Utgiven i Forum nr 2014-10

NTM sopar rent

av Bo Ingves Forum 2014-10, sida 08-09, 30.10.2014

Med en arbetslöshet på futtiga två procent råder lugna puckar över lag i Närpes. Särskilt lugnt är det på NTM, som i en stadigt växande ström levererar sopbilar till Europa och Ryssland. Forum tar en närmare titt på företaget, vars huvudfabrik byggdes ut med 4 500 kvadratmeter i våras.

Av Bo Ingves

Läs hela texten i pappersversionen som utkommer den 30 oktober.

Utgiven i Forum nr 2014-10

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."