Näringsministern: Nya utsläppsdirektiv ger jobb

28.05.2012

EU:s nya svavelutsläppsdirektiv för sjöfarten är inte enbart ett problem för Finland, det skapar också arbetstillfällen, säger minister Jyri Häkämies.

Enligt näringsminister Jyri Häkämies blir det en stor utmaning att trygga konkurrenskraften hos den finländska exportindustrin när EU:s nya svavelutsläppsdirektiv för sjöfarten träder i kraft 2015. Ministern tror dock att Finland kan få finansiellt stöd från EU för den kostnadsmässiga belastning som de skärpta reglerna medför.

“Finland borde få maximal kompensation från EU. I andra hand borde de finländska rederierna stödjas med nationella medel. Vi har inte råd att förlora en enda industriarbetsplats, sade Häkämies på måndagen vid ett evenemang för unga företagare som Företagarna i Finland ordnade i Åbo.

Häkämies påminner å andra sidan om att de nya utsläppsdirektiven inte enbart är ett problem för Finland, de skapar också arbetstillfällen inom finländsk teknologiindustri.

“Fartygen behöver rengöringsutrustning, och nya fartygsbeställningar riktas till de skeppsvarv som satsar på miljövänliga lösningar. Framtidens fartyg är de som använder renare bränsle och det är sådana de finländska varven satsar på, sade Häkämies.

Förutom skärpta begränsningar av svavelutsläpp väntas också andra utsläppsbegränsningar träda i kraft framöver. Den passagerarfärja som Viking Line just nu låter bygga i Åbo är enligt Häkämies exempel på ett fartyg som uppfyller alla de utsläppsbegränsningar som väntas träda i kraft inom överskådlig framtid.

I förra veckan uttryckte Finlands näringsliv EK:s ordförande Mikko Pukkinen sin oro över att de nya utsläppsreglerna slår extra hårt mot den finländska exportindustrin.

“Sjötransporterna börjar kosta över en halv miljard, och i värsta fall över en miljard, mer per år jämfört med i dag. Det här är ett ödesdigert slag mot Finlands exportföretag”, sade Pukkinen.

(Bilden upptill är från STX’ Åbovarv. Foto: Wärtsilä.)

>> LÄS MER: EK oroat över skärpta utsläppsregler.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."