Utgiven i Forum nr 1992-07

Neste dominerar nu också detaljhandeln

av Christian Schönberg Forum 1992-07, sida 15-16, 14.05.1992

Taggar: Bolag: Neste Teman: handel

HANDELSEXTRA

Neste dominerar nu också detaljhandeln

Text: Christian Schönberg

Statsägda Neste Oy konsoliderar sina ställningar inom servicestationsbranschen. Bolaget som fram till avregleringen hade monopol på partihandeln har förlorat en del mark men behärskar nu som majoritetsägare i Union, Kesoil och Finnoil, redan cirka 40 procent av marknaden p detaljhandelsplanet.

os Neste Öljy, en av koncernens fem divisioner, nöje man sig inte med att säkra marknadsandelar på hemmaplan utan utvecklar verksamheten även internationellt.

Under årets tre första månader har bolaget redan hunnit öppna fyra nya stationer i det s k ”Östersjöprojektet”. I S:t Petersburg slog dotterbolaget Petro Service upp dörrarna till två nyrenoverade stationer som håller öppet

F RUN, 7/199 dygnet runt och saluför förutom bränsle också biltillbehör, livsmedel och kioskvaror. Som betalningsmedel accepteras Nestes och Unions egna betalningskoört, internationella kreditkort ävensom utländsk valuta. Ortsbefolkningen som nyttjar 76- respektive 92-oktanig bensin i sina fordon av äldre modell är välkomna att betala i rubel genom på förhand inlösta s k ”prepaymentkort”.

Neste Oljy håller sig väl framm också på vägen genom Balticum ”Via Baltica”, vars betydelse enligt företaget kommer att öka betydligt när marknadsekonomin i de forna sovjetsatelliterna så småningom börjar fungera på ett tillfredsställande sätt. I estniska Pärnu invigdes en Neste-station I januari, vilken är nummer tre i ordningen efter de två redan fungerande enheterna i Tallinn. Längre söderöver lyser de grön-blå-gula nestefärgerna redan i lettiska Riga medan stationerna i litauiska Panevezys, Marijampole och Vilnius blir färdiga ännu under sommarens lopp.

Farväl till Finnoil och Union

Inom kort är sagan om Finnoil till ända och Union-stationerna ett minne blott. Femton Union-märkta har redan ändrat färg och resterande 270 tar

Vän 15

HANDELSEXTRA

Neste… fortsättnin i tur och ordning steget över till Nestesfären fram till början av oktober.

— I de flesta fall rör det sig om kosmetiska operationer men i ett trettiotal fall blir det fråga om mera genomgripande förändringar, enligt informationschef Johan Elfving. Hela omändringsprocessen går lös på över 100 Mmk. Vi siktar på att skapa en ny image och försöker ta tillvara erfarenheter och önskemål av de 38 000 bilister som i en eller annan form svarat på våra frågeställningar. Rekordet i skrivklåda har en bilist som på 16 sidor I detalj beskrev hur en bra servicestation borde fungera. Vi tackar för intresset och hoppas kunna föda fram en stationskedja där känslan av ”en lätthet att operera” skall vara påfallande. För oss inom Union är konceptet inte helt nytt eftersom vi också fram till nu varit vana att handskas med tätortskravet ”snabbt in - snabbt ut”.

Kesoillever vidare

Neste-kedjan tar över 120 av Finnoils stationer medan ca 30 målas över 16

Kesoils färger. Kesoil fortsätter alltså sin verksamhet som om ingenting speciellt hade inträffat. Företaget har sina naturliga bakgrundsintressen och skiljer sig dessutom från det övriga genom sin styrka inom förplägningssegmentet och Motorest-konceptet. Kesoil behärskade i fjol 14 procent av marknaden medan Union redovisar marknadsandelar på 17 och Finnoil på 10,6 procent. Bland konkurrenterna ligger Shell i ledningen med 25 procent följt av Esso med 17.5 och Teboil med 12,5 procent av marknaden.

Minus 100/år

Det finns för närvarande 1806 servicestationer i landet. vilket enligt Elfving kommer att reduceras kraftigt under de närmaste åren.

— I fjol gick 60 stationsföretagare omkull och man räknar med ytterligate 200—300 stationer kommer att försvinna fram till år 1996. Som jämförelse kan nämnas att antalet stationer i

Enligt informationschef Johan Elfving kommer sannolikt det totala antalet servicestationer att minska kraftigt under de närmaste åren i Finland.

hela västeuropa under de senaste 10 åren reducerats med ca 50 procent.

Livsmedel ersätter tändstift och olja

Handeln med dagligvaror speciellt livsmedel ökar stadigt på servicestationerna och stjäl allt mera utrymme från traditionella biltillbehör som oljor. tändstift och vätskor av olika slag.

— Annu ligger vi i lä jämfört med utvecklingen i Sverige och det övriga Europa, säger direktör Klaus Wallasvaara som ansvarar för utvecklingen av butikssidan hos Neste Liikennepalvelu. Men utvecklingen ser ut att följa liknande mönster också hos oss. Som bäst håller vi på med ett ”pilotprojekt” i Hakoinen/Tavastehus som i färdigt skick omfattar hela 300 kvm butiksyta. Stationen kör igång verksamheten mot slutet av september detta år.

De forna Union-stationerna som till stor del finns inom tätt bebyggda områden kommer inte att satsa så stort på dagligvaror eftersom marketaffärer finns till hands på nära håll. Däremot kommer Kesoilstationerna på glesbygden och längs huvudvägarna att fästa allt större uppmärksamhet just vid butikssidan. L 7/1992 F RUN

Utgiven i Forum nr 1992-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."