Utgiven i Forum nr 2008-09

Norden oenigt om euro

av Henric Borgström Forum 2008-09, sida 22-23, 25.09.2008

Taggar: Teman: Valuta

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 9 2008

VÄRLDEN: NORDEN

Norden oenigt om euro

H Valuta. Sverige, Norge, Danmark och Island är fortfarande inte övertygade om fördelarna med euro.

HENRIC BORGSTRÖM IH ÖRESUND

X När banken ses i februari i år undersökte inställningen i svenskt näringsliv till att Sverige går över från kronan till euro svarade sex av tio företagsrepresentanter ja. Det är en klart mer positiv inställning än den som svenska folket visade upp vid en mätning som statliga statistiska centralbyrån genomfördei november 2007 då 51 procent av de tillfrågade sade nej och endast 35 procent ja.

Fler manliga företagare var positiva än kvinnliga, 65 mot 54 procent. Knappt en tredjedel av företagarna trodde att de skulle vinna på euron medan hälften bedömde att en övergång inte skulle ha någon större betydelse.

När debatten inför folkomröstningen om euron pågick hösten 2003 noterades en euro i cirka 9 svenska kronor. Ledande ekonomer ansåg då att en växelkurs på 8,60-8,70 kronor kunde vara lämplig vid en eventuell anslutning till EMU. I dag står euron i närmare 9,50 kronor och därmed är det svenska näringslivet nu gynnat med en billigare krona och kan ta sig igenom den ekonomiska krisen/lågkonjunkturen bättre än om Sverige varit med i EMU.

I sådana diskussioner bleknar aspekten att det inte kan vara ett självändamål med låg valutakurs, det vittnar ju i stället om att ett land har problem. Nu har dock Sverige inte längre bekymmer med utrikesaffärerna. Bytesbalansen har under en följd av år visat överskott på 2-3 procent av BNP, vilket borde ha medfört en stark krona.

Men möjligen beror den relativt låga kronkursen mot euron på att kronan på den internationella valutamarknaden uppfattas som en rätt marginell valuta.

I dag är det svenska folket och de flesta opinionsbildare ointresserade av att åter t upp frågan om att byta ut kronan mot euro. När EU- ministern CECILIA MALMSTRÖM (folkpartiet) aktualiserade den i april möttes utspelet av axelryckningar.

Dubbla valutor. Därför får man nog se entusiasmen i Höganäs kommun i nordvästra Skåne om att införa dubbla valutor, kronan och euron, som ett jippo. Flertalet av stadens butiksägare väntas ställa om sina kassaapparater så att även beloppen i euro stämplas in och varorna får dubbla prislappar. Övergången är naturligtvis frivillig men kommunledningen räknar med att två tredjedelar också accepterar euro.

Det var Höganäs kommunalråd PETER KOVACS (moderaterna) som fick idén när han deltogien gränsregional konferens i Haparanda där man alltsedan eurons införande i Torneå och övriga Finland tillämpat det dubbla systemet, något som ytterligare tog fart när möbelkedjan IKEA etablerade ett stort varuhus i Haparanda.

Frågan är nu om bara om bankerna kom mer att komplettera sina bankomater med kostnadskrävande system för valutaväxling.

Däremot har man i Höganäs inga planer p att betrakta den danska kronan som likvärdig med den svenska kronan och euron. Höganäs ligger direkt norr om Helsingborg varifrån färjorna går till danska Helsingör.

Danskt undantag. I Danmark utlovade statsminister ANDERS FOGH RASMUSSEN i november 2007 överraskande en ny folkomröstning om inträde i EMU och därmed övergång till euro. Foghleder det liberala partiet Venstre, ikoalition med Konservative. Men utspelet var dåligt förankrat. Spekulationer uppstod om att statsministern personligen är ute efter något av EU:s mest framträdande jobb och därför vill visa handlingskraft genom att sopa bort de undantag som Danmark skaffade sig i förhandlingar med EU sedan danska folket 1992 röstat nej till Maastrichtfördraget.

Men Fogh själv motiverade en folkomröstning med att undantagen skadar Danmark. Undantagen är i korthet » Danmark kan stå utanför eurosamarbetet (men danska kronan följer kursutvecklingen för euro via ett samarbete med ECB, Europeiska centralbanken » Danmark deltar inte i EU:s försvarsplanering (men är med i Nato = kaj [=] S = 3 I [=] 3 =]

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 208 » Landet har rätt att stå utanför EU:s rättsliga samarbete där besluten fattas utan vetorätt för medlemsländern » Danmark garanteras att EU-medborgarskap inte kan ersätta det danska medborgarskapet.

Danmark har alltså i motsats till Sverige uppnått dessa undantag genom avtal med EU. Sverige har däremot ensidigt avstått från euro/EMU sedan också svenska folket röstat nej till deltagande.

Någon folkomröstning är ännu inte utlyst i Danmark trots statsministerns tidigare uttalanden om att den skulle ske före slutet av år 2008. Det kan bero på att ja-sidans tidigare försprång i juni nästan hade raderats. Av danskarna sade 47 procent ja till euro och 45 procent nej. Däremot ville över 60 procent av de tillfrågade att Danmark avskaffar de övriga undantagen i EU-samarbetet.

Norskt nej till EU. I Norge har opinionen mot medlemskap i EU vuxit sedan folket sade nej 1994. Av norrmännen är 52 procent mot ett medlemskap medan 47 procent säger ja. I början av 2000-talet svängde opinionen till förmån för medlemskap. Men i samband med nejet till EU:s nya grundlag vid folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna blev den norska opinionen återigen mer negativ. Vid en opinionsundersökning publicerad i landets största morgontidning AFTENPOSTENI maj iår sade 60 procent nej till medlemskap, medan 40 procent sadeja. Inget av de politiska partierna väntas driva frågan inför parlamentsvalet (stortinget) i september 2009. Norge är sedan 1993 med i EES-samarbetet med EU och deltar därmed fullt ut i den inre marknaden. Med oljepengarna bakom ryggen anser sig norrmännen ingenting ha att vinna på organiserat valutasamarbete.

Annons

Island tudelat. Även Island är med i EU:s inre marknad via EES -avtalet. Men endast socialdemokraterna vill att landet blir medlem i EU, partiets utrikesminister anser att den isländska kronan är ett handelshinder. Flera export företag har framfört att de vill ha en ensidig anslutning till euron. Den storatillverkaren av livsmedelsmaskiner MAREL har tecknat ett avtalmed denisländska löntagarorganisationen om att 10-40 procent av de anställdas löner ska betalas ut enligt gällande kurs för euro. Traditionellt har Islands inflation och den isländska kronan pendlat starkt i takt med den betydande fiskeflottans fångster. Men den senaste tiden har en handfull internationellt mycket aktiva isländska banker och finansbolag påverkat valutakursen alltmer. Det gäller särskilt under de senaste månadernas finanskris när tvivel uppstått om vissa av finansbolagen kommer att överleva. m

Norges Post, Bring (2: Frigoscandia)

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."