Utgiven i Forum nr 2008-09

Mikrober äter effektivt bortbensinrester ur jorden

av Heidi Backas Forum 2008-09, sida 41, 25.09.2008

Taggar: Teman: biologi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2088

Mikrober äter effektivt bort bensinrester ur jorden

HEIDI BACKAS Istället för att gräva bort förorenad jord där en gammal bensinstation stått kan man rena jorden på plats, med hjälp av de mikrober som naturligt finns i marken. I en pilotanläggning i Lahtis studerar mikrobiologer vid HELSINGFORS UNIVERSITET (Hu) hur man kan effektivera jordreningen genom att optimera förhållandena för mikroberna, vilket kallas biostimulering. Vanligtvis räcker det att stimulera de mikrober som redan finns, även om det går att tillsätta laboratorieodlade mikrober.

”Man kan säga att produktionen inte förbättras genom att öka antalet arbetstagare, utan genom att förbättra arbetsförutsättningarna’, säger

I KORTHE > MASSOR AV METAN finr f Arktis oc rdamer oden kol idenn miljarder ton. r ton kol n mark som innehåller org olan klerier och eller

Helt förar auf par bara på ningen utf ”En burk vit målarfärg borde vara ett av vapnen mot global uppvärmning säger forskare i Kalifornien, som räknat ut att om man målade hustake vita i världens städer skulle det kompensera för 1,5 års koldioxidutsläpp orsakade av människan! Science Now Daily News, 16.9.2008.

MARTIN ROMANTSCHUK, professor imiljöbioteknik. Genom att tillföra näringsämnen, syre och värme ökar mikrobernas aktivitet och deras antalstiger till optimal nivå. Elektrokinetik är ett sätt att göra detta. Metoden går ut på att man installerar elektroder i jorden och leder ström mellan dem. Likström får vattnet i jorden att röra sig från anoden till katoden, vilket sätter bakterier och näringsämnen i rörelse. Olja och andra kontaminanter som inte löser sig i vatten och därför inte följer med vattenströmmen, bryts då effektivt ner av mikroberna i marken. Elströmmen gör också att marktemperaturen stiger, vilket stimulerar bakteriernas nedbrytningsförmåga. ”Metoderna har använts kommersiellt i flera år i USA, men är ännu rätt ovanliga i Europa. De har ännu inte helt adapterats för vårt rätt kalla klimat!

VETENSKAPLIGA FAKTA

Nordpolens osäkra framtid m myckel, oli Nora bhovel år (J

Eu milt varmare kilmat har yn lAridig oå vara hak inåt sommartid.

Finland finns hittills endast ett fåtal företag som erbjuder tekniken. Ett av dem är NORDIC ENVICON, som mikrobiologerna vid HU samarbetar med för att testa metoderna på fältet. Ett projekt med biostimulering i Jalasjärvi har gett goda resultat: dieselhalterna har sjunkit rejält, men ännu väntar forskarna på slutanalysen som visar om hela området sanerats. I S:t Michel är ett projekt påsslutrakan, och i Gårdsbacka i Helsingfors inleds en biostimuleringsbehandling under hösten. Romantschuk tror att jordrening på plats (in situ) blir vanligare i framtiden, också på platser där det inte finns hinder för att gräva.

“Det blir allt svårare att få tillstånd att dumpaförorenade jordmassor på avstjälpningsplatser. Då den biologiska metoden är inkörd blir den dessutom ekonomiskt mer konkurrenskraftig varmara vallen Under burstan tåguea ph omätangsprocesnan umdatndn,

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."