Utgiven i Forum nr 1971-04

Neste och Tvärminneplanen

av Anders Palmgren Forum 1971-04, sida 25, 03.03.1971

Taggar: Bolag: Neste

| debatt

Neste och Tvärminneplane ”Industrilokalisering — evigt debattämne”

Det är verkligen beklämmande, att diskussionen om Nestes planer på etablering i Lappvik har sjunkit till en så låg nivå som i Forums Jedare den 3.2. 1971. Ledarförfattaren dr Anders Palmgren tillåter sig att förvanska ett anspråkslöst uttalande av mig och tillskriva det en kommunalman från Bromar.

Då Hufvudstadsbladet vill ha ett uttalande av mig såsom ordförande för kommunalfullmäktige i Bromarf, ansåg jag det vara klokast att säga så litet som möjligt, då jag visste, hur illa utredd hela frågan var och hur lätt stämningen i västra Nyland blir inflammerad, Jag försökte därför hålla mig till klara fakta. Då jag visste, hur Neste smutsat ner stränderna vid Sköldvik och att Helsingfors och andra städer mfl syndare rätt så ohejdat bidragit till den allmänna nedsmutsningen av naturen, tyckte jag det var motiverat att uttala en försynt förhoppning »Jag hoppas at det skall finnas några icke nedsmutsade stränder kvar». Där T.B.Westman, Bromarv: Rätt långt till Täktomstränderna

Nestes planer på ett oljeraffineri i Tvärminne berör inte Bromarvområden. Stränderna i Täktom ligger ju rätt långt därifrån, Frågan har därför inte be handlats’ varken i kommunalstyrelsen eller -fullmäktige i Bro marv, uppger fullmäktiges ordförande, magister T. B. Westman för Hbl.

— Jag vill ännu inte 1 detta skede uttala mig. Vi vet för närvarande så litet om Nestes planer. Naturligtvis är man rädå för nersmutsning av naturen, men man skall heller inte överdriva. Jag hoppas att det skall finnas någrå icke nersmutsade stränder kvar, säger magister Westman vidare.

med avsåg jag, att nedsmutsning bör undvikas.

Jag talade icke om »vår strand» och kanske jag får säga, att ordet »smörja» är mycket sällsynt i min vokabulär. Därför anser jag, att dr Palmgrens »citering» är både falsk, illvillig och dum. Den, som försvarar en kanske nog så god sak med orena vapen och tvivelaktiga metoder, får finna sig i att man lätt misstänker, att där döljs någonting tvetydigt bakom det hela.

Jag förstår bra, att sommarvillaägare och andra beboare på södra sidan om Hangöudd (till dem får man väl också räkna dr Palmgren) är mycket upprörda av Nestes planer. Detta be Forum 4/7 rättigar dock inte dem att genom en välredigerad hetsjakt på dem, som icke vill skrika med, försöka hindra en grundlig undersöknig av hela det svåra problemkomplexet. Man får hoppas, att det slutliga beslutet i denna fråga skall kunna lända hela landet och också västra Nyland till fromma.

För säkerhets skull vill jag ännu säga, att varken jag, det företag jag representerar eller Bromarf kommun kan vänta någon direkt ekonomisk vinning av Nestes etablering i Lappvik, kanske snarare tvärtom. Också för oss är det i huvudsak fråga om ett miljöproblem.

Dynamitfabriken den 12 februari 1971 T.B. Westman fil.mag.

Svar:

Enligt urklippet i mag. Westmans insändare har diskussionen om Nestes etablering nog omfattat inlägg av typen »Det är inte vår strand man kommer att smörja». Min avsikt var inte att citera kommunalman från Bromarf ordagrant, utan att ange typen av argument som använts också av folk med stort ansvar. De läsare som eventuellt förknippat mag. Westmans namn med »kommunalman från Bromarf» måste ändå ha läst också det ursprungliga uttalandet i Hufvudstadsbladet. Jag beklagar den ev. vilseledande formuleringen.

Jag kunde väl ha citerat Hufvudstadsbladet och ordföranden i kommunalfullmäktige i Bromarf, fil.mag. T-B. Westman då han uttalat den försynta förhoppningen: »Jag hoppas att det skall finnas några icke nedsmutsade stränder kvar». Ett sådant citat hade möjligen varit korrektare men lösryckt från sitt sammanhang knappast gjort mag. Westmans miljövänlighet full rättvisa.

Det som jag och många tusen andra upprörda eftersträvar är planering med kraftigt beaktande av miljösynpunkter, inte att förhindra en grundlig undersökning av hela problemomplexet.

Anders Palmgre 25

Utgiven i Forum nr 1971-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."