Utgiven i Forum nr 1987-20

Nordiskt Teknologi år 88 — ”lika inspirerande som en hobby”

av Birgitta Jernvall-lngman Forum 1987-20, sida 19, 17.12.1987

Taggar: Teman: teknologi

Text: Birgitta Jernvall Ingma —- Man förefaller att arbeta för projektet Nordiskt Teknologiår med samma glädje som om det skulle vara fråga om en hobby. Fantasin har använts flitigt, inte minst i Finland där ungdomssidan är starkt fokuserad.

nen Audun Boysen om den stora tekniska pr-kampanj som strax efter årsskiftet inleds i de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet har på initiativ av de nordiska högskoleingenjörsföreningarna beslutat att 1988 ska vara ett Nordiskt Teknologiår. Idén föddes i Norge, där ingenjörsföreningen först tänkte sig ett norskt år för teknologi. Kampanjen utvecklades sedan till ett nordiskt projekt, med det koordinerande sekretariatet placerat i Oslo. Ordförande för teknologiårets nordiska samar S entusiastiskt uttrycker sig norrman FÖRUN, 20/1987

FRA fäiskt Teknologiär inspirerande som en hobby? betskommitté är industriminister Finn Kristensen. Som projektsekreterare och nordisk koordinator fungerar norska industriledaren Rudoff Lindboe medan Audun Boysen svarar för informationen.

Målsättningen för teknologiåret är bl a att främja nordiskt teknologiskt samarbete och öka kunskapen om teknikens betydelse. Kort sagt att göra pr för teknologin, med de antiteknologiska stämningarna från början av I970-talet i gott minne. En attityd som, för att citera en norsk röst, ”hämmat den tekniska och industriella utvecklingen”.

— Glädjande många har nu tänt på idén, säger Boysen. Under 1988 arrangeras minst 200 fackliga evenemang med nordisk vinkling i de olika länderna.

Nordiskt Teknologiår arbetar på flera olika plan, konstaterar Boysen. Dels utgår man från Norden som en gemensam marknad för teknologiresurserna, dels jobbar de enskilda länderna med sina egna utmaningar inom forskningen.

Norden nytt Kalifornien?

För det nordiska perspektivet talar bl a Kari Kairamo, ordförande för Nordiskt Teknologiårs nationella kommitté i Finland. Många uppgifter kan lösas effektivare och med mindre kostnader genom nordiskt samarbete. Våra länder kompletterar varandra när det gäller resurser och kunnande.

— Norden med sina 23 miljoner människor kan bli ett nytt Kalifornien, tillägger Audun Boysen.

Hur aktivt är Danmark med i teknologiåret — Danmark har ett intressant program och satsar också på ungdomssidan. Ordförande för den nationella kommittén där är LO-sekreteraren Bent Nielsen och det innebär att facket och den tekniska utvecklingen står i fokus.

Ett samnordiskt seminarium hålls i sommar i Trondheim, där rektorerna för de tekniska högskolorna i Norden möter politiker, tjänstemän och höjdare inom näringslivet. Men i övrigt arrangeras de olika evenemangen i huvudsak nationellt. Öppningen har tidsmässigt koordinerats i de olika länderna och hos oss sker starten i Finlandiahuset den 11 januari. Där öppningstalar statsminister Harri Holkeri och för festtalet står Tekes-chefen Juhani Kuusi.

HUSFURUN

Unga i foku — Nordiskt Teknologiår vänder sig i första hand inte till dem som redan är ”frälsta" utan till en bredare allmänhet, bl a skolelever och lärare, säger TFiFs verksamhetsledare Frej Gustafsson.

Så kommer t ex elevtävlingen kring teknik, Snilleblixten, nästa år åter att arrangeras i skolornas högstadier och gymnasier. Den hölls för första gången och med gott resultat för två år sedan; då deltog samrmanlagt 600 skolor. Vidare har man utarbetat yrkesvägledningsmaterial, som ska inspirera eleverna att välja ingenjörsbanan. En komponent i det här paketet är rapporten Kvinnan som ingenjör, man vill nämligen också att flickor ska välja yrket.

Ett Multiforum kring tekniken och samhället planeras också för nästa höst, uppger Gustafsson. Samlingen följer upp den debatt som initierats av Georg Henrik von Wright och Erik Allardt. Ett första tvärvetenskapligt Multiforum arrangerades ju i februari i år, då med etiken som tema.

Ett stort svenskt evenemang hos oss under året blir Ingenjörsforum -88, som har temat Industri och Teknik — Nordisk Framtid. Där medverkar bl a Fftas generalsekreterare Per Kleppe och nordiska företagsledare med Asea-chefen Percy Barnevik i spetsen. Seminariet hålls i Finlandia-huset 4.2.

Ingenjörsföreningarna DIFF och IL i Finland, NITO i Norge och TLI i Sverige kommer i anledning av Nordiskt Teknologiår att införa ett gemensamt textpaket i sina respektive tidningar, uppger DIFFs verksamhetsledare Erik Karlberg. På finlandssvenska innebär det här ett antal sidor i Forum för ekonomi och teknik.

Karlbergs förhoppning är att teknologiåret ska få följder också för ingenjörsutbildningen i Norden och för det teknologiska samarbetet industrierna emellan.

I april nästa år samlas representanter för de fyra ingenjörsföreningarna utökade med Island till temakonferens i Oslo. Det här nordiska samarbetet återupptogs för ett par år sedan, efter att ha legat nere en längre tid.

Nordiska konferenser blir nämligen ganska dyra, till följd av höga rese- och hotellkostnader. Ett bra sätt att öka samarbetet kunde därför vara att göra Norden till hemmamrnarknad också när det gäller flygpriserna. O 1 5

Ye

Utgiven i Forum nr 1987-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."