bindande avtal är också undertecknat så det blir svårt eller omöjligt för landstinget att dra sig ur projektet. Men detaljerna i penningrullningen till det brit iska finansbolaget INNISFREE, Svenska SKANSKAS brittiska partner, lär läcka ut till valrörelsen.

Sverige har jämfört med övriga Västeuropa varit sent ute med OPS, troligen på grund av att socialdemokraterna regerat under 52 av de 65 åren sedan andra världskriget. Men partiet ställer sig i dag i princip positivt till OPS, dock inte till horribla villkor vid den exerna finansieringen. Ledande socialdemorater säger också att partiets inställning till OPS riskerar att bli negativ på grund av seretessen kring avtalet och de onödiga extra ostnaderna.

Tidtabellen håller bättre. Arbetsgivarorganisationen SVENSKT NÄRINGSLIVS ChefekoNOM STEFAN FÖLSTER har ryckt ut till försvar för uppgörelsen utan att åtminstone formellt vara informerad om detaljerna i den. Han pekariett debattinläggi DAGENS INDUSTRI den 26 maj på att brittiska erfarenheter av OPS visar att 75 procent av konventionellt upphandlade sjukhusprojekt drabbades av förseningar.

Sjukhus upphandlade med OPS drabbades ”bara”’ till 18 procent av förseningar. Byggen på nästan 200 brittiska sjukhus har genomförts med OPS.

Eftersom flertalet konventionellt upphandlade byggnader för den offentliga sektorn i Sverige råkar ut för både förseningar och kostnadsfördyringar kan man inte jämföra OPS vid Nya Karolinska sjukhuset med ett drömscenario där det inte uppstår sådana problem vid konventionell upphandling, hävdar han.

En ytterligare orsak till den politiska oppositionens missnöje är att endast Skanska deltog i upphandlingen. De andra och tredje största svenska byggbolagen ncc och PEAB ansåg sig inte ha tillräckligt med resurser på grund av andra pågående större byggen.

Universitetssjukhuset byggs så att samordningen mellan sjukvården, forskningen och utbildningen blir avsevärt smidigare. Sjukhuset kommer att ha 6 000 anställda samt cirka 1 000 forskare och studenter. Till detta kommer 800 vårdplatser, 200 mottag FRAMTIDENS

SJUKHUS.

Nya Karolinska sjukhuset ta i bruk 2015. Det blir et högspecialiserat sjukhus med effektiva vårdflöden och hög patient säkerhet.

ningsrum plus cirka 100 dagvårdplatser samt ett patienthotell med 100 rum. Landtinget räknar med 1 600-1 800 besökande patienter per dag, därav 10-20 procent akut sjuka.

WHITE ARKITEKTER har tagit fram grundritningarna, TENGBOM ARKITEKTER arbetar vidare med dem medan brittiska COOR SERVICE MANAGEMENT sköter driften.

Även för vägbyggen. OPS har annars så smått börjat tillämpas vid vägbyggen. Den borgerliga regeringen ändrade sig 2008 från en tidigare mycket positiv inställning till en mer restriktiv i det riksdagsbeslut som senare togs. Enligt detta beslut skulle huvudlinjen förbli finansieringen via anslag från myndigheterna, dock med möjligheter till att ibegränsad omfattning prova OPS.

Det statliga VÄGVERKET har i första hand försökt få med kommunerna i medfinansiering för att sätta igång nya vägbyggen. Kommunerna har då stått inför valet att bidra med ett eller annat tiotals procent eller inte få någon ny väg alls.

Utgiven i Forum nr 2010-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."