Utgiven i Forum nr 2008-09

Köp, säger optimisten

av Patrik Lindfors Forum 2008-09, sida 09, 25.09.2008

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2088

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Den som tror att de dåliga nyheterna från finansmarknaden småningom byts mot mer optimistiska har nu ett tillfälle att invester för framtiden, för en billigare peng.

Köp, säger optimisten

Den pågående krisen i världsekonomin kan inte längre betraktas enbar som en tillfällig störning. Krisen började för ett drygt år sedan, och ingen kan med säkerhet säga om det värsta ännu ligger framför.

En del av prognosmakarna förutspår att nästa år kommer att bli ännu tuffare för världsekonomin, och att tillväxten igen börjar ta fart efter det.

USA har tagit de största smällarna hit tills, och utsikterna är fortfarande mycket osäkra, Den amerikanska ekonomin har en förmåga att återhämta sig snabbt och kan göra det även den här gången.

Misstanken om en annalkande fara leder till försiktighet och ett behov att skydda sig. Det gäller även placerare som snabbt drar bort pengarna från riskfyllda investeringar, Det handlar om ett flockbeteende som över en natt kan förvärra situationen ytterligare då även sunda placeringsalternativ drabbas av kapitalflykt.

Nu har worst case-scenariet till en del förverkligats då amerikanska banker och försäkringsbolag gått omkull. Sannolikt skördar finansoron fler offer och ingen ände syns ännu på bostadskrisen i USA. Men förr eller senare är botten nådd och både konsumenter och investerare börjar blicka framåt igen,

För Europa är utsikterna om möjligt ännu otydligare. Klart är att sämre tider väntar, och att vissa länder drabbas hårdare än andra. De länder som misskött sin ekonomi redan före krisen ligger sämst till. Typexemplet är Italien, som misslyckades med att skapa en sund ekonomi under den långvariga högkonjunkturen.

Ett av de största osäkerhetsmomenten för Europas del är hur långvarig konjunkturnedgången kommer att bli, eftersom Tyskland, Frankrike och Italien är avsevärt trögare än USA att göra de reforme som behövs för att få ekonomin på fötter efter en kris, Det gäller även flera andra länder i Europa.

I Kina och Indien har tillväxten redan bromsat in, men ländernas ekonomier växer fortfarande i en imponerande takt. Asien bidrar därmed sannolikt till att stabilisera världsekonomin,

Till de positiva nyheterna hör att priset på råolja och övriga råvaror har sjunkit rejält. Det minskar inflationstrycket, vilket i sin tur talar för en lägre räntenivå i euroområdet. Prognosmakarna bedömer att Europeiska centralbanken sänker räntan redan efter årsskiftet. Det är goda nyheter för bland annat alla hushåll med stora bostadslån.

Den som tror att världen så småningom återhämtar sig har nu tillfället att köpa fondandelar och aktier till ett rabatterat pris. Trodde man på till exempel Asien eller Östeuropa för ett par år sedan och placerade en slant för framtiden då, kanske man kan ta risken att göra det nu också. Priset är som sagt avsevärt billigare nu. a

Idetta summer » Attleta olja, gas och mineraler hör till de mer tuffare sysselsättningarna, speciellt som en allt större del av de outvunna fyndigheterna finns i länder som kan betraktas som mer eller mindre farliga. Den svenska familjen Lundin har byggt upp ett energi- och råvaruimperium genom skickliga affärer men också genom att ta risker och gå in i länder där de flesta andra bolag tvekat (s. 28-31).

» För den som flyttar till utlandet på uppdrag av sin inhemska arbetsgivare är det skäl att noggrant överväga vilken typ av avtal som är fördelaktigast. Det blir vanligare att arbetstagare skickas till utlandet med ett lokalt kontrakt, vilket betyder att man själv måste stå för kostnaderna för till exempel boende och skola för barnen. Men det som är viktigast av allt är att alla i familjen är med på noterna (s. 42-45).

www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511

Postgiro: 800013-390532

Bank: Norde (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Backas, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 55, heidi.backasforum.fi Fredrik Wahlström, reporte (09)549 555 66, fredrik. wahlstromEforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Richard Brander (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 5551 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 11 007 exemplar (januari-december 2007)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 84 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2008

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 = === Medlemi Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2008-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."