Utgiven i Forum nr 2009-06

Ny upptäckt visar hur ormar slingrar sig på släta ytor

av Heidi Backas Forum 2009-06, sida 37, 16.06.2009

Taggar: Teman: biologi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2089

Ny upptäckt visar hur orma . . 2 LI slingrar sig på släta ytor HEIDI BACKAS Ormar tar sig fram på släta ytor genom att både utnyttja friktionen som uppstår då deras fjäll fäster mot underlaget och genom att omfördela sin kroppsvikt. Hittills har man vetat att ormar tar sig framåt på ojämna ytor genom att trycka sidorna av kroppen mot stenar och grenar, men man har inte vetat hur de rör sig på släta ytor. Bakom studien som nyligen publicerades i PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES står forskare vid GEORGIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OCh NEW YORK UNIVERSITY.

I KORTHE > SYREPUMP GER MINDRE ALGER: Hun fosfor. Då friskt yt yrefattiga bottne till bottnen. 1 pumpas ner till den ret att fosforn bin anning 2 MRI t föda och€ etlgl snabbt tt fylla" a. Då magsäcken är tom hungerhormonet ghrelin somm når ptitcentrum och u r’alarm! > KVINNOR TRÖSTSHOPPAR m finansiell nder ning vid UN OF HERTFO nor som del

L oro eller depre umtion’ fö nor hjälper atlundertr arka olustkän lor = samma mek “Forskarna upptäckte att en resa på en kilometer i en nästan tom buss vidlågtrafik avger åtta gånger mer utsläpp per person än samma buss irusningstrafik. Pendlare irusningstrafik kanske lider, men de orsakar mindre skada för miljön” www.newscientist.com, 8.6.2009.

Precis som hästar har olika gångarter, har ormar olika sätt att kräla framåt — bland annat beroende på underlaget. Forskarna i den aktuella studien upptäckte i ett enkelt fysikaliskt experiment att det är fjällen under magen som avgör i vilken riktning ormen rör sig när den slingrar sig fram på släta ytor såsom berg, sand eller asfalt.

Professor DAvID Hu som ledde studien gav bedövningsmedel åt Pueblomjölksnokar och mätte sedan hur mycket kraft det behövs för att dra dem i olika riktning. Att dra ormarna i sidled var dubbelt så tungt att dra dem rakt fram, och att dra dem bakåt var 50 procent tyngre. Enligt forskarna beror detta på att ormarnas fjäll är riktade så att de ska förhindra att ormen glider

Invasion av jätteormar

På många platser i världen kämpar man mot invaderande främmande destruktiva djur- och växtarter. De vidsträckta träskmarkerna i Floridas Everglades ha fått en remarkabel inkräktare: en jättestor pytonorm bakåt eller i sidled. För att driva sig fram använder ormen sina muskler så att kroppen rör sig i en vågrörelse. Under denna vågrörelse fäster sig ormens fjäll i underlaget och det här ger upphov till friktion som driver ormen framåt.

Forskarna upptäckte också att ormen lyfter delar av kroppen från marken när den rör sig, för att undvika oönskad friktion och öka trycket på de delar av kroppens vågrörelse som för ormen framåt. Videoklipp på hur ormar rör sig på olika underlag finns på: http://www.me.gatech.edu/ hu/Snakeweb/snakeweb.html

De nya upptäckterna om ormens rörelser kan bidra till att utveckla ormimiterande robotar som söker överlevande efter jordbävningar.

Nykläckt: 48-79 cm Vuxen: 4,5-6 —gga EEE

Jämförande storlek

Burmesisk pyton Mjuka fjäll;

Största vuxna exemplar: 7 m; lever15-20 å kraftigt markerat färg mönster

Saknar gifttänder; slingrar sig runt och kramar ihjäl sitt byt 4 Attack- , erar in- € födda fåg-€ lar och däggdju is och ralltrana (överst och underst vänster); rundsvansad bisamråtta och skogsråtta (överst och underst höger)

Fortplantar sig snabbt: Honan lägger upp till hundra ägg som hon ruvar i några veckor

Hotad i sin gamla miljö Ironiskt nog är denna pytonorm utrotningshota i sitt ursprungliga utbredningsområde i Sydöstasien

SR (Myanmar) [

Tusentals pytonormar Fö Vietnam I exporterades som säll- skapsdjur. När de blev + Malaysi för stora, släppte ägar na ut dem i naturen Indonesiei

Källa: Florida Institute of Food and Agricultural Sciences, U.S. Geological Survey, American Museum of Natural History, U.S. Fish & Wildlife Services

Graphic: Renee Kwok, South Florida Sun-Sentinel ‘€ 2008 MCT/Bulls

Utgiven i Forum nr 2009-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."