Utgiven i Forum nr 2012-12

Obligatorisk privatekonomi i skolan

av Johan Hultkrantz Forum 2012-12, sida 08, 18.12.2012

Taggar: Teman: utbildning

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2012

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedback&forumf. Vi välkomnar även kortare texter.

Obligatorisk privatekonomi — varför skjuta upp beslutet?

X Det har i höst pågått en mycket livlig debatt på Affärsnätverket Forum på Linked In kring frågan om vii Finland borde ha ekonomi på läsordningen. De flesta verkar vara av den uppfattningen att vi ska ha obligatorisk ekonomiundervisning.

Jag skulle vilja lyfta fram att det uttryckligen bör vara privatekonomi och inte nationalekonomi, företagsekonomi eller hushållsekonomi. Vidare bör detta läggas in redan i grundskolan så att alla får möjlighet att ta del av detta, ett förslag skulle kunna vara att ha det på årskurs 9 då eleverna är så ”mogna som möjligt”.

Jag själv är medförfattare till böckerna PENGAR FÖR LIVET samt ELÄMÄSI RAHAT som utkom åren 2004 samt 2007. Jag och min medförfattare BJÖRN MASALIN uppvaktade den dåvarande undervisningsministern TUULA HAATAINEN redan sommaren 2004. Responsen var mycket positiv, vi fick till och med julkort i december 2004 av ministern, men vad har egentligen hänt på denna front de senaste åtta åren?

Vad tycker finländarna om detta? Min känsla och bestämda uppfattning är att de flesta finländare är klart positivt inställda till obligatorisk privat ekonomi i skolan. Eftersom jag har denlyckliga positionen att jag får vara med och producera TV i Yle Fem Min Morgon (Ekonomipanelen) så ställde vifråganinovember på Svenska Yle:s webbplats: ”Vad borde höra till ungdomarnas ekonomiska kunskaper efter grundskolan?” Intressant att notera är att hela 74 procent ansåg att löner, skatter och sparande ska finnas med i baskunskaperna. Det finns

Johan Hultkrantz är placeringsmäklare i Helsingfors.

“Det är nu upp till dig som känner rektorn på dina barn eller barnbarns skola eller känner någon i Riksdagen att verkligen trycka på rätt stora skillnader mellan i dag och när vi uppvaktade undervisningsministern år 2004. SMS- och snabblånen har ökat, bostädernas priser har ökat väldigt mycket de senaste åtta åren samt att börsen har åkt bergoch dalbana sedan år 1997/98 fram tilli dag, ihela15 år…!

Vad tycker svenskarna om detta? År 2007 gjorde Stiftelsen Aktiefrämjandet en omfattande undersökning om ämnet. Det visade sig att 76 procent av svenska folket anser att privatekonomi skallundervisasigrundskolan. Privatekonomi anses viktigare än skolämnen som bild, musik, slöjd och hemkunskap. (36 procent anser att undervisning inom bild och 44 procent att slöjdämnet är viktigt). Hela 65 procent av personer mellan 16 och 29 år vill dessutom lära sig mer om vad det innebär att äga, köpa och sälja aktier och fondandelar.

”Trots det stora intresset för privatekonomi hos ungai dag erbjuds de inte utbildning som hjälper dem till rätta med privatekonomiska val, som är en oundviklig del av det vuxna livet”, säger LARS-ERIK FORSGÅRDH (tidigare vp för Sveriges Aktiesparares Riksförbund i22 år).

”För att få ett rättvist samhälle där unga oavsett bakgrund, bostadsort och studieinriktning kan hantera sin egen ekonomi måste privat ekonomi bli ett obligatoriskt kursmoment i skolan”; sa THERESE LUNDsTEDT, då vd för Unga Aktiesparare redan för fem år sedan, år 2007!

Riksdagsmotion. 3.10.2012 skrev den svenska riksdagsledamoten ANDREAS CARLSON följande motio (2012/13:Ub273): ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja entreprenörskap och att privatekonomi ska ingå som kursmoment i grund- och gymnasieskolan. Många människor lånar pengar till konsumtion, både till stora och små inköp. Så kallade sms-lån där man genom några enkla tryck på mobiltelefonen kan låna mindre belopp men till höga räntor har lockat många, inte minst yngre personer. Vi föreslår därför att privatekonomi ska ingå som kursmoment i grundskolan och inom samhällskunskapen på samtliga gymnasieprogram. Oavsett på vilket sätt undervisningen arrangeras ska den förmedla kunskaper om den finansiella sektorns betydelse och hur det praktiskt fungerar att exempelvis spara, låna, försäkra och investera”.

Denna motion har inte fått någon som helst uppmärksamhet i Finland och väldigt lite uppmärksamhet i Sverige. Det är därför jag är glad att vårt Affärsnätverk på LinkedIn har uppmärksammat detta och därför är jag glad att jag fick skriva detta debattinlägg. Som du säkert vet så sker även viktiga saker och ting väldigt trögt och långsamt.

Det är nu upp till dig som känner rektorn på dina barns eller barnbarns skola eller känner någon i Riksdagen att verkligen trycka på. Det finns faktiskt inget som helst mervärde att fortsätta vänta åtta år till. Tyvärr har jag den känslan att det först måste genomföras i Sverige innan man har ”sisuw’ att genomföra det i Finland. Ett problem är ju att man måste dra ned på några andra ämnen vilket alltid är

Utgiven i Forum nr 2012-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."