Utgiven i Forum nr 2009-01

Nu granskas riskkapitalbolagen

av Henric Borgström Forum 2009-01, sida 22-23, 29.01.2009

Taggar: Bolag: Sanitec Teman: företag

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 1 26002

VARLDEN: NORDEN

Nu granskas riskkapitalbolagen

Finländska Sanitec har råkat ut för skräckscenariot för ett riskkapitalägt bolag. Sanitec håller på att knäckas under sin skuldbörda, trots att bolaget gör vinst. Nu ifrågasätts riskkapitalbolagens affärsmetoder, som skapat stora förmögenheter för ägarna och investerarna.

HENRIC BORGSTRÖM IH ÖRESUND

X De ekonomiska problemen för SANITEC, som tillverkar utrustning för badrum, sätter strålkastarljuset på riskkapitalbolagen och deras metoder. Riskkapitalbolagens affärsidé går ut på att köpa företag med lånade pengar, dra ut så mycket utdelningar ur dem som det rimligen går och sälja bolagen efter några få år. Vinnare är inte bara riskkapitalbolagens investerare utan också deras anställda med skyhöga löner.

Dessutom kan det ifrågasättas om anställda direktörer i olika börsbolag ska sitta i rådgivande kommittéer i riskkapitalbolagen och tjäna stor summor bredvid sitt ordinarie jobb. Aktiemarknaden har ingen insyn hur de hanterar insiderinformationen, och det är möjligt att direktörerna medverkar till att deras riskkapitalbolag gör företagsköp som deras egen arbetsgivare, börsbolaget, i stället borde göra.

Med tanke på de enorma pengar som strömmar igenom riskkapitalbolagen finns det anledning att misstänka att en klar boskillnad inte alltid upprätthålls.

Det är sensationellt att Europas ledande bolag inom badrumsporslin Sanitec med varumärken som Ifö, Ido, Porsgrund och Sphinx inte längre klarar räntor och amorteringar på sina skulder trots en rörelsevinst senaste året på cirka 100 miljoner euro. Skulderna är en följd av bolagets kraftiga expan > RISKKAPITALBRANSCHEN I SVERIG föreningen har cirk sion. Ägare sedan 2005 är riskkapitalbolaget EQT med kontor också i Helsingfors, ett familjen WALLENBERG närstående bolag med en rad olika riskkapitalfonder. Nu uppges EQTY/Sanitec försöka få bankerna med NORDEA i spetsen att skriva ned Sanitecs skulder på cirka 800 miljoner euro till något mindre än hälften mot att EQT sätter in 100 miljoner i nytt eget kapital.

Investerat i 70 bolag. EQT har sedan starten 1995 tagit in cirka 12 miljarder euroiriskkapital från olika placerare, pengar som se dan investerats i 70 bolag. Pengarna sätts i olika fonder som stängs när ett visst belopp uppnåtts. Enligt EQT har de inköpta bolagen visat en mycket god utveckling, deras försäljning har ökat med 13 procent per år, anställda med 12 procent och vinsten med 20 procent årligen - före effekterna av den pågående finanskrisen.

En fond döptes till EQT Finland år 1999 och upplöstes 2005 då investerarna fick ut sin investering plus avkastningen. Två bolag köptes, ADR-HAANPÄÄ med bland annat kemikalietransporter samt 70 procent av svenska BEWATOR, specialiserat på elektronisk access tilllåsta lokaler.

Flera finländska företag har köpts av övriga EQT-fonder, till exempel dentalföretaget PALODEx med 360 anställda och vTi TECHNOLOGIES med 700 anställda och tillverkare av bland annat sensorer för bilindustrin men även för pacemakers.

Bland de finländska verksamma företagscheferna i EQT:s kommittéer finns CHRISTER GRANSKOG På KALMAR INDUSTRIES, LASSE KURKILAHTI På KEMIRA OCh MIKAEL LILIUS På FORTUM. Där finns också före detta företagschefer som POHJOLAS tidigare ordförande PETERFAGERNÄS och HUHTAMÄKIS tidigare vd HEIKKI TAKANEN.

EQT är det riskkapitalbolag som före finanskrisen gjorde de största affärerna. Bolaget stod för närmare hälften av de cirka

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 200 20 miljarder euro som de fyra största riskkapitalbolagen genomförde fram till början av 2007, enligt en sammanställning i affärsmagasinet VECKANS AFFÄRER. Därefter komMer INDUSTRI KAPITAL OCh NORDIC CAPITAL med vardera cirka 3,5 miljarder, därefter ALTOR med 1,8 miljarder euro.

IndustriKapitalägertre finländskaföretag, MOVENTAS vindkraftturbiner, detaljhandelskedjan SUOMEN LÄHIKAUPPA (tidigare TRADEKA) och kemikalietillverkaren DYNEA.

Nordic Capital äger konfektyrkoncernen LEAF, numera med huvudkontor i Amsterdam. Vidare ingår den svenska börsnoterade stålgrossisten BE GROUP som fusionerats med finländska STARCKJOHANN, grundat i Viborg 1868. I ledningen för Nordic Capital finns finlandssvensken ROBERT FURUHJELM.

Smörjmedel för omstrukturering. Riskkapitalbolagen anser sig själva vara drivan Kommentera artiklarna i Forum E genom att skicka mejl till adressen: feedbackQforum. de krafter i omstruktureringen av näringslivet genom uppköp, avknoppningar, köp av kompletterande verksamheter samt utförsäljning, exit, när de ägda företagen nått en mognad och kan placeras hos en mer långsiktig ägare.

Den glättade bilden av riskkapitalbolag som ett slags smörjmedel i näringslivets effektivisering kom att ifrågasättas under de goda åren fram till 2007 då många riskkapitalbolag började sälja företag som de investerat i till andra riskkapitalbolag.

Ett slående exempel är det småländska familjeföretaget THULE, som tillverkar takräcken och takboxar för personbilar. Det såldes av familjen THULIN till dåvarande börsnoterade ELDON 1979 och hamnade hos EQT 1999 som sålde det vidare 2004 till brittiska riskkapitalbolaget CAnDoveR, vilket i sin tur sålde det till Nordic Capital 2007 då priserna stod på topp. Nordic Capital har nu tvingat gå in och stötta Thule med friskt kapital.

Man kan räkna med att de flesta företagsköp som gjordes åren 2006-07 innebär en latent förlust för de köpande riskkapitalbolagen. De har nu fått allt svårare att låna pengar i bankerna i ett läge där många företag är till salu för låga belopp.

Riskkapitalbranschen är därmed utsatt för stora svårigheter och det skulle inte förvåna om vi får se flera fallissemang bland de tidigare så expansionsglada företagsköparna.

Det skulle heller inte förvåna om vi då också får en uppseglande debatt om hur direktörerna i riskkapitalbolagen och deras rådgivande kommittéer först brandskattar de uppköpta företagen och högbelånar dem, kvitterar personligen ut svindlande löner och ersättningar och sedan låter bankerna ta hand om förlusterna — där finländska Sanitec ser ut att bli ett illustrativt exempel.

Utgiven i Forum nr 2009-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."