Utgiven i Forum nr 1983-12

Norra england kallar

av Jeffrey M Zollo Forum 1983-12, sida 46-47, 24.08.1983

Taggar: Orter: England Teman: ekonomi

F RU Av Jeffrey M Zollo

Industrirådgivare John Menzies:

ENGLAND ÄR INTE ENBART LONDON - Skillnaderna är stora mella de nordiska ländernas sätt att göra affärer i England, anser industrirådgivare John Menzies.

4 12/83

Utländska affärsmän betraktar inte alla nordiska länder på samma sätta längre. De har insett, att nationella gränser är mera än linjer på en karta.

  • Det finns avsevärda skillnader mellan Sverige, Norge och Danmark när det gäller att göra affärer, säger John Menzies, rådgivare för industriell utveckling vid Utvecklingsrådet för Norra England (North of England Development Council).

B - Vart och ett av länderna har olika attityder, olikartad politik och olika tillvägagångssätt. Det här har vi lagt märke till, när nordiska företag har startat produktionsanläggningar eller dotterbolag för första gången i norra England.

  • De flesta av de svenska företagen som etablerar sig är stora, multinationella företag. De har snäva, klart definierade marknader och de domineras av högteknologi och expertis. De lyckas när de investerar utomlands, tillägger Menzies.

Sverige har kört igång fler produktionsanläggningar i norra England än något annat nordiskt land. Atlas Copco tillverkar kompressorer, verktyg och utrustning, Electrolux gör elektrisk utrustning för hushåll, Flymo producerar gräsklippare och Weyroc spånskivor. Andra svenska firmor tillverkar produkter i glasfiberarmerad plast, transportutrustning och köks- och trädgårdsdetaljer.

Det finns inga finländska företag i norra England - ett område som är närmare 15 000 kvadratkilometer och omringat av Nordsjön och Iriska sjön. Men det finns många finländska försäljnings- och marknadsföringspunkter i London.

  • Norrmännen har inte strukturerat sig på samma sätt som svenskarna. De har stora kapitalreserver tack vare oljeutvinningen, men lider av en allvarlig inflation på hemmaplan. De strävar därför till att investera utomlands och naturligtvis är det förnuftigt av dem att grunda dotterbolag utomlands. Det är en trend som tilltar, säger Menzies.

  • Som en del av EG har Danmark hand om huvuddelen av handeln med England. Vi uppfattar dem som försäljare som är starka på jordbrukssidan.

John Menzies, som nyligen var i Finland för i avsikt att göra PR för norra England som ett rikt område för utländska investeringar, önskar öppna handelsförbindelser mellan Finland och de nordliga delarna av England. Han hoppas på att finländska affärsmän skall komma över till norra England redan nästa vår.

  • Det måste bli något av en kulturchock för en affärsman från Skandinavien, när han kommer till London för första gången i sitt liv. Stället är stort och kan inte jämföras med vad som finns i Skandinavien, påpekar Menzies. Vi tror att det är förnuftigare att komma till den engelska landsbygden. Det finns likheter i den industriella strukturen, och samhörighetskänslan med folket kan vara större.

  • Vi söker etter all slags ökning av den kommersiella aktiviteten i norr, gemensamma projekt, import, distribution, export och licensarrangemang. Jag tror att den finländska industrin också — och regeringen — är

AKTIVA

Rolf Widén styrelseordförand intresserad av ytterligare samtal, säger Menzies.

Arbetslösheten i norra England är i detta nu omkring 2,5 miljoner, vilket innebär en 16 procent högre arbetslöshet än i Storbritannien i medeltal. Finansiella incitament är tillgängliga för utländska firmor som vill etablera sig, både från brittiska regeringen och fråm EG.

Vid sidan av danska bolag som tillverkar bl a hörapparater, luftkonditioneringsutrustning och metallgöt, och norska firmor som gör elementhus, livsmedel och fartygsutrustning, har norra England befunnits vara attraktivt av dussintals amerikanska bolag.

Företag från Schweiz, Västtyskland, Japan och Frankrike opererar också i norra England.

John Menzies poängterar att han gärna besöker finländska företag för att diskutera individuella problem och för att ge goda råd.

PS, En konferens, arrangerad av Finlands Utrikeshandelsförbund, som kommer att behandla etableringsmöjligheter i Storbritannien, går av stapeln i Helsingfors den 11-12 oktober detta år.

Balans den 30 juni 1983

Främmande kapital 10. 188.208,25 c 3.543.760,4 805.220.705.39 ?.167.976.67 2.538.908.00 IB.786.171.81 40.091.550.00 4.780.768.00 11.644.683,0 24.398.470.00 8.23

Ansvarsförhindelser mk.

HELSINGFORS SPARBAN 107.406.008,72 .897.502.2 334,00 979,0 200.000.00 20.478.115.90 50.692.410.0 627.575.0 130.300.0 1.385.798.098,5 199.264.000.0 12/83 FRU 47

Utgiven i Forum nr 1983-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."