Utgiven i Forum nr 1995-07

Norge och Finland väntar på svenskt energiutspel

av Christian Schönberg Forum 1995-07, sida 21, 18.05.1995

Taggar: Teman: energi

Norge och Finland väntar på svenskt energiutspel

Christian Schönberg

Gjorda utredningar visar att det, oberoende av kärnkraftens framtida vara eller inte vara, existerar en marknad i Norden som kan utgöra grunden för byggandet ett ekonomiskt lönsamt allnordiskt naturgasnät. En etablering av denna storleksordning förutsätter dock ett brett samförstånd mellan leverantörer, köpare och politiska beslutsfattare i alla berörda länder.

töver detta måste aktörern ha tilltro till marknaden stabilitet på lång sikt, i synnerhet vad beträffar energi- och miljöpolitik och att ländernas politiska beslutsfattare signalerar att behövliga ramvillkor, inkluderande stabila skatteregler, är bestående också i framtiden. — Det ligger en enhällig uppfattning bakom innehållet och konklusionerna i rapporten, framhåller marknadsdirektör Harry Anton vid Neste Oy:s naturgasenhet som fungerat som gruppens ordförande.

Vilka alternativ?

Projektets genomförande äri allra högsta grad beroende av Sveriges inställning i ärendet. Energirapporten överlämnades till den svenska energikommissionen av styrgruppens ordförande Harry Anton nyligen i samband med en

Forum nr 7/9 nalurgasdag i Stockholm. Den parlamentariskt tillsatta energikommissionens uppgift är att utreda framtida energialternativ. kärnkraftens vara eller inte vara samt presentera olika alternativ för det växande energibehovet i Sverige. Kommissionens rapport skall presenteras ännu detta år.

— Man är givetvis ännu inte beredd att ta ställning till problematiken i Sverige, men vår rapport väckte nog ett berättigat intresse, säger Anton. Det finns ett politiskt beslut i Sverige som tar sikte på stänga alla reaktorer fram till 2010, förmodligen kommer man att föreslå alt åtminstone en av reaktorerna skall stängas under mandatperioden.

Politisk motor behövs

För övrigt anser Harry Anton det vara olyckligt att ställa kärnkraften och nalurgasen mot varandra, men på ende håll har man ändå uppfattat gasen som ett hot vilket gjort det svårt att få igång diskussionerna i Sverige.

— Skulle vi nu få ett politiskt uttaande och stöd för naturgastanken unde projektet avancera betydligt snabbare. Mycket tyder på att ett uttaande kan väntas ännu i höst. Fram till dess råder stiltje då inga förhandlingar ÖTes.

Efter rapporten har man redan från danskt håll hunnit indikera ett intresse ör norsk gas eftersom de egna resurserna håller på att sina. De danska och norska energiministrarna träffades i mars i Reykjavik och kom där i princip överens om all börja förhandla om import av gas till Danmark vilket i sig kan innebära början till ett nytt nordiskt samarbetsområde.

— Det finns en marknad för naturgasen utan att man behöver stänga någon ärnreaktor, säger Anton. Vi har kanske ett till två år på oss att samla oss till en enad aktion, efter det kan vi börja tappa terräng bl.a. eftersom man på västkusten i Finland bör fatta beslut om att bygga ett nytt kraftverk inom denna tidsrymd. Vi är fortfarande optimister, situationen är bättre nu än tidigare eftersom man för närvarande tar i på skarpen med problematiken i Sverige.

Gasum tror på Barents

Gasum Oy:s VD Tapio Harra konstaterade vid Pressoil-Club’s senaste lunchmöte att såväl Norge som Finland väntar otåligt på någon form av politiskt energiutspel från det svenska etablissemangets sida. Inga som helst seriösa underhandlingar kan föras innan ett sådant ligger på bordet.

I övrigt verkar Harra för närvarande inte räkna alltför mycket på det tilltänkta nordiska nätet. Han spekulerar redan 15-20 år fram i tiden då Finland 1eoretiskt kunde vara anslutet till ett nybyggt stamnät mellan gasfyndigheterna i Barents hav och Europa.

— I takt med att de europeiska gaskällorna sinar och behovet av naturgas om 10 år kraftigt ökar måste nya gasrör ledas till Europas viktigaste industriområden, säger Harra. Norsk, till en del också nordafrikansk gas, kan förvisso ledas till området, men personligen tror jag nog att ett rör från Barents ligger bättre till. 21

Utgiven i Forum nr 1995-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."