Utgiven i Forum nr 2012-12

Plugga ekonomi i högstadiet?

av Henry Clay Ericsson Forum 2012-12, sida 27, 18.12.2012

Taggar: Teman: utbildning

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2012

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackQforum.A

Plugga ekonomi i högstadiet”

HENRY CLAY ERICSSO ”Snabblånehelvetet” ”Kremm ditkortsspiralen" ”Avbetal ningsträsket” Måleriska varnande ord, som höjdes av de flitiga debattanterna i Affärsnätverket Forum på LinkedIn. Tema för diskussionen är “Borde skoleleverna få lära sig mer om ekonomi?”. Att privatekonomi är viktigt var alla eniga om. Men hur lär man ut det?

Och vad ska ingå i undervisningen? Därom var åsikterna delade. Läs vidare och bedöm själv.

Vilka ekonomiska problem möter dagens ungdom? Snabblån marknadsförs energiskt och är lätta att ta på mobiltelefonen. Svårare är det att betala tillbaka dem. Med ränta på ränta växer små belopp snabbt till stora summor. Kreditkort beviljas numera frikostigt, och några impulsiva shoppingrundor drar fort upp saldot. Men skulden ska betalas bort, och på återstoden tickar räntan obönhörligt. Sommarjobbare arbetar långa dagar med låga löner, men kan inte stå på sig då de inte känner till sina rättigheter. Ungdomar som flyttar hemifrån drabbas av en chock, då boendets verkliga kostnader rammar dem med full kraft. Mera ekonomisk information i etttidigare skede rekommenderas därför av våra debattörer.

Vad borde ingå i undervisningen? “Pengars värde” “Gratis pengar finns inte” “Förklara vad pengar är” ”Det du tjänar, måste du leva på! ”Det som går ut, måste komma in” “Dagens utsvävningar ger morgondagens inskränkningar” Levnadsvisdomar var det ingen brist på.

“Vad en veckopeng eller lön skall räcka till”. ”Ränta på ränta blir dyrt” “Varför en mojäng kostar som den kostar” ”Vad är det för vits att köpa aktier" “Vem betalar för gratis tandvård”. Problematiken beskrevs väl med kärnfulla uttryck.

Svårare var det att definiera elementen som borde ingå i ämnet ‘privatekonomi! Några gemensamma nämnare togs fram: Levnadskostnader. Budgetering. Former av lån, från snabblån till bostadslån. Kortköp, betalkort och kreditkort. Avbetalningsköp. Ränta, amortering. Personlig beskattning, skatteinnehållning, socialskydd. Reklam och konsumentskydd. Det ble konomi<unde

Undervisnir en lång lista, inte så lätt att smyga ini dagens läroplan.

Vad bör undvikas i undervisningen? Rent företagande skall det inte vara, alla är inte lämpade att starta eget. Grundkurs i redovisning får det inte heller vara, att bokföra kostnadsposter är urtråkigt och dödar med säkerhet varje gryende intresse för ekonomi. En teoretisk kurs inationalekonomi önskades inte, elasticitetskurvor är garanterat sömnframkallande. Aktiemarknadens finesser och handelsrättens finurligheter kändes också för ambitiösa för högstadienivån.

Vad skall lämpas ut? Om något kommer in, måste något gå ut. Det gäller även för läroplaner. Men slaktlistan blev kort. ”Att lära sig växters namn utantill” “konstiga trädslag” samt ”kemiska formler” var de enda strykvärda objekten. Ekologi och gymnastik ville man faktiskt ha mera av. Våra utomlands boende tyckte att det nog fanns plats för fler timmar, ”man har ju så otroligt korta skoldagar i Finland”.

Behövs ett nytt ämne? Nej, det är bättre att ympa in ekonomiska grenar i nuvarande kurser. I matematiken kan man öva sig att räkna ränta på ränta för snabblån med dagens tuffa villkor.

Moderna läromedel efterlyses. Dagens ungdomar tänder inte på forna tiders moralsagor om systrarna Spara och Slösa. Att dela ut gratis bankböcker funkar inte heller i dagens konsumtionsinriktade samhälle. Sikta i stället på fiffiga appar för smarttelefoner och pekplattor, gärna som inspirerande spel. Ett användarvänligt program för hushållets månadsbudget skulle säkert vara välkommet.

Inspirerande läromedel i ekonomi behövs för fortbildning av lärare, som oftast har humanistisk bakgrund. Ta gärna fram en exempelsamling om en fiktiv familj med lämpligt risig ekonomi. Det är behagligare att utveckla lösningar åt andra än att i klass diskutera egna pengaproblem. Ett sådant material kunde tas fram i PDFform av föreningen Hem och Skola i samarbete med ekonomförbundet Niord. Marthorna och Forum för ekonomi och teknik kunde säkert också vara med på ett hörn. Så slöts diskussionen med att ekonomiballen sparkades tillbaka på egen plan. I

Affärsnätverket Forum på Linked in. En länk till gruppen finns på Forums webbplats www forummag.fi

Utgiven i Forum nr 2012-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."