Utgiven i Forum nr 1986-12

Ny fond kammar fram säkra idéer

av Håkan Nylund Forum 1986-12, sida 79, 28.08.1986

Taggar: Teman: ekonomi

NY FOND

KAMMAR FRAM SÄKRA IDÉER

Forskningen och produktutvecklingen finns i en låda, där man inte känner till marknadens problem och behov — och vice versa. Alla är överens om, att någon ny produkt skall ut på marknaden, men saken snurrar ändå från bord till bord i organisationen. Ett bekant problem i företagen, och inte alls specifikt finländskt. För att komma till grepp med problematiken håller det internationella konsultbolaget PA Technology och finländska Investcon på att tillsammans med finländska storföretag starta en venture fond, som skall kamma fram idéerna ut på marknaden. Samma modell tillämpas redan i Norge.

e finländska företagen har överlag D en hög teknisk nivå, säger dr Bob

Crichton, som arbetar med PA Technology:s finländska kundföretag — bl a Mobira och Vaisala. — Det finns också besilutsamhet att gå framåt och inte få ”kalla fötter” inför storleken på utmaningarna, se t ex just på Mobira, säger Chrichton.

— Men i de flesta företag — och jag avser inte speciellt finländska — är teknologi och marknadsföring separerade på ett olyckligt sätt. Forsknings- och utvecklingscheferna känner inte till marknadens problem och behov, och marknadsföringen inte vad teknologin kan erbjuda. Gapet är svårt att brygga över, och problemet är vanligt världen runt.

— Till detta kommer ännu hinder inom organisationen, anser dr Chrichton. — Det råder allmänt samförstånd om att något borde göras, men också om varför inget görs.

Låsning i nischer

Små företag med moderna, utpräglade nisch-produkter är speciellt i riskzonen. Framgången inom vissa nischer gör det svårt för företag att bryta sig ut ur sitt invanda mönster och gå in i nya nischer, eller expandera i större skala. Förtagskulturen är fel, och reaktionsförmågan för långsam. Andra tar hand om nischerna.

Som exempel nämner Bob Chrichton ”badrumsbranschen".

— Konsumentmarknaden präglas starkt av en lyx- och bekvämlighetstrend. Finland har ett gott utgångsläge med en skicklig industri för badrums- och sanitetsutrustning. Men eftersom produkterna har lång livslängd går produktutvecklingen långsamt, när nya produkter | själva verket borde tas fram på 18 månader! Nya idéer kommer långsamt fram eftersom företagskulturen är felaktig.

FÖRUN 12/1986

JA, | Dr Bob Crichton, VD Bjarne Peth, PA Technology Investcon

Ett sätt att komma ur en låst situation är att utnyttja konsulter som PA Technology. Bolaget är inte bara en teknisk specialistorganisation, som gör forsknings- och utvecklingsarbete på kontrakt, utan hjälper också till med att analysera marknaden, dra upp produktstrategier från produktkonceptet till färdig produkt.

Venture-fond med industrin

Men konsultverksamhet av vanlig typ når bara de etablerade företagen. För att ta vara på och utveckla nya idéer håller PA Technology och dess finländska samarbetspartner Investcon på att starta en venture-fond. Övriga parter i fonden blir flere större finländska företag. De slutliga medlemmarna i fonden klarnar i höst.

— Fonden skall finansiera identifierandet och inledandet av projekt, förklarar Investcons VD Bjarne Peth. — När projektet börjat klarna kan vi skaffa finansiering från annat håll.

— Kulturen att starta upp nya företag kring en idé är svagt utvecklad i Finland, och därför tror vi att en fond som arbetar på projektbas är en vettig modell, säger Peth. Projekten säljs sedan ut till I första hand fondens medlemsföretag, men också vidare utåt.

PA Technology och Investcon räknar med att de tillför kunnande om val, utvärdering och ledning av projekt, medan företagen ger de nödvändiga kontakterna till industrin. — Fonden kommer dock att få en egen ledning, och PA Technology och Investcon kommer inte nödvändigtvis att göra konsult- och utvecklingsarbetet för projekten, förklarar Bjarne Peth.

— Det viktigaste i detta skede är att leta fram och sortera ut inledningsprojekten, säger Bob Chrichton. — Vi har redan hittat några kortare projekt. Avsikten är inte att genast ta sig an svåra projekt, utan vi börjar hellre med enklare — och lyckas. Det finns möjligheter inom olika nischer.

Satsar på säkra kort

Som exempel på en inte för komplicerad nisch nämner Chrichton fönsterproduktion. — Med ökande sanering finns det en marknad i Europa. Fönster låter kanske trivialt och enkelt, men borrar man djupare blir produkten mer invecklad. Nya material och ny teknik, t ex plastfönster, kan öppna nya möjligheter.

Bob Chrichton tror inte på den amerikanska venture-kapitalistmodellen att satsa på 10 projekt, av vilka ett blir en stor succé medan resten missar. — I Europa har man inte råd med det. Projektutvärderingen måste vara tillräckligt noggrann från början.

Modellen man följer i Finland kommer därför att vara en relativt ansprpåkslös början med projekt som är möjligast säkra. — När vi kan visa på reella framgångar som gett ny business är det dags för expansion.

PA Technology har redan kört ingång en liknande fond i Norge. Där har fonden inte ett brett fält av medlemsföretag, utan samarbetspartnern, den stora investeringsbolaget Investa står för kontakterna till den nardiska industrin.

Håkan Nylund 79

Utgiven i Forum nr 1986-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."