Utgiven i Forum nr 2012-12

Nätdebatten fortsatte live

av Patrik Harald Forum 2012-12, sida 28, 18.12.2012

EH FföRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 12 2012

Nätdebatten fortsatte live

Nej, du måste inte ha över 500 Facebook-kontakter för att få ett jobb. Det lovar rekryteraren Max Karsten.

PATRIK HARALD TEXTA FOTO

Frågan om sociala mediers betydelse irekryteringsprocesser var temat vid Forums välbesökta eftermiddagsseminarium i Helsingfors i slutet på november. Bakgrunden är citatet i Kauppaleh ti tidigare i höst där pr-företagaren Wille Wilenius säger att han bara anställer personer som har fler än 500 Facebook-kontakter. Frågan har debatterats flitigt i Forums Linked In-grupp. Efter seminariet har även andra medier tagit upp temat.

”Att du kan nätverka på Linked In betyder inte automatiskt att du kan nätverka i verkligheten”. sade Max Karsten från Mercuri Urval.

Enligt Karsten kan sociala medier förvisso vara en bra kanal för den som söker jobb, men sociala medier är knappast någon universallösning.

AM Engagerade seminariedeltagare.

NN Max Karsten, Mercuri Urval.

Minka Suhonen, Carl-Fredrik Vestin, Helena von Alfthan och Thomas Silén.

€ Johan Hultkrantz i samspråk med

Carl-Gustav Lindén.

Wille Wilenius.

“Är du inte bra på riktigt så hjälper det inte hur bra din Linked In-profil än är. Den kan kanske hjälpa dig att komma in i en rekryteringsprocess, men om du inte är bra på riktigt så går du inte vidare. Det handlar trots allt om människor och inte om deras digitala profiler”, sade Karsten.

En viss diskussion väckte den lag enligt vilken man i enrekryteringsprocess inte får inhämta information om kandidaten annat än från kandidaten själv eller från källor som kandidaten har godkänt. Det är alltså inte tillåtet att googla en sökande i en rekryteringsprocess.

”Linked In är en gråzon. Har kandidaten uppmanat oss att titta på Linked In-profilen så är det OK” säger Karsten.

Mannen som ursprungligen gav upphov till hela debatten, Wille Wilenius, är dock en person som inte tvekar att kolla folks Facebook-profiler när han ska anställa folk. Wilenius kallar till exempel vem folk känner och vad de skriver om sina eventuella familjer. “Söker man folk till ledande positioner ser jag det som positivt om de har familj. Sådana personer är lugnare och byter inte jobb så ofta. Eviga singlar rör på sig mycket snabbare” Wilenius illustrerade sociala mediers genomslagskraft med en färsk undersökning om på vilka grunder folk väljer musikfestivaler. Där ramgår att Facebook ligger på andra plats medan tryckta medier kommer först på femte plats. Om det numera legendariska 500+-citatet i Kauppalehti säger han att det var ryckt ur sitt sammanhang, låt varar att han nog tillmäter människors Facebook-vanor rätt stor betydelse. “Visst säger det något om en människa om haneeller hon inte är med i Facebook, det måste vara en bakåtsträvare på något sätt. Jag tror jag har mindre att prata om med en sådan person? Forums Linked In-grupp har gjort intryck på Wilenius. “Den är jättespännande och unik, något som ligger i tiden och väldigt bra stöder tidningen?

Reidar Wasenius, som ledde ordet under seminariet, drog sig till minnes tiden när arbetsgivare förbjöd anställda att vara på Facebook. Han förutspådde att det i framtiden blir mer regel än undantag att man innan man går på ett affärsmöte kollar Facebook-profilen på den man ska träffa - och att det förväntas av motparten att man har gjort det.

Utgiven i Forum nr 2012-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."